Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Yapı Fiziği 1MİM303133300
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu @ Mimarlık Lisans Programı
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimMimarlık Bölümü
Dersin KoordinatörüZerhan Yüksel Can
Dersi Veren(ler)Çiğdem Polatoğlu
Asistan(lar)ıEsra Küçükkılıç Özcan
Dersin AmacıYapı fiziği ile ilgili ısısal konfor, güneş düzenleme, temel akustik bilgiler ve gürültü denetimi konularında bilgi aktarmak.
Dersin İçeriğiFizik ortam kavramı ve yapı fiziği öğeleri, güneş düzenlemenin amacı ve kapsamı, ısının yayılma yolları, yapı kabuğunda ısı alışverişi ile ilgili önlemler, ısı-nem konusunda genel bilgi, yapı malzemelerinin ısı-nem geçirgenliği, yoğuşma, genel önlemler, mimari akustik, yapı akustiği ve hacim akustiğinin ilgi alanları, ses ve gürültü, sesin yayılması ve geçmesi, gürültü denetim ilkeleri konuları
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
 • Özgün ders notları
 • • TSE 825 Isı Yalıtım Yönetmeliği Hesap Yöntemi, Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği
 • • Acoustics and Noise Control, B.J. Smith, R.J. Peters, S. Owen- Ed. Longman, 1996
 • • Engineering Noise Control, Theory and practise, David A. Bies and Colin H.Hansen, Ed. E
 • • Harris, D. A., Noise Control Manual for Residental Buildings, Mc Graww Hill, 1997
 • • Akdağ, N.Y., Dış Gürültü Düzeyi-Hacim İşlevi Fonksiyonunda Yapı Kabuğu Seçeneklerinin Saptanması, 4. Ulusal Akustik Kongresi, Kaş-Antalya, Ekim 1998
 • • Cavanaugh, W. J., Architectural Acoustics, John Wiley
 • • Karabiber, Z., Gürültü Kirliliği ve Gürültü Kontrol Yönetmeliği, 3. Isı-Ses-Su Yalıtımı Sempozyumu ve Sergisi, İstanbul, Kasım 1999
 • Karabiber, Z., Yüğrük Akdağ, N., Erdem Aknesil, A., “YALITIM-Isı-Nem-Ses-Su” Makine Mühendisleri Odası Yayınları, İstanbul, 2005
 • • Long, M., Architectural Acoustics, Elsevier Inc, 2006
 • • Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği, Resmi Gazete s. 20671, 4 Haziran 2010
 • • Meltzer, M.; " Passıve Actıve Solar Heating Technology ", New Jersey, Prentice Hall Inc, 1985
 • • G. Zorer, “Yapılarda Isısal Konfor”, YÜ Yayın No: 264, Mimarlık Fakültesi Yayın No: MF-MİM 92.045, YTÜ Mimarlık Fakültesi Baskı İşliği, 26 sayfa, 1992
 • • Givoni B., “Man Climate and Architecture”, Applied Science, Publishers Ltd., London
 • • Watson
 • • Egan M. David, “Concepts in Thermal Comfort”, 1975, Prentice Hall Inc., New Jersey
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

 1. fiziksel çevrenin mimarlıkta konfor tasarımındaki önemi konusunda bilgilenmek
 2. Fiziksel çevre sistemi tasarlama temel prensiplerini kullanarak aydınlatma, akustiik, iklimlendirme öğelerini öğrenmek
 3. Isısal ve işitsel konfora (ağırlıklı olarak gürültü denetimi) yönelik çözüm önerileri geliştirebilme becerisi kazanacaktır.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Yapı Fiziği dersleri içerikleri konusunda bilgilendirme. Fiziksel çevre ve mimarlıkta konfor tasarımındaki önemi / Fiziksel çevre öğeleri, tanımları, etkileşimleri, optimizasyonları ve mimari örnekler NA
2Isının yayılma yolları ve mimariden örnekler / Mimari akustik, yapı akustiği ve hacim akustiği konularının mimarideki yeri /Isı-güneş ders notları 1./ Yapı akustiği ders notları 1
3Isısal konfor etkenleri Ses ve bileşenleri ile ilgili tanım ve büyüklükler /Isı-güneş ders notları 2./ Yapı akustiği ders notları 2
4İklim ve öğeleri./ Ses düzeyi hesapları, ölçmeleri ve örnek çalışmalar /Isı-güneş ders notları 3./ Yapı akustiği ders notları 3
5Yapı yönlendirmesinde ölçütler ve uygulamaya yönelik veriler Gürültü ve gürültü türleri, gürültü denetiminde temel ilkeler, ÇGDY Yönetmeliği /Isı-güneş ders notları 4. / Yapı akustiği ders notları 4 ve ÇGDYY
6Arazide yer seçimi ve yapı yönlendirmesine ilişkin örnek çalışma. / Yapı ve yerleşim ölçeğinde sesin doğması ve yayılması /Isı-güneş ders notları 5. / Yapı akustiği ders notları 5
71.Yıliçi Sınavı. Sesin yansıması ve yutulmasının gürültü denetimindeki önemi ve önlemler /Yapı akustiği ders notları 6.
8Güneş ışınımlarından yararlanma ve korunma Mekânlarda toplam ses yutuculuğunun hacim içi gürültü düzeyine etkisi ve örnek çalışma /Isı-güneş ders notları 6./ Yapı akustiği ders notları 7
9Gölge eğrileri yönteminin tanıtılması ./Gürültü denetiminde engellerin önemi ve örnek çalışmaIsı-güneş ders notları 7./ Yapı akustiği ders notları 8
10Gölge eğrileri yöntemini kullanarak yapı gölgesi çiziminin yapılması Sesin geçmesi, geçme yolları / sı-güneş ders notları 8. / Yapı akustiği ders notları 9
11Yapı çevresinde rüzgâr ve doğal havalandırma Sesin geçme yolları (devam) /Isı-güneş ders notları 9. / Yapı akustiği ders notları 10
12Yapı kabuğunda ısı-nem geçişinin incelenmesi Kapı ve pencerelerde gürültü denetimi/Isı-güneş ders notları 10. / Yapı akustiği ders notları 11
13Yapı kabuğunun saydam alanları için uygun cam türünün belirlenmesi./ Sesin geçmesi ile ilgili örnek çalışmaIsı-güneş ders notları 11. / Yapı akustiği ders notları 12
14TS 825 Isı Yalıtım Yönetmeliğinin hesap yönteminin tanıtılması 2. Yıliçi sınavı/TS 825 Isı Yalıtım Yönetmeliği
15Bir yapıda TS 825 Isı Yalıtım Yönetmeliğine göre yıllık enerji gereksinimi çalışması. / Trafik gürültüsünden etkilenen bir mekânda yapı kabuğu gürültü denetimi ile ilgili örnek çalışma Yapı akustiği ders notları 12, ÇGDYY
16FinalNA

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev430
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar230
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati133
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması103
Derse Özgü Staj
Ödev43
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)23
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)13
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok