Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Kent EkonomisiIKT251125200
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz, Bahar
Dersin Diliİngilizce, Türkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüSeçmeli @ İktisat Lisans Programı (2. Öğretim)
Seçmeli @ İktisat Lisans Programı
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik Birimİktisat Bölümü
Dersin KoordinatörüMurat Donduran
Dersi Veren(ler)Murat Donduran
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıBu dersin amacı, kent-iktisadiyat ilişkisi ile ilgili temel tartışmaları sunmak ve bu tartışmaları, İstanbul örneği üzerinden gözden geçirmektir.
Dersin İçeriğiBu derste, kent çalışmaları bağlamında, kapitalist süreçlerin ve neoliberal ekonomik dönüşümün, kent üzerindeki etkileri üzerinde durulur. Derste, kent çalışmaları ekseninde, kent-iktisadiyat ilişkisi ile ilgili ana tartışmalar sunulacak, ayrıca, dersin son haftalarında, bu tartışmalar üzerinden, özellikle İstanbul hakkında yapılan çalışmalar ele alınacaktır.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Dersin ders kitabı değil, okuma paketi vardır. Okuma paketi her sene güncellenir. *Lewis Mumford, ‘What is the City’, Architectural Record, 1937, yeniden basım: Richard T. LeGates ve Frederic Stout (der.), The City Reader, London ve New York: Routledge, 1996 içinde, ss. 92-96. *Louis Wirth, ‘Bir Yaşam Biçimi Olarak Kentlileşme’, Bülent Duru ve Ayten Alkan (der. ve çev.), 20. Yüzyıl Kenti, Ankara: İmge, 2002 içinde: ss.77-106. *Georg Simmel, ‘Metropol ve Zihinsel Yaşam’ [1903] (çev. Bahar Öcal Düzgören), Cogito, no.8, Yaz 1996, ss.81-89. *Anke Gleber, The Art of Taking a Walk: Flanerie, Literature and Film in Weimar Culture, Princeton, NJ: Princeton University Press, 1999, ss. 23-42. (The City of Modernity: Shifting Perspectives, Urban Traditions’). *John Agnew, ‘Space:Place’, Paul Cloke ve Ron Johnston (der.), Spaces of Geographical Thought: Deconstructing Geography’s Binaries, Londra: Sage, 2005 içinde: ss.80-96. *Andrew Merrifield, “Place and Space: A Lefebvrian Reconciliation”, Transactions of the Institute of British Geographers NS, Vol.18, 1993, ss.516-533. *Fran Tonkiss, ‘Social Justice and the City: Equity, Cohesion and the Politics of Space’, Gary Bridge ve Sophie Watson (der.), A Companion to the City, Malden, MA ve Oxford: Blackwell, 2000 içinde: ss. 591-598. *David Harvey, ‘Toplumsal Adalet, Postmodernizm ve Kent’, Bülent Duru ve Ayten Alkan (der. ve çev.), 20. Yüzyıl Kenti, Ankara: İmge, 2002 içinde: ss.215-248. *Harvey Molotch, ‘The City as a Growth Machine: Toward a Political Economy of Place’, Nancy Kleniewski (der.), Cities and Society, Malden, MA: Blackwell, 2005 içinde: ss. 17-27. *John R. Logan ve Todd Swanstrom, ‘Urban Restructuring: A Critical View’, Nancy Kleniewski (der.), Cities and Society, Malden, MA: Blackwell, 2005 içinde: ss. 43-53. *Gary Bridge ve Sophie Watson, ‘City Differences’, Gary Bridge ve Sophie Watson (der.), A Companion to the City, Malden, MA ve Oxford: Blackwell, 2000 içinde: ss. 351-360. *Peter Marcuse, ‘Cities in Quarters’, Gary Bridge ve Sophie Watson (der.), A Companion to the City, Malden, MA ve Oxford: Blackwell, 2000 içinde: ss. 270-281. *Peter Marcuse ve Ronald van Kempen, ‘Conclusion: A Changed Spatial Order’, Peter Marcuse ve Ronald van Kempen (der.), Globalizing Cities: A New Spatial Order?, Oxford ve Malden, MA: Blackwell, 2000 içinde: ss. 249-275. *Saskia Sassen, ‘Overview of Global Cities’, Nancy Kleniewski (der.), Cities and Society, Malden, MA: Blackwell, 2005 içinde: ss. 83-90. *Neil Smith, ‘New Globalism, New Urbanism: Gentrification as a Global Strategy’, Neil Brenner ve Nik Theodore (der.), Spaces of Neoliberalism: Urban Restructuring in North America and Western Europe, Oxford ve Cambridge, Mass: ss. 80-103. *Sharon Zukin, ‘Gentrification, Cuisine, and the Critical Infrastructure: Power and Centrality Downtown’, Nancy Kleniewski (der.), Cities and Society, Malden, MA: Blackwell, 2005 içinde: ss. 183-194. *John Urry, ‘Gazing on History’, Nancy Kleniewski (der.), Cities and Society, Malden, MA: Blackwell, 2005 içinde: ss. 195-214. *Saskia Sassen, Globalization and Its Discontents, New York: The New Press, 1998, ss. 153-172. (Chp. 8 ‘The Informal Economy: Between New Developments and Old Regulations’) *Michel S. Laguerre, Informal City, New York: St.Martin’s Press, 1994, ss. 27-47. (Chp.2 ‘Informal Space’) *Mike Davis, Gecekondu Gezegeni (çev. Gürol Koca), İstanbul: Metis, 2007, ss.35-121. (‘Gecekondu Mahallelerinin Yaygınlığı’, ‘Devletin İhaneti’, ‘Kendi İşini Kendi Kendine Görme Yanılsaması’) *Timothy Mitchell, ‘Dreamland’, Mike Davis ve Daniel Bertrand Monk (der.), Evil Paradises: Dreamworlds of Neoliberalism, New York: The New Press, 2007 içinde: ss. 1-33. *Anthony Fontenot ve Ajmal Maiwandi, ‘Capital of Chaos: The New Kabul of Warlords and Infidels’, Mike Davis ve Daniel Bertrand Monk (der.), Evil Paradises: Dreamworlds of Neoliberalism, New York: The New Press, 2007 içinde: ss. 48-68. *Marina Forti, ‘Arg-e Jadid: A California Oasis in the Iranian Desert’, Mike Davis ve Daniel Bertrand Monk (der.), Evil Paradises: Dreamworlds of Neoliberalism, New York: The New Press, 2007 içinde: 34-47. *Forrest Hylton, ‘“Extreme Makeover”: Medellin in the New Millenium’, Mike Davis ve Daniel Bertrand Monk (der.), Evil Paradises: Dreamworlds of Neoliberalism, New York: The New Press, 2007 içinde: 152-163. *Judit Bodnar, ‘Becoming Bourgeois: (Postsocialist) Utopias of Isolation and Civilization’, Mike Davis ve Daniel Bertrand Monk (der.), Evil Paradises: Dreamworlds of Neoliberalism, New York: The New Press, 2007 içinde: ss. 140-151. *Mike Davis, ‘Fortress LA’, Nancy Kleniewski (der.), Cities and Society, Malden, MA: Blackwell, 2005 içinde: ss.267-283. *Marco d’Eramo, ‘Bunkering in Paradise (or, Do Oldsters Dream of Electric Golf Carts?), Mike Davis ve Daniel Bertrand Monk (der.), Evil Paradises: Dreamworlds of Neoliberalism, New York: The New Press, 2007 içinde: ss. 171-188. *Sibel Bozdoğan, Modernizm ve Ulusun İnşası: Erken Cumhuriyet Türkiyesi’nde Mimari Kültür (çev. Tuncay Birkan), İstanbul: Metis, 2002, ss.71-121; 260-315. (‘İnkılap Mimarisi: Devrime Biçim Vermek’ ve ‘Milli Mimari: Moderni Millileştirmek) *Alev Erkmen, ‘Osmanlı Türkiyesi ile Cumhuriyet Türkiyesi’nin Anıt(t)ları: Timsal ve Temsil Üzerine Notlar’, Elvan Altan Ergut ve Bilge İmamoğlu (der.), Cumhuriyet’in Mekanları, Zamanları, İnsanları, Ankara: Dipnot, 2010 içinde: ss. 31-52. *İlhan Tekeli, Modernite Aşılırken Kent Planlaması, Ankara: İmge, 2000: ss.9-98. (Birinci Bölüm, ‘Türkiye Modernitesi içinde Kent Planlaması’) *İpek Akpınar, ‘İstanbul’u (yeniden) İnşa Etmek: 1937 Henri Prost Planı’, Elvan Altan Ergut ve Bilge İmamoğlu (der.), Cumhuriyet’in Mekanları, Zamanları, İnsanları, Ankara: Dipnot, 2010 içinde: ss. 107-124. *Mübeccel Kıray, Kentleşme Yazıları, İstanbul: Bağlam Yayınları, 1998, ss.152-177. (‘Az Gelişmiş Ülkelerde Metropolitenleşme Süreçleri’ ve ‘İstanbul: Metropoliten Kent’) *Çağlar Keyder, ‘Arkaplan’, Çağlar Keyder (der.), İstanbul: Küresel ile Yerel Arasında (çev. Sungur Savran), İstanbul: Metis, 2000 içinde: ss. 9-40 *Mübeccel Kıray, Kentleşme Yazıları, İstanbul: Bağlam Yayınları, 1998: ss.90-104. (‘Gecekondu: Az Gelişmiş Ülkelerde Hızla Topraktan Kopma ve Kentle Bütünleşememe’) *Çağlar Keyder, ‘Enformel Konut Piyasasından Küresel Konut Piyasasına’, Çağlar Keyder (der.), İstanbul: Küresel ile Yerel Arasında (çev. Sungur Savran), İstanbul: Metis, 2000 içinde: ss.172-191. *Ayşe Buğra, “The Immoral Economy of Housing in Turkey”, International Journal of Urban and Regional Research, Vol.22, No.2, 1998: ss. 303-317. *Sema Erder, ‘Kentteki Enformel Örgütlenmeler, “Yeni” Eğilimler ve Kent Yoksulları ya da Eski Hamamdaki Yeni Taslar’, Yıldız Sey (der.), 75 Yılda Değişen Kent ve Mimarlık, İstanbul: Tarih Vakfı Yayınları, 1998 içinde: ss.107-114. *Oktay Ekinci, ‘Kaçak Yapılaşma ve Arazi Spekülasyonu’, Yıldız Sey (der.), 75 Yılda Değişen Kent ve Mimarlık, İstanbul: Tarih Vakfı Yayınları, 1998 içinde: ss.191-198. *Binnur Öktem, ‘Küresel Kent Söyleminin Kentsel Mekanı Dönüştürmekteki Rolü: Büyükdere-Maslak Aksı’, Hatice Kurtuluş (der.), İstanbul’da Kentsel Ayrışma, İstanbul: Bağlam, 2005 içinde: ss.25-76. *Hatice Kurtuluş, ‘İstanbul’da Kapalı Yerleşmeler: Beykoz Konakları Örneği’, Hatice Kurtuluş (der.), İstanbul’da Kentsel Ayrışma, İstanbul: Bağlam, 2005 içinde: ss.161-186. *Maya Arıkanlı Özdemir, ‘Kentsel Dönüşüm Sürecinde Eski Bir Gecekondu Mahallesi: Karanfilköy – Kentlere Vurulan “Neşter”ler, Hatice Kurtuluş (der.), İstanbul’da Kentsel Ayrışma, İstanbul: Bağlam, 2005 içinde: ss.187-238. *Serpil Bozkulak, ‘“Gecekondu”dan “Varoş”a: Gülsuyu Mahallesi’, Hatice Kurtuluş (der.), İstanbul’da Kentsel Ayrışma, İstanbul: Bağlam, 2005 içinde: ss.239-266. *Besime Şen, ‘Kentsel Dönüşüm ve “Kaybetmeden Mücadele Etme Arayışı”: Gülsuyu-Gülensu ve Başıbüyük Deneyimleri, Besime Şen ve Ali Ekber Doğan (der.), Tarih, Sınıflar ve Kent, Ankara: Dipnot, 2010 içinde: ss. 309-353. *David Behar ve Tolga Islam (der.), İstanbul’da “Soylulaştırma”: Eski Kentin Yeni Sahipleri, İstanbul: Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2006: ss. 83-210 (İkinci Bölüm, ‘Saha Araştırmaları) * Jean-François Pérouse, İstanbul’la Yüzleşme Denemeleri: Çeperler, Hareketlilik ve Kentsel Bellek, İstanbul: İletişim, 2011, ss. 31-129; 281-299 (‘Gaziosmanpaşa’nın Kuzey Mahallelerinde, Varoş ve Batıkent Arasında’, ‘“Gazi Mahallesi”nin Başkalaşım Süreci: İstanbul’un Bir Çevre Mahallesinin Oluşumu ve Çözülmesi’, ‘Ayazma: İstenmeyen Bir Yerleşim Alanı’, ‘Katmerli Mağdurların Muhalif Olma Hakkı Yok’; ‘İstanbul’un Göbeğinde Bir Transit Geçiş Bölgesinin Doğuşu ve Ortadan Kalkışı: Tarlabaşı Örneği (1987-2007)’).
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Öğrenci kent çalışmalarının bağlamı ile ilgili temel bilgileri ve kavramları kullanabilecektir.
  2. Öğrenci kent ve iktisadiyat ilişkisi ile ilgili tartışmaları izleyebilektir.
  3. Öğrenci bu bilgi ve tartışmaları Türkiye ve İstanbul örneği özelinde izleme becerisi edinecektir.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Giriş
2Kent ve Kentlilik *Lewis Mumford, ‘What is the City’, Architectural Record, 1937, yeniden basım: Richard T. LeGates ve Frederic Stout (der.), The City Reader, London ve New York: Routledge, 1996 içinde, ss. 92-96. *Louis Wirth, ‘Bir Yaşam Biçimi Olarak Kentlileşme’, Bülent Duru ve Ayten Alkan (der. ve çev.), 20. Yüzyıl Kenti, Ankara: İmge, 2002 içinde: ss.77-106. *Georg Simmel, ‘Metropol ve Zihinsel Yaşam’ [1903] (çev. Bahar Öcal Düzgören), Cogito, no.8, Yaz 1996, ss.81-89. *Anke Gleber, The Art of Taking a Walk:
3Kent, Mekan ve Adalet*John Agnew, ‘Space:Place’, Paul Cloke ve Ron Johnston (der.), Spaces of Geographical Thought: Deconstructing Geography’s Binaries, Londra: Sage, 2005 içinde: ss.80-96. *Andrew Merrifield, “Place and Space: A Lefebvrian Reconciliation”, Transactions of the Institute of British Geographers NS, Vol.18, 1993, ss.516-533. *Fran Tonkiss, ‘Social Justice and the City: Equity, Cohesion and the Politics of Space’, Gary Bridge ve Sophie Watson (der.), A Companion to the City, Malden, MA ve Oxford: Blackw
4Kent ve İktisadiyatı I *Harvey Molotch, ‘The City as a Growth Machine: Toward a Political Economy of Place’, Nancy Kleniewski (der.), Cities and Society, Malden, MA: Blackwell, 2005 içinde: ss. 17-27. *John R. Logan ve Todd Swanstrom, ‘Urban Restructuring: A Critical View’, Nancy Kleniewski (der.), Cities and Society, Malden, MA: Blackwell, 2005 içinde: ss. 43-53. *Gary Bridge ve Sophie Watson, ‘City Differences’, Gary Bridge ve Sophie Watson (der.), A Companion to the City, Malden, MA ve Oxford: Blackwell, 2000 içind
5Kent ve İktisadiyatı II*Saskia Sassen, ‘Overview of Global Cities’, Nancy Kleniewski (der.), Cities and Society, Malden, MA: Blackwell, 2005 içinde: ss. 83-90. *Neil Smith, ‘New Globalism, New Urbanism: Gentrification as a Global Strategy’, Neil Brenner ve Nik Theodore (der.), Spaces of Neoliberalism: Urban Restructuring in North America and Western Europe, Oxford ve Cambridge, Mass: ss. 80-103. *Sharon Zukin, ‘Gentrification, Cuisine, and the Critical Infrastructure: Power and Centrality Downtown’, Nancy Kleniewski (
6Kent ve Enformal Pratikler*Saskia Sassen, Globalization and Its Discontents, New York: The New Press, 1998, ss. 153-172. (Chp. 8 ‘The Informal Economy: Between New Developments and Old Regulations’) *Michel S. Laguerre, Informal City, New York: St.Martin’s Press, 1994, ss. 27-47. (Chp.2 ‘Informal Space’) *Mike Davis, Gecekondu Gezegeni (çev. Gürol Koca), İstanbul: Metis, 2007, ss.35-121. (‘Gecekondu Mahallelerinin Yaygınlığı’, ‘Devletin İhaneti’, ‘Kendi İşini Kendi Kendine Görme Yanılsaması’)
7Güncel Örnekler I *Timothy Mitchell, ‘Dreamland’, Mike Davis ve Daniel Bertrand Monk (der.), Evil Paradises: Dreamworlds of Neoliberalism, New York: The New Press, 2007 içinde: ss. 1-33. *Anthony Fontenot ve Ajmal Maiwandi, ‘Capital of Chaos: The New Kabul of Warlords and Infidels’, Mike Davis ve Daniel Bertrand Monk (der.), Evil Paradises: Dreamworlds of Neoliberalism, New York: The New Press, 2007 içinde: ss. 48-68. *Marina Forti, ‘Arg-e Jadid: A California Oasis in the Iranian Desert’, Mike Davis ve Daniel Ber
8Güncel Örnekler II*Judit Bodnar, ‘Becoming Bourgeois: (Postsocialist) Utopias of Isolation and Civilization’, Mike Davis ve Daniel Bertrand Monk (der.), Evil Paradises: Dreamworlds of Neoliberalism, New York: The New Press, 2007 içinde: ss. 140-151. *Mike Davis, ‘Fortress LA’, Nancy Kleniewski (der.), Cities and Society, Malden, MA: Blackwell, 2005 içinde: ss.267-283. *Marco d’Eramo, ‘Bunkering in Paradise (or, Do Oldsters Dream of Electric Golf Carts?), Mike Davis ve Daniel Bertrand Monk (der.), Evil Paradises:
9Arasınav
10İstanbul I *Sibel Bozdoğan, Modernizm ve Ulusun İnşası: Erken Cumhuriyet Türkiyesi’nde Mimari Kültür (çev. Tuncay Birkan), İstanbul: Metis, 2002, ss.71-121; 260-315. (‘İnkılap Mimarisi: Devrime Biçim Vermek’ ve ‘Milli Mimari: Moderni Millileştirmek) *Alev Erkmen, ‘Osmanlı Türkiyesi ile Cumhuriyet Türkiyesi’nin Anıt(t)ları: Timsal ve Temsil Üzerine Notlar’, Elvan Altan Ergut ve Bilge İmamoğlu (der.), Cumhuriyet’in Mekanları, Zamanları, İnsanları, Ankara: Dipnot, 2010 içinde: ss. 31-52.
11İstanbul II*İlhan Tekeli, Modernite Aşılırken Kent Planlaması, Ankara: İmge, 2000: ss.9-98. (Birinci Bölüm, ‘Türkiye Modernitesi içinde Kent Planlaması’) *İpek Akpınar, ‘İstanbul’u (yeniden) İnşa Etmek: 1937 Henri Prost Planı’, Elvan Altan Ergut ve Bilge İmamoğlu (der.), Cumhuriyet’in Mekanları, Zamanları, İnsanları, Ankara: Dipnot, 2010 içinde: ss. 107-124. *Mübeccel Kıray, Kentleşme Yazıları, İstanbul: Bağlam Yayınları, 1998, ss.152-177. (‘Az Gelişmiş Ülkelerde Metropolitenleşme Süreçleri’ ve ‘İstanbul:
12İstanbul III*Mübeccel Kıray, Kentleşme Yazıları, İstanbul: Bağlam Yayınları, 1998: ss.90-104. (‘Gecekondu: Az Gelişmiş Ülkelerde Hızla Topraktan Kopma ve Kentle Bütünleşememe’) *Çağlar Keyder, ‘Enformel Konut Piyasasından Küresel Konut Piyasasına’, Çağlar Keyder (der.), İstanbul: Küresel ile Yerel Arasında (çev. Sungur Savran), İstanbul: Metis, 2000 içinde: ss.172-191. *Ayşe Buğra, “The Immoral Economy of Housing in Turkey”, International Journal of Urban and Regional Research, Vol.22, No.2, 1998: ss. 303-3
13İstanbul IV*Mübeccel Kıray, Kentleşme Yazıları, İstanbul: Bağlam Yayınları, 1998: ss.90-104. (‘Gecekondu: Az Gelişmiş Ülkelerde Hızla Topraktan Kopma ve Kentle Bütünleşememe’) *Çağlar Keyder, ‘Enformel Konut Piyasasından Küresel Konut Piyasasına’, Çağlar Keyder (der.), İstanbul: Küresel ile Yerel Arasında (çev. Sungur Savran), İstanbul: Metis, 2000 içinde: ss.172-191. *Ayşe Buğra, “The Immoral Economy of Housing in Turkey”, International Journal of Urban and Regional Research, Vol.22, No.2, 1998: ss. 303-3
14İstanbul V*David Behar ve Tolga Islam (der.), İstanbul’da “Soylulaştırma”: Eski Kentin Yeni Sahipleri, İstanbul: Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2006: ss. 83-210 (İkinci Bölüm, ‘Saha Araştırmaları)
15Belgesel Gosterimi
16Final Sınavı

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev130
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar130
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati162
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması163
Derse Özgü Staj
Ödev120
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)115
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)120
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok