Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
İnsan Kaynakları YönetimiISL540237.5300
ÖnkoşullarYok
YarıyılNot set
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüSeçmeli @ İşletme ABD İnovasyon, Girişimcilik ve Yönetim Yüksek Lisans Programı
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik Birimİşletme Bölümü
Dersin KoordinatörüSalih Durer
Dersi Veren(ler)Salih Durer
Asistan(lar)ı
Dersin Amacıİnsan Kaynakları Yönetimi dersinin ana amacı, organizasyonlardaki verimliliği arttırmak ve iş yaşamının niteliğini yükseltmek ile ilgili olan insan kaynakları yönetimi konusunda öğrencileri bilgilendirmektir. Bu bağlamda, insan kaynakları ile ilgili işlevlerin belli bir uzmanlığı gerektirdiği ve de “her yöneticinin aynı zamanda bir insan kaynakları yöneticisi” olduğu görüşleri çerçevesinde İKY süreçleri tartışılacaktır. Dersimizin bir diğer amacı ise, İKY ile ilgili yeni yaklaşımları ele almak ve günümüz anlayışına göre özellikle insan kaynakları yönetiminin işletmelerdeki stratejik rolüne odaklanmaktır. Bu kapsamda insan kaynakları yönetiminin tanımı ve işlevleri, İKY fonksiyonları, personel seçme ve yerleştirme süreci, mülakat teknikleri, eğitim ve geliştirme faaliyetleri, kariyer yönetimi ve kariyer planlama, performans değerleme ve performans değerleme teknikleri, ücret yönetimi, iş gören motivasyonu ve iş görenin işletmeye bağlılığını etkileyen modern İKY uygulamaları, İK yöneticilerinin rolleri ve stratejik insan kaynakları yönetimi kavramı üzerinde durulacaktır.
Dersin İçeriğiİnsan kaynakları yönetimi dersi, temel olarak ders anlatma, güncel uygulamaları izleme, örnek olayları tartışma ve iş hayatından konuk yöneticilerin derse katılımı şeklinde gerçekleştirilmeye çalışılacaktır. Bu yöntemlerin uygulanabilmesi, öğretim üyesi yanında öğrencilerin de derse katkılarına bağlıdır. Öğrencilere ders öncesinde verilen İKY ile ilgili örnek olayların hazırlanması ve derste tartışılması hedeflenmektedir.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Gary Dessler, Human Resource Management, Prentice Hall, 10th Edition, 2005.
  • Cavide Uyargil ve diğerleri, İnsan Kaynakları Yönetimi, 5.baskı, Beta Yayınevi, İstanbul, 2010.
  • Yonca Gürol, İnsanın Örgütte Değişen Rolü, Beta Yayınevi, İstanbul, 2011.
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. İnsan kaynakları yönetimi ile ilgili temel konuları ve uygulamaları kavrayabilme.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1İnsan Kaynakları Yönetimine Giriş: İnsan Kaynakları Yönetiminin Tanımı, Önemi ve Çevresel FaktörlerDers kitabından ilgili bölüm
2İnsan Kaynakları Yönetimi (İKY) – Genel Bilgiler - Örgüt Kuramları ve İKY’de Gelişme – Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi - İKY İşlevleri, İlkeleri, Örgütlenmesi - İKY Alanında Teknolojik Gelişmeler-Ders kitabından ilgili bölüm
3İKY İşlevleri İçin Hazırlık Aşaması - İş Analizleri; İş (Görev) Tanımları; Görev Gerekleri (Spesifikasyonları)Ders kitabından ilgili bölüm
4İnsan Kaynakları Planlaması - Temel ilke ve yöntemlerDers kitabından ilgili bölüm
5İnsan Kaynakları Temin ve SeçimiDers kitabından ilgili bölüm
6İnsan Kaynakları Yönetiminde Eğitim, Yetiştirme ve Geliştirme Faaliyetlerinin Önemi, Amacı, İlke ve PolitikalarıDers kitabından ilgili bölüm
7Performans Değerlendirme Kavramı ve Performans Yönetimi SistemiDers kitabından ilgili bölüm
81. VİZE HAFTASI-
9Kariyer Planlama - Kariyer Yönetiminde Temel Veri ve Odaklar - Modeller - Kariyer Yönetimi - Global Kariyer PlanlamasıDers kitabından ilgili bölüm
10İşletmelerde Ücret Yönetimi - Ücret kavramı, ücretin ekonomik boyutu - İç Kıyaslama ve Dış Kıyaslama - Ücret Sistemleri ve Türleri - İş Değerleme YöntemleriDers kitabından ilgili bölüm
11İnsan Kaynakları Yönetiminde Koruma İşleviDers kitabından ilgili bölüm
12Çalışanların İş Ortamına UyumlaştırılmasıDers kitabından ilgili bölüm
132. VİZE HAFTASI-
14İşçi-işveren İlişkileriDers kitabından ilgili bölüm
15İnsan Kaynakları Bilgi Sistemleri - E-İKYDers kitabından ilgili bölüm
16Konuk Yönetici ve Genel DeğerlendirmeDers kitabından ilgili bölüm

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum/Jüri
Projeler130
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar130
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati163
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması154
Derse Özgü Staj
Ödev123
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler130
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)120
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)125
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok