Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Biyomühendislik Bilimleri IBYE520237.5300
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüSeçmeli @ Biyomühendislik ABD Biyomühendislik Yüksek Lisans Programı (Tezsiz, 2. Öğretim, İngilizce)
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimBiyomühendislik Bölümü
Dersin KoordinatörüSevil Yücel
Dersi Veren(ler)Sevil Yücel
Asistan(lar)ıYeliz Başaran Elalmış
Dersin Amacı1. Disiplinlerarası çalışmayı öğrenmek. 2. Taşınım olaylarının biyolojik sistemlerde mekanizmalarını kavrayıp, problemlerine çözüm üretebilmek.
Dersin İçeriğiBu ders akışkanlar mekaniği, kütle transferi, ısı transferinin temel esaslarını, fizyolojik ve biyomedikal sistem üzerindeki biyokimyasal reaksiyonları kapsar Canlı sistemlerde momentum transferi (viskoz akış) ve kütle transferi (konveksiyon ve difüzyon Biyolojik sistemlerde sınır şartları, iletim ile ısı transferi, konveksiyon ile ısı transferi (kararlı ve kararsız) Öğrenciler derste tartışılan teknikler için uygulama projeleri geliştirecektir.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Truskey, G.A., Yuan, F., Katz, D.F., “ Transport Phenomena in Biological Systems”, Pearsen Education, Inc., 2004.
  • Data, A.K., “Biological and Bioenviromental Heat and Mass Transfer”, Marcel Dekker Inc. 2002.
  • Çengel, Y.A., “Isı ve kütle transferi”, McGraw-Hill, 2011.
  • R.B.Bird, W.E.Steward, E.N.Lightfoot, Transport Phenomena, John Wiley&Sons
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Öğrenciler problemleri mühendislik araç ve yöntemleriyle çözebilme yetisi kazanır.
  2. Öğrenci günlük yaşamımızda ve mühendislikte karşılaşılan konu ile ilgili problemleri tanımlayarak analiz edebilir, çözme bilgi ve becerisi kazanır.
  3. Öğrenci biyolojik sistemlerde transport problemlerini bireysel veya takım çalışması yaparak çözebilir.
  4. Öğrenci bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileme becerisi geliştirir.
  5. Öğrenci teknik rapor hazırlama becerisini geliştirir.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Hücrelerde transport ve fizyolojik taşınım sistemleri Kitap 1 Bölüm1
2Newtonian ve Non-newtonian akışkanlar; modeller ve paremetreler, Kan akışının reolojisi Kitap 1 Bölüm2
3Kartezyen, silindirik ve küresel koordinatlarda Süreklilik eşitlikleriKitap 1 Bölüm3
4Biyolojik sistemlerde silindirik koordinatlarda akış modeli ve hareket eşitliği, Vücut içerinde ve dokularda akışkan akışı Kitap 1 Bölüm5
5Sıvı ve katı sistemlerde kütle iletimi, kimyasal reaksiyonlu kütle aktarımı Kitap1,3
6Konveksiyonla kütle iletimi Kitap 3
7Biyolojik sistemlerde kütle transferi ve uygulamaları Kitap 1 Bölüm 6 ; Kitap 2 Bölüm 9,10
8Biyokimyasal etkileşimler üzerine kütle transferinin etkisi Kitap 1 Bölüm 6,7
9Ara sınav Ders kitabı
10Organlardaki transport Kitap 1 Bölüm 16
11Isı iletim Eşitliği: Tek Boyutlu Isı İletim Eşitliği, Genel Isı Transfer EşitliğiKitap3; Kitap 2 Bölüm 2,3
12Kararlı Hal Isı Transferi Kitap3
13İnsanlardaki Biyoısı Transfer Eşitlikleri, Kan sıcaklılığının damardaki değişimi Kitap 2 Bölüm 2,3
14İnsanlardaki Biyoısı Transfer Eşitlikleri, Kan sıcaklılığının damardaki değişimi Kitap 2 Bölüm 2,3
15Çeşitli koordinat sistemlerinde ısı kondüksiyonu için korunum eşitlikleri Kitap 2 Bölüm 3,4,5
16FinalDers kitabı

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum/Jüri
Projeler130
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar130
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati143
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması143
Derse Özgü Staj
Ödev
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler170
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)130
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)134
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok