Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Mimari Tasarım 4MİM301168440
ÖnkoşullarMimari Tasarım 3
YarıyılGüz
Dersin Diliİngilizce, Türkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu @ Mimarlık Lisans Programı
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimMimarlık Bölümü
Dersin KoordinatörüAyşen Ciravoğlu DEMİRDİZEN
Dersi Veren(ler)Çiğdem Polatoğlu
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıKentsel ölçek ve kentsel ilişkiler aşamalarından başlayarak mimari ölçeğe kadar inilen süreç içinde, öğrencilerin gözlemlerine ve araştırmalarına dayanarak belirlediği konu ve programlara göre tasarımların geliştirilmesidir
Dersin İçeriğiDoku, işlev, tarih, doğal ve topoğrafik nitelikler açısından kentin özellik gösteren bölgeleri ve yakın çevresinde tasarım denemeleri yapmaktır. Çalışmalar belirtilen bölgelerden birinde sosyal, işlevsel ve mekânsal özelliklerin saptanmasıyla başlayacaktır. Bu araştırmalar sonucunda öğrencinin belirlediği işlevsel öneriler üzerinde tartışılacak; kentin değişen yapısı içinde yeni işlevler, tarihi özellikler, yapıların sağlıklaştırılması, kent boşluklarının ve açık alanların düzenlenmesi gibi konular gündeme gelecektir. Bu yaklaşımlar içinde öneri bina tasarımında, mekânsallık, farklı işlevlerin üst üste gelmesinden doğan tasarım sorunları, değerlendirilecek önemli aşamalardır. Konu edilen bölgede araştırmalar, bölgenin sosyal, kültürel, ekonomik, fiziksel yapılarına yönelik olacak ve analiz, gözlem, anket ve literatür araştırma teknikleri kullanılarak yapılacaktır. Proje sürecinde tasarımın gelişimini sağlayacak noktalarda farklı disiplinlerden destek alınarak seminer düzenlenecektir. Bu yöntemle proje içeriğinin daha gerçekçi ve uygulanabilir olması hedeflenmektedir.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Yapılan proje konusuna uygun olarak seçilebilecek tüm süreli yayın ve kitaplar
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Yapıyı kentsel ölçek ve kentsel ilişkiler bağlamında başlayarak ele alarak tasarım yapabilme becerisi
  2. Bina tasarımında farklı işlevlerin üst üste gelmesinden doğan tasarım sorunlarına çözüm üretebilme
  3. Kentin değişen yapısı içinde yeni işlevlerin kazandırılmasına, mevcut yapıların sağlıklaştırılmasına, kent boşluklarının ve açık alanların düzenlenmesine yönelik becerilerin kazanılması

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Genel açıklama, Mimari Tasarım 4 konusunda bilgilendirme, konular ve çalışılacak bölgenin ilanı, proje gruplarının belirlenmesi. / Genel yaklaşım, tespit çalışmalarının, ifade ve araştırma tekniklerinin örneklerle anlatımı. Proje konusu ile ilgili daha önce yapılmış çeşitli örneklerin incelenmesi.NA
2Arazi gezisi / Fiziki tespit ve inceleme çalışması: Fiziki tespit ve incelemelerin değerlendirilmesi, araştırmaların seminer biçiminde aktarımı. Öğrencilerin çalıştıkları kent parçasını üç boyutlu ifade yöntemleri kullanarak yorumlaması.NA
3Seminer + Stüdyo Çalışması: Çalışma Alanı / Tespit çalışmalarının sonuçlandırılması. Sorunların ortaya konması. Önerilerin maket ve çizimler üzerinde tartışılması.NA
4Vaziyet planı kararlarının tartışılması (yaya, araç trafiği, kamusal alan, yeşil alan kararları) / Vaziyet Planı kararlarının farklı önerilerinin maket ve çizimler üzerinde denenerek tartışılması.NA
5Eskiz sınavı/ Jüri ve eskiz değerlendirmesiNA
6Seminer + Stüdyo Çalışması: Tasarım Kuram ve Yöntemleri / Proje konusunda esas olan işlev ve işlevlerin görüşülmesi. Konu önerisine ait literatür araştırmalarının seminer biçiminde aktarılması. NA
71/500 ölçekli yerleşim kararları paralelinde 1/200 ölçekli tasarım aşamasına geçiş. 1/200 ölçekli ifade tekniklerinin anlatımı ve denenmesi. (maket, renklendirme, gölgelendirme, 3 boyutlu çizimler)NA
8Tasarımların iç mekan, dış mekan ve kitle kararlarının tartışılması. Tasarımların 1/200 ölçekli maket ve çizimler üzerinde geliştirilmesi.NA
9Farklı türde işlevlerin yan yana ve üst üste gelmelerindeki tasarım problemlerinin görüşülmesi. Malzeme, taşıyıcı sistem, detay ve mekan ilişkisinin tartışılması. Genel jüri öncesinde çalışmaların, çevre verileri, mekân organizasyonu, kitlesel kompozisyon ve taşıyıcı sistem açısından değerlendirilmesi.NA
10Eskiz sınavı/ Jüri ve eskiz değerlendirmesiNA
11Jüri değerlendirilmesi sonucu belirlenen çözümsüz ve geliştirilmesi öngörülen noktaların ele alınarak bir bütün halinde tasarımın yeniden eleştirilmesi.NA
12Önerilerin kentsel ölçekten yapı detaylarına değin bir bütün olarak tartışılması. NA
13Seminer + Stüdyo Çalışması: Sunum Teknikleri / Projelerin içerik ve sunum olarak geliştirilmesi.NA
14Öğrenci çalışmalarında ifade ve farklı anlatım denemelerinin uygulanması. / Projelerin son durumlarının yerleşim maketine toplu olarak aktarılması. NA
15MT 4 dersi kapsamında yapılan çalışmaların değerlendirilmesi.NA
16Final teslimiNA

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama210
Arazi Çalışması45
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği610
Ödev25
Sunum/Jüri25
Projeler15
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar220
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati138
Laboratuar
Uygulama22
Arazi Çalışması44
Sınıf Dışı Ders Çalışması135
Derse Özgü Staj
Ödev22
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği64
Projeler14
Sunum / Seminer22
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)24
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)14
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok