Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Topluma Hizmet UygulamalarıBTO321223120
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu @ Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Lisans Programı
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimBilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü
Dersin KoordinatörüFeza Orhan
Dersi Veren(ler)Serhat B. Kert
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıTopluma hizmet uygulamalarının önemi; toplumun güncel sorunlarını belirleme ve çözüm üretmeye yönelik projeler hazırlama; panel, konferans, kongre, sempozyum gibi bilimsel etkinliklere izleyici, konuşmacı ya da düzenleyici olarak katılma; sosyal sorumluluk çerçevesinde çeşitli projelerde gönüllü olarak yer alma; topluma hizmet çalışmalarının okullarda uygulanmasına yönelik temel bilgi ve becerilerin kazanılması.
Dersin İçeriğiÖğrencilerin yurt, okul, kantin veya öğrenci evi, okul, kantin üçgeninden kurtulması. Toplumla bütünleşme ve toplumsal liderlik işlevini yerine getirme. Toplumun değişik sorunlarını yakından gözlemleme, bu sorunların nedenlerinin ve boyutlarının üzerinde düşünme ve çözüm yolları bulma. Toplumsal yaşamda sanayileşmenin de etkisiyle unutulan sevgi, saygı, hoşgörü gibi kültürel değerler. Yaşlılar, körler, düşkünler, yoksullar, kimsesizler gibi yardıma muhtaç insanlara destek. Eğitime verilen destek kapsamında gerçekleştirilen projeler. Ekip ruhuyla gerçekleştirilen projelerde sorumluluk alma bilinci. Çevre sorunlarına duyarlılık ve sorumluluk.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Kuzucu, K & Kamer, S.T. (2009). Topluma Hizmet Uygulamaları. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Toplumun değişik sorunlarını yakından gözlemleyerek bu sorunlara çözüm yolları üretir.
  2. Toplumdaki kültürel değerleri açıklar.
  3. Yaşlılar, körler, düşkünler, yoksullar, kimsesizler vb. gibi yardıma muhtaç insanlara nasıl yardımcı olacağını söyler.
  4. Arkadaşlarıyla birlikte bir ekip ruhuyla gerçekleştirilen projelerde sorumluluk alır.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Dersin amacı, konusu ve içeriği hakkında bilgilendirme NA
2Gerçekleştirilecek etkinlik türleri hakkında proje önerileri sunma NA
3Proje önerilerini tartışma, biçimlendirme ve proje öneri formunun hazırlanması konusunda bilgilendirme NA
4Yarıyıl içinde gerçekleştirilecek bireysel ve grup etkinliklerinin planlanması NA
5Projelerin detaylı sunumu, etkinlik öneri formunun sunumu ve onayı NA
6Proje uygulamasını değerlendirme NA
7Proje uygulamasını değerlendirme NA
8Proje uygulamasını değerlendirme NA
9Proje uygulamasını değerlendirme NA
10Proje uygulamasını değerlendirme NA
11Proje uygulamasını değerlendirme NA
12Proje uygulamasını değerlendirme NA
13Proje uygulamasını değerlendirme NA
14Proje uygulamasını değerlendirme NA
15Yazılı ve sözlü proje sunuları (final sınavı) NA
16Yazılı ve sözlü proje sunuları (final sınavı) NA

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum/Jüri120
Projeler130
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar120
Final130
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati161
Laboratuar
Uygulama142
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması162
Derse Özgü Staj
Ödev
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer115
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok