Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Tarım EkonomisiIKT351135300
ÖnkoşullarYok
YarıyılBahar
Dersin Diliİngilizce, Türkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüSeçmeli @ İktisat Lisans Programı (2. Öğretim)
Seçmeli @ İktisat Lisans Programı
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik Birimİktisat Bölümü
Dersin KoordinatörüMüge Akad
Dersi Veren(ler)Murat Donduran
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıBu dersin amacı, tarım sektörünün özelliklerini teorik ve güncel açılardan incelemektir. Dünyada ve Türkiye’de tarım sektörünün durumunu tartışmak, tarihsel gelişimini, tarım sektöründe uygulanan sosyal politikaları ve ekonomi politikalarını incelemek, tarım sektörünü oluşturan üretici-aracı-tüketici ilişkilerini ayrıntılı olarak ele almak yine dersin amaçları arasında yer almaktadır.
Dersin İçeriğiTarımsal üretim fonksiyonu, üretim fonksiyonunu oluşturan temel üretim faktörleri, tarımda kısa dönem, uzun dönem, piyasa dönemi, tarım kesiminde üreticilerin yapısı, tarımsal ürün arzı ve talebi, tarımsal ürün fiyatları, tarımda aracılık sistemi, üretim tekniği alternatifleri, ticaret hadleri, Türkiye’de ve dünyada tarım sektörünün gelişimi, Türkiye’de ve dünyada uygulanan tarım politikaları, uluslararası birlikler ve tarım anlaşmalarının nitelikleri.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Gülten Kazgan, Tarım ve Gelişme, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yay. (12/2003) Zeynel Dinler, Tarım Ekonomisi, Ekin Kitabevi Yay., Bursa, 2008. İlgili Araştırma Makaleleri
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Öğrenciler Türkiye'deki ve dünyadaki tarım sektörünün özelliklerini ve yapısını analiz edebilecektir.
  2. Öğrenciler tarım sektöründeki gelişmeleri takip edebilecektir.
  3. Öğrenciler tarım sektörünün Türkiye ve Dünya Ekonomisindeki sorunlarını tartışma yetisi kazanacaklar.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Giriş. Tarım sektörü ile ilgili genel bilgiler, tarım ekonomisi dersi içerisinde kullanılacak temel kavramlar, bazı temel iktisat bilgileri, tarımın işlevleri.Genel giriş ve tanıtım
2Tarımsal üretim fonksiyonu, özellikleri, evreleri, kısa dönem ve azalan verimler kanunu, istikrarsızlık, optimal olmayan faktör bileşimleri, bölgesel üretim fonksiyonu, kırsal kesimin yapısı, ticari kesim, geçimlik kesim.Kitap bölüm 2
3Asal üretim faktörü kapital. Teknoloji, kapital kullanımı, bileşimi, birikimi; geçimlik ve ticari kesim için kapitale ulaşma ve kapital biriktirme olanakları, verimlilik.Kitap bölüm 4
4Asal üretim faktörü işgücü. Geçimlik ve ticari kesimde işgücünün yapısı, nüfus, işsizlik türleri, verimlilik.Kitap bölüm 3
5Asal üretim faktörü toprak. Rant kavramı, azalan verimler kanunu, toprağın fiyatının belirlenmesi.Kitap bölüm 5 ve 6
6Tarımsal ürün arzı. Geçimlik kesim ve ticari kesimde tarımsal ürün arzı, arz kararının alınması, kısa dönem-piyasa dönemi-uzun dönem kavramları, ürün arz esnekliği, üretim faktörlerinin arz esnekliği, tersine dönen arz eğrisi.Kitap bölüm 8
7Yıliçi Sınavı
8Tarımda pazarlama kesimi. Sektörde aracıların rolü, işlevleri, fiyat oluşumu üzerindeki etkileri, üretici-aracı-tüketici arasındaki piyasa türlerinin özellikleri.Kitap bölüm 9
9Tarımsal ürün talebi. Fiyat mekanizması, toplam ve tekil gıda maddeleri talebi, fiyat esneklikleri, tarımsal ürünlerin özellikleri.Kitap bölüm 10
10Tarımsal ürün fiyatlarının istikrarsızlığı. Tarımsal üründe yıllık değişmeler ve ürün fiyatlarında dalgalanmalar, Örümcek Ağı Teoremi, konjonktürel dalgalanmalar. Kitap bölüm 11 ve 12
11Maksimum fayda-maksimum kar, optimal ürün bileşimleri, üretim ölçeği, değişken girdilerin fayda ve kar maksimizasyonu üzerindeki etkileri.Kitap bölüm 11 ve 12 devam
12Ticaret hadleri. İç ticaret hadleri, dış ticaret hadleri, verim dolayısıyla ticaret hadleri, gelir ticaret hadleri. Ticaret hadlerinin ülke ekonomisindeki yeri, dış ticaretteki önemi, Türkiye’de ticaret hadlerinin gelişimi, tarım sektörünün ve sanayi sektörünün karşılaştırması ve gelişmişlik kavramı.Kitap bölüm 13
13Osmanlı’dan Türkiye’ye tarım sektörünün gelişimi, azgelişmiş, gelişmekte olan ve gelişmiş ülkeler çerçevesinde dünyada tarım sektörlerinin gelişimi.Kitap bölüm 18
14Türkiye’de ve dünyada uygulanan tarım politikaları. Tarım sektörüne verilen destekler, özellikleri, olumlu ve olumsuz yönleri, uluslararası birlikler ve kuruluşlarla yapılan anlaşmalar doğrultusunda tarım sektörünün yapılandırılması.Kitap bölüm 19
15Güncel okumalar ve bunlara ilişkin tartışmalar.Konuya ilişkin okumalar
16Güncel okumalar ve bunlara ilişkin tartışmalar.Konuya ilişkin okumalar

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev120
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar140
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati153
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması144
Derse Özgü Staj
Ödev
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer110
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)112
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)115
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok