Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Türk Vergi Sistemi (İşletme Yönetimi)ISL510337.5300
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüSeçmeli @ İşletme ABD İşletme Yönetimi Yüksek Lisans Programı
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik Birimİşletme Bölümü
Dersin KoordinatörüSema Aydın
Dersi Veren(ler)Salih Durer
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıVergi hukuku ve değişik kaynaklardan doğan gelirin vergilendirmesinin öğretilmesi
Dersin İçeriğiVergi hukukunun kaynakları, vergi yükümlülüğü ve vergi tarhı, vergi borcunun sona ermesi
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Prof.Dr. Mualla ÖNCEL, Prof.Dr. Ahmet KUMRULU, Prof.Dr. Nami ÇAĞAN, Vergi Hukuku, Turhan Kitabevi, Ankara, 2011
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Öğrenciler hukuk kuralları çerçevesinde problem belirleyebilme, çözebilme yetisine sahip olacaklardır.
  2. Öğrenciler, derste kazanılan hukuki altyapı ile mesleki ve etik anlayışa sahip olacaklardır.
  3. Öğrenciler, hukuki terminoloji ile etkin iletişim kurabilme becerisine sahip olacaklardır.
  4. Öğrenciler,yaşam boyu öğretimin ve hukuki gelişmelerin bilincinde olacaklardır.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Giriş1-32 s.
2Hukuk düzeninde vergi hukuku, özelliği, vergilendirme yetkisi32-73 s.
3Vergi ödevi, Vergilendirme işlemleri73-122 s.
4Vergi borcunun sona ermesi, Vergi alacağının güvence altına alınması 122-168 s.
5Vergi uyuşmazlıklarında çözüm yolları, Vergi yargısı, vergi suç ve cezaları168-221 s.
6Gelirden Alınan Vergiler: Gelir vergisi, Genel açıklamalar, Yükümlülük221 -252 s.
7Gelir Vergisi Unsurları: Ticari Kazancın Vergilendirilmesi252-282 s.
8I. Vize
9Zirai Kazanç, Ücretler, Serbest Meslek Kazançları, Gayrimenkul Sermeye İratları, Menkul Sermeye İratları ve Diğer Kazanç ve İratların Vergilendirilmesi281-312 s.
10Gelir Vergisi Tarhı, Oran Yapısı, Beyannameler, Geçici Vergi312-329 s.
11Kurumlar Vergisi 329-340 s.
12Kurumlar Vergisi 340-355 s.
13Servetten Alınan Vergiler: Emlak Vergisi, Veraset ve İntikal Vergisi355-390 s.
14Harcamalardan Alınan Vergiler: Katma Değer Vergisi390-418 s.
15Harcamalardan Alınan Vergiler: Katma Değer Vergisi418-439 s.
16Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum/Jüri130
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar130
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati143
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması1610
Derse Özgü Staj
Ödev22
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer43
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)13
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)13
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok