Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Osmanlı Kültür ve Medeniyeti-I SBO221123200
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüSeçmeli @ Sosyal Bilgiler Eğitimi Lisans Programı
Ders KategorisiGenel Kültür Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimSosyal Bilgiler Eğitimi Lisans Programı
Dersin KoordinatörüŞahin Oruç
Dersi Veren(ler)Selim Hilmi Özkan
Asistan(lar)ıGenç Osman İlhan
Dersin AmacıOsmanlı müesseselerinin ve medeniyetinin temel niteliklerinin kavranması
Dersin İçeriğiOsmanlı medeniyetinin unsurları ve devlet kurumları
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
 • İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Devleti?nin Merkez ve Bahriye Teşkilatı, Ankara 1988.
 • Osmanlı Devleti ve Medeniyeti Tarihi, C. I-II, Ed: E. İhsanoğlu, İstanbul 1999.
 • Suraiya Faroqhi, Osmanlı"da Kentler ve Kentliler, İstanbul 2011.
 • Soframız Nur Hanemiz Mamur: Osmanlı Maddi Kültüründe Yemek ve Barınak, Ed: Suraiya Faroqhi ve Christoph K. Neumann, İstanbul 2006.
 • Consumption Studies and The Ottoman Empire: 1550-1922: An Introduction, Ed: Donald Quataert, New York 2000
 • Mehmet Ali Ünal, Osmanlı Müesseseleri Tarihi, Isparta 1997.
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

 1. Osmanlı'dan önceki Türk-İslam devletleri ile Bizans kurumlarını ve bunların Osmanlı’ya etkilerini tanımlar
 2. Osmanlı Devleti’nin nasıl yönetildiğini anlar
 3. Yönetim merkezi olarak saray teşkilatı ve divan-ı hümayunu öğrenir
 4. Osmanlı bürokrasisini tanımlar
 5. Osmanlı kayıt sistemini öğrenme ve bunun önemini anlar

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1İşlenecek konu ve ders bibliyografyasının verilmesiİlgili Kaynak
2Osmanlı müesseselerinin kaynağı, Osmanlı öncesi Türk-İslam devletleri ile Bizans’ın etkileri sorunuİlgili Kaynak
3Osmanlı yönetim tarzı, hâkimiyetin kaynağı meselesi, saltanat veraseti usulü ve kardeş katli ile adem-i merkeziyet eğilimleriİlgili Kaynak
4Osmanlı saray teşkilatı, saray-ı âmirenin fizikî yapısı, Topkapı sarayında hizmet eden ve edilenler (padişah, valide sultan, padişah hanımları, kızları ve şehzadeler), Enderun ve Bîrunİlgili Kaynak
5Divan-ı hümayunun görevleri ve işleyişi ile divan-ı hümayun üyelerinden sadrazamİlgili Kaynak
6Divan-ı hümayun üyelerinden kazaskerler, defterdarlar ve nişancı,İlgili Kaynak
7Defterhane ve çalışma sistemi; reisülküttap, tezkireciler, kâtipler ve diğer divan bürokrasisiİlgili Kaynak
8Divan kalemleri, Tanzimat ve Tanzimat sonrası Osmanlı bürokrasisi ve değişimiİlgili Kaynak
9Osmanlı ilmiye teşkilatı ve kaynakları; ilmiye mesleği ve geçirdiği aşamalar, tanınan imtiyazlar İlgili Kaynak
10ilmiye mesleğinde bozulma ve alınan önlemlerİlgili Kaynak
11Osmanlı’da eğitim kurumları, görevliler ve işleyişiİlgili Kaynak
12Osmanlı kaza teşkilatı, kadıların tayin, azil ve görevleri ile diğer görevlilerİlgili Kaynak
13Osmanlı kaza teşkilatı, kadıların tayin, azil ve görevleri ile diğer görevlilerİlgili Kaynak
14Osmanlı bürokrasisinde ulema: şeyhülislam ve nakibüleşrafİlgili Kaynak
15Osmanlı bürokrasisinde ulema: padişah hocaları, hekimbaşı ve müneccimbaşıİlgili Kaynak
16Osmanlı bürokrasisinde ulema: padişah hocaları, hekimbaşı ve müneccimbaşıİlgili Kaynak

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev130
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar130
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati163
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması82
Derse Özgü Staj
Ödev110
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)110
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)115
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok