Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Araştırma TeknikleriPDR510637.5300
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz, Bahar
Dersin DiliNot set
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüSeçmeli @ Eğitimi Bilimleri ABD Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Yüksek Lisans Programı
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimEğitim Bilimleri Bölümü
Dersin KoordinatörüBelkıs KARABIYIK
Dersi Veren(ler)İbrahim KOCABAŞ
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıBu dersin sonunda Sosyal bilimlerde araştırma sistematiği ve bilimsel yaklaşım kazındırarak, bilimsel tutum geliştirmek, araştırma yöntem ve tekniklerine ilişkin bilgi kazandırarak, araştırmada kullanma, uygulama ve yorumlama becerisi kazandırmak.
Dersin İçeriğiBilgi, bilgi türleri ve bilimsel bilgi, Bilim ve Felsefe İlişkisi, Bilimsel Yöntem, Araştırma ve Araştırma modelleri, Araştırma süreci ve aşamaları ,Evren Örneklem,Veri ve Veri Türleri, Veri Çözümleme Yöntemleri , Rapor yazma ve APA standartları
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
 • Balcı, Ali. (2001). Sosyal Bilimlerde Araştırma. Ankara : PegemA Yayıncılık. Barzun, Jacques and Henri F. Graff. (2001). Modern Araştırmacı. Ankara : Tübitak Popüler Bilim Kitapları. Bogdan, R.C. and S.K. Biklen. (1992). Qualitative Research for Education. USA : Allyn and Bacon Bordens, Kenneth S. And Bruce B. Abbott. (2002). Research Design and Methods. USA : McGraw Hill. Büyüköztürk, Şener. (2001). Deneysel Desenler: Öntest-Sontest Kontrol Grubu Desen ve Veri Analizi. Ankara : PegemA Yayıncılık Büyüköztürk, Şener. (2003). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı. Ankara : PegemA Yayıncılık. Creswell, John W. (2003). Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches. USA : Sage Pub. Day, Robert A. (1996). Bilimsel Bir Makale Nasıl Yazılır ve Yayımlanır? Ankara : TÜBİTAK yayınları. Ekiz, Durmuş. (2003). Eğitimde Araştırma Yöntem ve Metodlarına Giriş. Ankara : Anı Yayıncılık.. Fraenkel, Jack R. And Norman E. Wallen. (1996). How to Design, and Evaluate Research in Education. USA : Mc Graw Hill, Inc. Gökçe, Birsen. (1999). Toplumsal Bilimlerde Araştırma. Ankara : Savaş yayınevi. Hall, George M. (1998). Bilimsel Makale Yazımı. Çev: Hasan Doğruyol. Ankara : Nobel Yayıncılık. Judd, Charles M., Eliot R. Smith and Louise H. Kidder. (1991). Research Methods in Social Relations. Sixth Edition. USA: Harcourt Brace Jovanovich Inc. Kaptan, Saim. (1995). Bilimsel Araştırma ve İstatistik Metotları. Ankara. Karasar, Niyazi. (1994). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: 3A Araştırma, Eğitim Danışmanlık Ltd. Şti. Kuş, Elif. (2003). Nitel – Nicel Araştırma Yöntemleri. Ankara : Anı Yayıncılık Marshall, Catherine and Gretchen Rossman. (1995). Designing Qualitative Research. USA : Sage. Pub. McQueen, Ron and Christina Knussen. (2002). Research Methods for Social Science. UK : Prentice Hall pub. Tavşancıl, Ezel ve Esra A. Aslan. (2001). Sözel, Yazılı ve Diğer Materyaller İçin İçerik Analizi ve Uygulama Örnekleri. İstanbul: Epsilon Yayınevi. Zechmeister, Eugene B. and John J. Shaughnessy. (1992). A Practical Introduction to Research Methods in Psychology. Mc Graw Hill, Inc
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

 1. Bilimsel araştırmaların yerini ve önemini kavrayabilme.
 2. Bilisel araştırma yöntem ve teknikleri ile ilgili temel kavramların anlam bilgisi.
 3. Bilimsel bilginin özelliklerini bilme.
 4. Bilim ve felsefe arasındaki ilişkiyi açıklayabilme
 5. Bilimsel yöntemin aşamalarını uygulamaya istekli oluş.
 6. Alan yazın tarama ve raporlaştırabilme.
 7. Araştırma modelleri, desenleri ve özelliklerini bilme.
 8. Problem durumu ve problem cümlesi yazabilme.
 9. Veri, veri türlerini ve özelliklerini ayırtedebilme.
 10. Evren, çalışma evreni, örneklem, örnekleme türleri ve çalışma grubunun özelliklerini ve kullanıldığı durumları açıklayabilme.
 11. Bir bilimsel araştırmaların bölümlerini analiz edebilme.
 12. Bilimsel etik kurallarını tanıyabilme.
 13. Bir araştırma önerisi yazabilme.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Ders tanıtımı: Kapsamı, Gerekçesi, Önemi, Beklentileri oluşturma, işleyişi ve değerlendirme ölçütlerini açıklama. Bilim ve bilimsel araştırma yöntemlerine genel bir bakış.İlgili kaynakların okunması.
2Bilimimin tanımı, işlevleri, bilgi ve türleri, bilim ve felsefe İlişkisiİlgili kaynakların okunması.
3Bilimsel Yöntemin tanımı, aşamaları, nitelikleri, dayandığı temel varsayımlar. Diyalektik yöntem ve bilimsel yöntemle ilşkisi. Tüme varım ve tümden gelim.İlgili kaynakların okunması.
4Betimsel araştırmalar: Tarama, etnografik, tarihi ve eylem araştırmaları.İlgili kaynakların okunması.
5Korelasyonel araştırmalarİlgili kaynakların okunması.
6Nedensel karşılaştırma araştırmalarıİlgili kaynakların okunması.
7Deneysel araştırmalar: Tek denekli desenler Deneysel araştırmalar: Grup temelli desenlerİlgili kaynakların okunması.
8Vize
9Problem durumu, problem cümlesi, alt problemler, hipotezler bölümlerinin özellikleri ve yazımı.İlgili kaynakların okunması.
10Sayıtlı ve sınırlılıklar, amaç ve önem bölümlerinin özellikleri ve yazımı.İlgili kaynakların okunması.
11Evren ve evrenden örneklem çekme yöntemleri: Olasılığa dayalı örnekleme yöntemleri.İlgili kaynakların okunması.
12Evren ve evrenden örneklem çekme yöntemleri: Olasılık dışı örnekleme yöntemleri ve örneklem büyüklüğünün belirlenmesi.İlgili kaynakların okunması.
13Veri ve veri türleri, ölçek türleri, ölçme hatası ve güvenirlik, geçerlik, veri toplama araçları.İlgili kaynakların okunması.
14Veri çözümleme yöntemleri ve araştırma desenleri ile ilişkilendirilmesiİlgili kaynakların okunması.
15Bilimsel Çalışmalarda ve yayımlanmasında etik. Araştırmalarda rapor yazma süreci, aşamaları ve APA standartları.İlgili kaynakların okunması.
16Final Sınavı

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev130
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar130
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati163
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması148
Derse Özgü Staj
Ödev120
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)120
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)120
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok