Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Test Geliştirme TeknikleriEGT611437.5300
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz, Bahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiDoktora
Dersin TürüSeçmeli @ Eğitimi Bilimleri ABD Eğitim Programları ve Öğretim Doktora Programı
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimEğitim Bilimleri Bölümü
Dersin KoordinatörüBanu Yücel Toy
Dersi Veren(ler)İbrahim KOCABAŞ
Asistan(lar)ıDeniz Canca
Dersin AmacıÖlçme ve değerlendirme ile ilgili temel kavramları bilir,test geliştirme aşamalarını bilir, belirtke tablosu hazırlayabilir, test maddesi geliştirebilir, uygulama sonucunda madde ve test analizi yapabilir, test araçlarının geçerlik ve güvenirliğini belirleyebilir, tutum ölçeği madde havuzu geliştirebilir, uygulama sonuçları üzerinden geçerlik ve güvenirlik analizlerini yapabilir.
Dersin İçeriğiÖlçme ve değerlendirme ile ilgili temel kavramlar,test geliştirme aşamaları, belirtke tablosu, test maddesi geliştirme, madde ve test analizi, test araçlarının geçerlik ve güvenirliği, tutum ölçeği geliştirme, ölçeklerin geçerlik ve güvenirlik analizi
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
 • Tekin H. (2004). Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme. Baklaya Yayınları
 • AERA, APA & NCME [American Educational Research Association, American Psychological Association & National Council on Measurement in Education]. (1999). Standards for Educational and Psychological Testing. Washington, DC: American Educational Association.
 • Hovardaoğlu, S. & Sezgin, N. (1997) (Çev.) Eğitimde ve Psikolojide Ölçme Standartları. Ankara: Türk Psikologlar Derneği Yayınları.
 • Kutlu, Ö., Doğan, D. ve Karakaya, İ. (2010). Öğrenci Başarısının Belirlenmesi: Performansa ve Portfolyoya Dayalı Durum Belirleme. Ankara: Pegem A.
 • Linn, R.L. & Miller, M.D. (2005). Measurement and assessment in teaching. NJ:Prentice Hall
 • Linn, R. L. & Gronlund, N.E. (2000) Measurement and assessment in teaching. NJ: Merril.
 • Netemeyer, R.G.; Bearden,W.O. & Sharma, S. (2003) Scaling Procedures: Issues and Applications. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
 • Özçelik, D.A. (2013). Okullarda Ölçme ve Değerlendirme: Öğretmen el kitabı. Ankara: Pegem A.
 • Özçelik, D.A. (2010, Çev.).Öğrenme, Öğretim ve Değerlendirme ile ilgili bir Sınıflama: Bloom’un Eğitimin Hedefleri ile İlgili Sınıflamasının Güncelleştirilmiş Biçimi. Ankara: Pegem A.
 • Özçelik, D.A. (2009) Test Hazırlama Kılavuzu (4.Baskı). Ankara: Pegem A.
 • Tezbaşaran, A.A.(2008) Likert tipi ölçek geliştirme kılavuzu. Ankara: Türk Psikologlar Derneği. (e-kitap)
 • Tan, Şeref (2013). Öğretimde Ölçme ve Değerlendirme (8.Baskı). Ankara: Pegem A.
 • Tekindal, S. (2009).Duyuşsal özelliklerin ölçülmesi için araç oluşturma. Ankara: Pegem
 • Erkuş, A. (2012) Psikolojide Ölçme ve Ölçek Geliştirme I. Ankara:Pegem
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

 1. Alanına uygun bir testi ölçme kurallarına göre hazırlayabilme, testdeki madde istatiklerini yapar
 2. Testte, madde yapma, madde redaksiyonu, madde istatistiklerini yapabilir
 3. Ölçme araçlarının kullanım alanlarını keşfeder ve oluşturulması becerisini kazanır.
 4. Öğrenciler tutum ölçeği geliştirir, tutum ölçeği için madde havuzu oluşturur, geçerlik ve güvenirlik analizi yapar

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Ölçme ve ölçmeye ilişkin temel kavramlar Turgut ve Baykul (2011, s.101-118)
2Ölçmede GeçerlikTan (2013, s.131-219)
3Ölçmede GüvenirlikTan (2013, s.131-219)
4Hedef Analizi Turgut ve Baykul (2011, s.81-99), Özçelik (2010, s.36-43; s.49-122)
5Bilişsel, duyuşsal ve psikomotor davranışların ölçülmesinde kullanılan ölçme araçlarıTurgut ve Baykul (2011, s.144-183 ve s.317-342)
6Test geliştirme aşamaları: Test amacının belirlenmesi, Ölçülecek özelliklerin saptanmasıTurgut ve Baykul (2011, s.81-99), Özçelik (2010, s.36-43; s.49-122)
7Test geliştirme aşamaları: Çoktan seçmeli maddelerin çeşitleri ve Maddelerin yazılması, gözden geçirilmesi, Deneme formu Turgut ve Baykul (2011, s.186-214; 285-316)
8Test geliştirme aşamaları: Deneme sonuçlarının puanlanması (Madde analizi), Madde seçimi, Nihai testin istatistiklerinin kestirilmesi (Test analizi)Tan (2013, s.222-267), Turgut ve Baykul (2011, s.214-248)
9ARA SINAV
10Puanlama, Puanlama üzerinde istatistiksel işlemler, Şans faktörüTurgut ve Baykul (2011, s.16-64; 241-248)
11Likert tipi ölçek geliştirme: Ölçülecek özelliğin (örn. Tutumların) tanımlanması, deneme ölçeğinin düzenlenmesi ve deneme uygulaması Tezbaşaran (2008), Tekindal (2009, s.28-66), Erkuş (2012, s.25-54)
12Likert tipi ölçek geliştirme: Deneme uygulaması sonucu elde edilen verilerin analizi ve madde seçimiTezbaşaran (2008), Erkuş (2012, s.55-65, s.92-134), Tekindal (2009, s.135-160)
13 Likert tipi ölçek geliştirme: Ölçeğin psikometrik özelliklerinin belirlenmesiTekindal (2009, s. 161-193), Erkuş (2012, s. 135-173)
14Ölçek uyarlamaİlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
15Anket geliştirmeİlgili kaynakların okunması, incelenmesi ve analizi
16FİNAL

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama315
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev315
Sunum/Jüri
Projeler230
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati163
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması163
Derse Özgü Staj
Ödev317
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler140
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)136
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok