Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Koruma RestorasyonMİM405134220
ÖnkoşullarYok
YarıyılBahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu @ Mimarlık Lisans Programı
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimMimarlık Bölümü
Dersin KoordinatörüCengiz Can
Dersi Veren(ler)Çiğdem Polatoğlu
Asistan(lar)ıEbru Harman Aslan, Nur Umar, Elifnaz Durusoy, Aylin Akçabozan
Dersin AmacıKültürel mirası -özellikle mimari mirası- koruma, anlama ve gelecek kuşaklara aktarma konusunda ulusal ve uluslararası düzeyde ilgili kavramlar, kararlar, tüzükler ve yasaların tanımlanması. Mimari miras öğelerinin bozulma nedenlerinin, koruma ve restorasyon yöntem ve tekniklerinin, geleneksel dokuda yeni yapılaşma ilkelerinin öğretilmesi.
Dersin İçeriğiKoruma düşüncesinin tarihsel gelişimi ve kuramsal temeli, koruma ölçütleri, korunacak mimari değerlerin sınıflandırılması, tarihi çevre ve yapıların bozulma nedenleri anlatılmaktadır. Tek yapı, yapı grupları, kent ve sit ölçeklerinde koruma yöntemleri, alan çalışmaları ve restorasyona hazırlık aşamasına (gerekli belgeler, hazırlanacak projeler ve izlenecek yasal prosedür) yönelik bilgiler verilerek, ülkemiz ve dünyadaki koruma uygulamalarından örnekler aktarılmaktadır.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Ahunbay, Z., Tarihi Çevre Koruma ve Restorasyon, YEM Yayınları, 1996.
  • Feilden, B. M., Conservation of Historic Buildings, Butterworth Heinemann,1982.
  • Mardan, E., Kültürel ve Doğal Değerlerin Korunması, Mimarlar Odası Yayını, Ankara, 2005.
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Sit ölçeğinde ya da tek yapı, yapı grupları koruma çalışmalarında bu konudaki yasalara uygun, doğru ve çevreye uyumlu mimari çözümler geliştirebilme.
  2. Ülkemizde yapılan koruma ve restorasyon çalışmalarını takip edebilme.
  3. Restorasyon ve koruma ile ilgili özgün bir araştırma yapabilme.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Tanışma, dersin içeriği, seminer ödevi açıklamaları NA
2Korumanın tanımı, amaçları, içerdiği eylemler NA
3Kültür varlığı ve özellikleri NA
4Tarihi çevreler ve özellikleri, tahrip nedenleri, koruma yöntemleri NA
5Koruma kriterleri: Tarihsel belge olma değeri, zaman kriteri, seminer NA
6Koruma kriterleri: Ekonomiki işlevsel değer ve bir tarihi yapının işlevlendirilmesi, seminer NA
7Koruma kriterleri: Duygusal, kültürel, estetik değerler, seminer NA
81. Vize, seminer NA
9Koruma anlayışının evrimi, koruma konusundaki uluslararası çalışmalar ve tüzükler, seminer NA
10Ülkemizdeki koruma yasaları, konu ile ilgili kurum ve kuruluşlar, çalışma prensipleri, seminer NA
11Korunacak mimari değerlerin sınıflandırılması, seminer NA
12Tarihi yapıların bozulma nedenleri ve restorasyona hazırlık çalışmaları (Rölöve, Restitüsyon, Restorasyon projesi hazırlama), seminer NA
13Tarihi çevre, sitler, tanım ve sınıflandırılmaları, koruma yaklaşımları, seminer NA
142. Vize, seminer NA
15Tespit çalışmaları, tescil çalışmaları (anıt fişi, sit fişi), seminer NA
16FinalNA

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum/Jüri130
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar230
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati144
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması143
Derse Özgü Staj
Ödev
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer112
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)23
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)14
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok