Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Araştırma YöntemleriISL540407.5300
ÖnkoşullarYok
YarıyılNot set
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüSeçmeli @ İşletme ABD İnovasyon, Girişimcilik ve Yönetim Yüksek Lisans Programı
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik Birimİşletme Bölümü
Dersin KoordinatörüSerdar Bozkurt
Dersi Veren(ler)Salih Durer
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıBu ders, bilimsel araştırmalarda kullanılan kavramlar ve ilgili terimleri tanıtmak, bilimsel araştırma sürecinin aşamaları ve kapsamı konusunda bilgiler vermek, bilimsel bir araştırmanın sistematiği, hazırlanışı ve rapor haline getirilmesinde izlenecek biçimsel yapı konusunda aydınlatıcı olmak üzere tasarlanmıştır. Ayrıca bilimsel araştırmaların yazımını sağlayacak temel bilgilerin geliştirilmesini sağlamak bu dersin temel amaçlarındandır. Derste öğrencilerin güncel işletme sorunlarına yönelik araştırma tekniklerini kullanarak çözüm önerileri getirmesi hedeflenmektedir. Problem çözme ile ilgili analitik düşünme yetkinliğinin geliştirilmesi, bilimsel araştırma yöntemlerinin öğretilmesi, araştırma yazımı ve rapor sunma konusunda gerekli bilgi ve yeteneklerin öğretilmesi de bu dersin temel çıktıları arasında yer almaktadır.
Dersin İçeriğiAraştırma Yöntemleri dersi, temel olarak teorik ders anlatımının yanı sıra işletme uygulamalarına yönelik sorunların çözümü için gerekli araştırma önerilerinin geliştirilmesini içeren bir proje çalışması ve bunun sunumu şeklinde yürütülecektir. Ders kapsamında öğrenciler; her hafta farklı alandaki araştırma örneklerini okuyarak, çalışma yapmak istedikleri alanla ilgili önerileri sunmakla yükümlüdürler. Öğrencilerin aktif olarak araştırma önerilerine ve sınıf tartışmalarına katılımı oldukça önem arz etmektedir.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Uma Sekaran, Research Methods for Business, 4th ed. John Wiley
  • Remzi Altunışık ve diğ. Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri: SPSS Uygulamalı, Sakarya Kitabevi, Sakarya, 2004.
  • Niyazi Karasar. Araştırmalarda Rapor Hazırlama, 11.b., Nobel Yayın, No: 67, Ankara, 2001.
  • Niyazi Karasar. Bilimsel Araştırma Yöntemi, 8.b., Nobel Yayın, No: 68, Ankara, 1998.
  • Şadi Can Saruhan ve Ata Özdemirci. Bilim, Felsefe ve Metodoloji, Alkım Yayınları, İstanbul, 2005.
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Derste bilimsel araştırmaların yazımını sağlayacak temel bilgilerin geliştirilmesini sağlamak.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Bilim Kavramı, Bilimin Amaçları ve İlgi AlanlarıDers kitabından ilgili bölüm
2Bilimsel Araştırma Süreci: Araştırma Kavramı ve Araştırma EğitimiDers kitabından ilgili bölüm
3Araştırmada Değişken Kavramı ve Araştırmalarda Kullanılan DeğişkenlerDers kitabından ilgili bölüm
4Araştırma Konusu ve Araştırma Probleminin Seçimi, Araştırmanın Amacı ve ÖnemiDers kitabından ilgili bölüm
5Araştırma Süreci: Hipotez, Varsayım, SınırlılıkDers kitabından ilgili bölüm
6Araştırma Tasarımları ve Farklı SınıflandırmalarDers kitabından ilgili bölüm
7Araştırma Evreni ve Örneklem: Araştırmada Örnekleme YöntemleriDers kitabından ilgili bölüm
8VİZE HAFTASI-
9Araştırmalarda Ölçme ve ÖlçeklerDers kitabından ilgili bölüm
10Araştırmalarda Geçerlilik ve GüvenilirlikDers kitabından ilgili bölüm
11Bilimsel Araştırmada Veri: Veri Toplama Yöntemleri; Gözlem, Mülakat (Görüşme), AnketDers kitabından ilgili bölüm
12Araştırma Raporunun Biçimsel Yapısı Araştırma Raporlarının Hazırlanmasına İlişkin ÖrneklerDers kitabından ilgili bölüm
13Proje Sunumları-
14Proje Sunumları-
15Proje Sunumları-
16Dönemin Gözden Geçirilmesi-

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum/Jüri
Projeler130
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar130
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati163
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması164
Derse Özgü Staj
Ödev65
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler130
Sunum / Seminer15
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)120
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)125
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok