Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Okul Yönetimi ve EtikSNF510437.5300
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz, Bahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüSeçmeli @ İlköğretim ABD Sınıf Öğretmenliği Yüksek Lisans Programı
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimSınıf Eğitimi
Dersin KoordinatörüMehmet Faik Yılmaz
Dersi Veren(ler)Mustafa Yeşilyurt
Asistan(lar)ıZeynep Doğan
Dersin AmacıBir sistem olarak okulu tanımak b. Okul iklimi ve kültürü incelemek c. Okula dayalı yönetimi incelemek d. Okul yönetimini etkileyen değişim, güdülenme, iletişim vb. etkenleri incelemek e. Okul yöneticilerinin yöneteceği alanları (çatışma yönetimi, stres yönetimi, zaman yönetimi, etik yönetimi, toplantı yönetimi vb.) incelemek.
Dersin İçeriğiEğitimde yeniden yapılanma çalışmalarında üzerinde önemle durulan bir konu, eğitimin yerinden yönetimiyle ilgilidir. Bu da okul yönetimini ön plana çıkarmaktadır. Okul yönetiminin temel hareket noktası, öğretimin geliştirilmesi ve öğrencinin başarısını yükseltmektedir. Bu derste okulun örgütsel yapısı, okulun kültürü, ve okul yönetiminde önemli olan bazı değişkenler incelenerek, okul yöneticilerinin görevleri ve yeterlikleri yeni anlayışlar çerçevesinde tartışmak.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
 • Açıkalın, A. (1998).Okul Yöneticiliği. (4. basım), Ankara: Pegem.
 • Çelik, V. (1997). Okul Kültürü ve Yönetimi. Ankara: Pegem.
 • Erdoğan, İ. Okul Yönetimi ve Öğretim Liderliği. İstanbul: Sistem Yayıncılık.
 • Güçlü, N. (1999). "Öğrenen Örgütler," G.Ü. Kastamonu Eğitim Dergisi, 7(2), 117-126.
 • Güçlü, N. (2000). "Okula Dayalı Yönetim," G.Ü. Kastamonu Eğitim Dergisi, 8(1), 65-78.
 • Güçlü, N. ve S. Özden. (2000). "Etkili Okullar ve Öğretim Liderliği," G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi,.20(1), 67-78.
 • Herman, J.J. ve Herman, J. L. (1992). "Educational Administration: School Based Management", The Clearing House, 65(5), 261-263.
 • James, J. (1997). Gelecek Zamanda Düşünmek.(Çev.Zülfü Dicleli). İstanbul: Boyner Yayınları.
 • Lane, J. ve Walberg, H. J. (1989). "Site-Managed School". Organizing for Learning:Toward the 21
 • Century, Edited by John J. lane ve Herbert J. Walberg Virginia: NAASP Curriculum Council.
 • Lezotte, W. L. (1992). Creating the Total Quality Effective School. Michigan: Effective SchoolsProducts, Ltd.
 • McPike. (1987). "Shared Decision making at the School Site: Moving Tow ard a Professional Model". American Educator, 46, 10-17.
 • Özden, Y. (2000). Eğitimde Dönüşüm. Ankara: Pegem Yayınları.
 • Özdemir, S. (2000). Örgütsel Yenileşme. Ankara: Pegem Yayınları.
 • Preedy, M., Glatter, R. & Levacic, R. (Eds.). (1997). Educational Management: Strategy, Quality and Resources. Philadephia: Open University Press.
 • Tesconi, C. A. (1995). Good Schools. The Policy Environment Perspective. Hamton Press, Inc. New Jersey.
 • Collins, James C. Ve Porray, Jerry İ. (1999). Kalıcı Olmak:Geleceğin Güçlü Kurumlarını Yaratmak. İstanbul: Sistem Yayıncılık.
 • Drucker, Peter F. (1995). Yönetim Uygulaması. (Çev.: E. Sabri Yarmalı). İstanbul: İnkilap Kitabevi.
 • Drucker, Peter F. (1998). Fırtınalı Dönemlerde Yönetim. İstanbul: İnkılap Yayınevi.
 • Handy, C. (1997). Ruhun Arayışı. İstanbul: Boyner Yayınları.
 • James, J. (1997). Gelecek Zamanda Düşünmek.(Çev.: Zülfü Dicleli). İstanbul: Boyner Yayınları
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

 1. Öğrenciler, okul yöneticilerinin, okulla toplum arasında iyi bir ilişki ve etkileşim kurmaları gerektiğini öğreneceklerdir
 2. Öğrenciler, eğitim yöneticisinin, toplum - öğretmen ve öğrenci arasında sağlıklı bir denge kurması gerektiğini öğreneceklerdir
 3. Öğrenciler, Okul yöneticilerinin görevlerini öğreneceklerdir
 4. Öğrenciler, çatışma yönetimi ve zaman yönetimi hakkında bilgi sahibi olacaklardır
 5. Öğrenciler, stres yönetimi ve etik yönetimi süreçlerini kavrayabilme becerisine sahip olacaklardır

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Etiğin Kavramsal çerçevesiİlgili kaynak
2Etik Sistemleriİlgili kaynak
3Mesleki Etikİlgili kaynak
4Çeşitli alanlarda etik ilkelerİlgili kaynak
5Örgütsel Etik, Örgüt Doğasına Uygun Etik Değerler Geliştirmeİlgili kaynak
6Yönetimde Etik İlkelerİlgili kaynak
7Sınav İlgili kaynak
8Yönetimin Etik Yönden Sorgulanmasının Örgütsel Gerekliliğiİlgili kaynak
9İşgörenlerin Davranışlarının Sorgulanmasının Örgütsel Gerekliliğiİlgili kaynak
10Eğitim Yönetiminde etikİlgili kaynak
11Eğitim Yönetiminde etikİlgili kaynak
12Etik Kodlar Listesiİlgili kaynak
13Okul Yönetiminde Etik İlgili kaynak
14Eğitim –Öğretim Sürecinin Etik Temelleri Etiğiİlgili kaynak
15Eğitim Örgütlerin Etik Eğitimiİlgili kaynak
16Final Sınavıİlgili kaynak

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği410
Ödev820
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar130
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati163
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması85
Derse Özgü Staj
Ödev88
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği48
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)115
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)120
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok