Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Çevre EğitimiIMO407235300
ÖnkoşullarYok
YarıyılBahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüSeçmeli @ İlköğretim Matematik Eğitimi Lisans Programı
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik Birimİlköğretim Matematik Eğitimi Lisans Programı
Dersin KoordinatörüHülya Kadıoğlu
Dersi Veren(ler)Hasan Ünal
Asistan(lar)ıMuhammet Şahal
Dersin AmacıÖğretmen adaylarının, çevre bilimi ve çevre sorunları hakkında yeterli bilgi ve donanıma sahip olmalarını sağlamak ve çevre duyarlılıklarını arttırmak
Dersin İçeriğiÇevre biliminin tarihsel gelişimi İnsanlar ve Çevre: Ekosistem, ekolojik denge, besin ve madde döngüleri Biyolojik çeşitlilik ve Türkiye’deki durum: Flora ve fauna Türkiye’deki endemik hayvan ve bitki türleri Çevre Sorunları: Su, toprak ve hava kirliliklerin nedenleri ve önlemler Çevre ile ilgili kuruluşlar ve etkinlikleri Çevre eğitimi ve sürdürülebilir kalkınma
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Mustafa Eydoğdu(2008), Çevre Bilimi, Anı Yayıncılık
  • Berkes, F., Kışlalıoğlu, M.(1993). Ekoloji ve Çevre Bilimleri. Remzi Kitabevi, Ankara
Opsiyonel Program BileşenleriDersin meslek eğitimini sağlamaya yönelik katkısı: Bu ders, aşağıdaki MEB/RPD mesleki yeterlikleri ile doğrudan ilişkilidir. 1. Öğrencilerin bireysel farklılıklarını ve sosyokültürel özelliklerini dikkate alarak esnek öğretim planları hazırlar. 2. Öğretim sürecini planlarken milli ve manevi değerleri dikkate alır. Öğrencilerin milli ve manevi değerleri içselleştirmesine katkıda bulunacak öğrenme ortamları oluşturur. 3. Öğrencilerin öğrenme sürecine aktif katılımlarını sağlar. 4. Uygulamalarında çalıştığı çevrenin doğal, kültürel ve sosyoekonomik özelliklerini dikkate alır. 5. Doğal çevre ile tarihsel ve kültürel mirasın korunmasına duyarlıdır. TYYÇ’deki aşağıdaki yeterliklerle ilişkilidir: 1. Milli kültüre ve evrensel değerlere saygı duyar. Türk milli, manevi, ahlaki ve kültürel değerlerinin bilincinde olan ve bunlara mesleğinde duyarlılık gösteren bir öğretmen olur. 2. Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.Kendi öz değerlendirmesini yapabilir. Sosyal ve kültürel etkinliklere katılır. 3. Bireysel ve grup çalışmalarında sorumluluk alır. Öğrenmeyi öğrenir. Öğretim Yöntem ve Teknikleri: Dersin öğretiminde anlatım, tartışma, soru-cevap ve işbirlikli öğrenme yöntem ve teknikleri uygulanmaktadır. Ölçme ve değerlendirme: Dersin ölçme ve değerlendirilmesinde, ara sınav, kısa sınav ve yıl sonu sınavları dikkate alınmaktadır.

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Öğrenciler temel ekolojik kavramları açıklayabileceklerdir.
  2. Öğrenciler ekolojik dengenin çevre ve canlılar için önemini açıklayabileceklerdir.
  3. Öğrenciler Türkiye’deki biyolojik çeşitlilik ve endemik türleri bileceklerdir.
  4. Öğrenciler ilköğretim düzeyinde çevre eğitimine yönelik etkinlik geliştireceklerdir
  5. Öğrenciler yeryüzündeki ekosistem tiplerini açıklayabilir ve örnekler verebilir.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Çevre biliminin tarihsel gelişimiDers Kitabı
2İnsanlar ve Çevre: Ekosistem - Ekolojik dengeDers Kitabı
3Besin ve madde döngüleriDers Kitabı
4Biyolojik çeşitlilik ve Türkiye'deki durum: Flora ve faunaDers Kitabı
5Türkiye’deki endemik hayvan ve bitki türleriDers Kitabı
6Çevre SorunlarıDers Kitabı
7Su kirliliğinin nedenleri, sonuçları ve önlemlerDers Kitabı
8Ara sınavN/A
9Toprak kirliliğinin nedenleri, sonuçları ve önlemlerDers Kitabı
10Hava kirliliğinin nedenleri, sonuçları ve önlemlerDers Kitabı
11Çevre ile ilgili kuruluşlar ve etkinlikleriDers Kitabı
12İlköğretim düzeyinde çevre eğitimine yönelik etkinlik geliştirmeDers Kitabı
13İlköğretim düzeyinde çevre eğitimine yönelik etkinlik geliştirmeDers Kitabı
14Çevre eğitimi ve sürdürülebilir kalkınmaDers Kitabı
15Tartışma, Araştırma ve SunumlarN/A
16Final sınavıN/A

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği120
Ödev
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar240
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati163
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması162
Derse Özgü Staj
Ödev
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği110
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)215
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)125
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok