Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Yapı Fiziği 2MİM304233300
ÖnkoşullarYok
YarıyılBahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu @ Mimarlık Lisans Programı
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimMimarlık Bölümü
Dersin KoordinatörüRengin Ünver
Dersi Veren(ler)Çiğdem Polatoğlu
Asistan(lar)ıEsra Küçükkılıç Özcan
Dersin AmacıHacim akustiği, mimari aydınlatma ve renk konularında bilgi aktarmak
Dersin İçeriğiHacim akustiği, açık hava ve kapalı mekanda ses, sesin yutulması, hacim akustiği ölçütleri, yansışım olayı ve süresi, aydınlatma, nesnelerin ışık yansıtma ve geçirme özellikleri, fotometrik büyüklükler, lambalar ve aydınlatma aygıtları, aydınlığın niteliği, aydınlatma tasarımı, renk görünüm dizgeleri ve mimaride renk kullanımı konuları
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Özgün ders notları
  • TS EN 12464-1: Işık ve ışıklandırma-İş mahallerinin aydınlatılması-Bölüm 1; Kapalı alandaki iş mahalleri
  • DIALux, Relux
  • Media Acoustics ve Architectural Acoustics Eğitim CD’leri
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. yapı fiziği konularından hacim akustiği, aydınlatma ve renge ilişkin bilgi edinmek
  2. Temel çözüm önerileri sunabilme becerisini kazanmaları
  3. Çevresel sistemlerin tasarımında temel ilkeleri anlamak ve sürdürülebilirliğin mimari ve kentsel tasarım kararlarında yapay kaynakların korunması ve sağlıklı bina ve yerleşimlerin oluşturabilmek.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Dersin içeriği konusunda bilgilendirme. Işık tayfı, gözün duyarlılığı, ışık akısı kavramlarının açıklanması ve örnekler/ Hacim akustiği tanımı ve kapsamı, ses ile ilgili büyüklükler Aydınlatma ders notları 1, Akustik ders notları 1
2Işığın yansıma, yutulma ve geçmesi olayları, gereçlerin tanıtımı, renkli ve renksiz yüzeylerin ışığı yansıtma ve geçirmesine örnekler İşitsel açıdan önem taşıyan ses biçimleri; müzik, konuşma, gürültü Aydınlatma ders notları 2, Akustik ders notları 2
3Ortalama aydınlık düzeyinin bağlı olduğu etkenler ve örnek hesaplar, aydınlık düzeyi ölçmeleri, yansıtma çarpanı-aydınlatma biçimi ile enerjinin etkin kullanımı arasındaki ilişki ve örnekler Ses yansıtıcı, yutucu ve dağıtıcı gereçler ve özellikleri Aydınlatma ders notları 3, TS EN 12464-1 Akustik ders notları 3
4Işıklılık, ışık yeğinliği, noktada aydınlık düzeyi kavramları ve örnek hesaplar ve çalışmalar./ Hacim tasarımında akustik açıdan izlenmesi gereken yol, salonun fiziksel sınırlarının oluşumu Aydınlatma ders notları 4, Akustik ders notları 4
5Lambalar ve aydınlatma aygıtları, lamba verimi- aydınlatma aygıtı geriverimi ile enerjinin etkin kullanımı arasındaki ilişki ve örnekler Salonun iç mimari tasarımında rol oynayan akustik etkenler, ilk yansımaların tasarlanması ve ışın diyagramları Aydınlatma ders notları 5, Akustik ders notları 5
6Fotometrik büyüklükler ile hesaplamaya yönelik örnek çalışma. Işın diyagramları aracılığı ile tavan tasarımı örnek çalışması Aydınlatma ders notları 1-5, Akustik ders notları 5
7Aydınlatma simulasyonuna yönelik bilgisayar programlarının tanıtımı/ 1.Yıliçi SınavıNA
8Aydınlığın niteliği Yansışım olayı ve süresi Aydınlatma ders notları 6, Akustik ders notları 6
9Aydınlığın niteliği Yansışım süresi hesapları Aydınlatma ders notları 6, Akustik ders notları 6
10Aydınlatma laboratuvarında aydınlığın nitelik ve niceliğine ilişkin hesaplamalar. Yansışım süresi hesaplama örneği.Aydınlatma ders notları 1-6, Akustik ders notları 6
11Aydınlatma ile mimarlığın ilişkisi, aydınlatma düzenleri/ Ses düzeyi hesapları ve örnek çalışma.Aydınlatma ders notları 7, Akustik ders notları 7/
12Renk görünüm dizgeleri, Munsell Renk Dizgesi tanıtımı, renk düzenleri Akustik kusurlar ve önlemler Aydınlatma ders notları 8, Akustik ders notları 8
13Aydınlatma tasarımı ödevi sunumları Varlık kriteri, hacim akustiğine yönelik sesli örneklerin bilgisayar ortamında gösterilmesi DIALux, Relux
14Aydınlatma tasarımı ödevi sunumları Mevcut salonlarda akustik değerlendirme ödevi sunumu DIALux, Relux
152.Yıliçi Sınavı Mevcut salonlarda akustik değerlendirme ödevi sunumu /Aydınlatma ders notları 1-8, Akustik ders notları 1-8
16Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev312
Sunum/Jüri218
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar230
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati113
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması103
Derse Özgü Staj
Ödev32
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer212
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)23
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)13
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok