Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Karşılaştırmalı İktisadi Düşünce OkullarıIKT452236300
ÖnkoşullarIKT4411 İktisadi Düşünce Tarihi
YarıyılGüz, Bahar
Dersin Diliİngilizce, Türkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüSeçmeli @ İktisat Lisans Programı (2. Öğretim)
Seçmeli @ İktisat Lisans Programı
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik Birimİktisat Bölümü
Dersin KoordinatörüErcan Eren
Dersi Veren(ler)Murat Donduran
Asistan(lar)ıÖzdemir Teke
Dersin AmacıDerste, Çağdaş İktisadi Düşünce Okullarının Karşılaştırmalı Analizi Amaçlanmaktadır
Dersin İçeriğiÇağdaş İktisat Okullarının Karşılaştırmalı Analizi.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Dersin belirli bir kitabı yok. Öğrencilerin okuma listesi aşağıdadır: M. Friedman (1968): “The Role of Monetary Policy”, AER, 58(1)/ R. L. Hetzel (2007): “The Contributions of Milton Friedman to Economics”, Federal Reserve Bank of Richmond Economic Quarterly / Snowdon and Vane (2005): Modern Macroeconomics, Edward Elgar / T. Yay (2004): “Avusturya İktisat Okulu’nun Tarihsel Gelişimi ve Metodolojisi”, Piyasa, 3(11)/ T. Yay (2010): “Avusturya Okulu Mikroiktisadı:Dinamik Rekabet ve Girişimsel Keşif Süreci Olarak Piyasa”, Liberal Düşünce Dergisi, Yaz-Güz, Sayı59 / T. Yay (2011 ): “Austrian School, Competition and Firm Theory” / E. Özveren (2007): Kurumsal İktisat, İmge Kitapevi/ R.E. Backhouse ve B.W. Bateman(2008): Keynes, Dost Kitapevi/ J. King (2008): "Post Keynesian Economics", New Palgrave Dictionary / R.P.F. Holt and S. Pressman (2006): A New Guide to Post Keynesian Economics, Routledge
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Öğrenciler başlıca çağdaş iktisat okullarının görüşlerini analiz etmek için gerekli becerileri kazanacaktır.
  2. Öğrenciler farklı iktisat okullarını karşılaştırabilecektir.
  3. Öğrenciler akademik bir çalışmayı sunma becerisi kazanacaktır.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Giriş: Temel Çağdaş İktisat Okulları /Ders Notları
2Neoklasik İktisatta Yöntem ve Kapsam /Yay-Yay (2007): Bl.3
3Ortodoks Keynesçi Okul Snowdon and Vane (2005)
4Chicago Okulu I: Para Politikasının Rolü /Friedman (1968)
5Chicago Okulu II: Milton Friedman’ın İktisada Katkıları /Ortodoks Monetarizm Hetzel (2007)
6Avusturya Okulu I: Piyasa, Rekabet ve Firma /Yay (2010) ;Yay (2011)
7Avusturya Okulu II: Para ve Konjonktür Teorisi /Yay(1993)
8Ara Sınav
9Kamusal Tercihler Okulu I: Birey ve Devlet İlişkisinin Analizi Ders Notları
10Kamusal Tercihler Okulu II: Politikanın İktisadi Analizi /Ders Notları
11Anayasal İktisat: Kurallar ve Kurumlar – Anayasaların İktisadi TemelleriYay ve Kama (2009)
12Kurumsal İktisat I Özveren(2007)
13Kurumsal İktisat II Özveren (2007)
14Post Keynesci Okul IJ. E. King (2008)
15Post Keynesci Okul IIHolt and Pressman (2006)
16Final Sınavı

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum/Jüri130
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar130
Final4040
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati163
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması164
Derse Özgü Staj
Ödev120
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer110
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)110
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)115
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok