Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Sosyal Bilgiler Öğretiminde Görsel Sanat Ürünlerinin Kullanımı SBO2092 23200
ÖnkoşullarYok
YarıyılBahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüSeçmeli @ Sosyal Bilgiler Eğitimi Lisans Programı
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimSosyal Bilgiler Eğitimi Lisans Programı
Dersin KoordinatörüMustafa Şeker
Dersi Veren(ler)Selim Hilmi Özkan
Asistan(lar)ıGenç Osman İlhan
Dersin AmacıBu dersin amacı sınıf öğretmeni adaylarının görsel sanatlarla ilgili teorik bilgi ve pratik becerilerini geliştirmektir. İlköğretim programına uygun resim, grafik, tekstil tasarımları hazırlayarak görsel sanat algı ve becerilerini geliştirmektir.
Dersin İçeriğiZihinsel ve duygusal açılardan görsel sanatlar eğitiminin işlevlerini tanıma, grafiksel gelişim basamaklarına göre öğrencilerin gelişim düzeyini saptama, çocuk resmini okuma, programa uygun resim, grafik tasarımı, tekstil tasarımı, mimari tasarım ve geleneksel tasarımları uygulama, resim çizme ve çizim yoluyla görsel, işitsel ve dokunsal algıda farklılaşma, sanat alanıyla öğrenme ve yaratıcılığın gelişimi.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Aksoy,Ş. Altan,G. Benderoğlu,R. Bulut,N. Karaman,A. Ocak,E. Özsoy,V. Uzar,Ö. Yağcı,N. 2006; Yöntem ve teknikleri ile görsel sanatlar eğitiminde uygulamalar, Görsel Sanatlar Eğitimi Derneği, 4, Ankara
  • Yavuzer,H. 2005; Resimleriyle çocuk, Remzi Kitapevi AŞ, İstanbul
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Görsel sanatlar eğitiminin çocuğun zihinsel ve duygusal gelişimine katkısını anlar
  2. Görsel sanatları oluşturan alt dalları ayırt eder
  3. İlköğretim görsel sanatlar öğretim programının amaçlarını, içeriğini tanır
  4. İlköğretim programına uygun öğretim yöntem ve tekniklerini kavrayabilir
  5. Öğrenciler, sanatla öğrenmeye yönelik etkinlikler tasarlar ve uygular

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Görsel sanatlar eğitiminin önemi, gerekliliği ve amaçları.Zihinsel Ve Duyusal Açıdan Görsel Sanatlar Eğitiminin İşlevleriİlgili Kaynak
2Görsel sanatlar eğitiminin önemi, gerekliliği ve amaçları. Zihinsel Ve Duyusal Açıdan Görsel Sanatlar Eğitiminin İşlevleriİlgili Kaynak
3Grafiksel Gelişim Basamaklarına Göre Öğrencilerin Gelişim Düzeyleri A - Karalama Dönemi B - Şema Öncesi dönemİlgili Kaynak
4Grafiksel Gelişim Basamaklarına Göre Öğrencilerin Gelişim Düzeyleri C - Şematik dönem D - Gerçekçilik Dönemiİlgili Kaynak
5Grafiksel Gelişim Basamaklarına Göre Öğrencilerin Gelişim Düzeyleri E - Görünürde doğalcılık dönemiİlgili Kaynak
6Çocuk Resimlerini Okumaİlgili Kaynak
7Çocuk Resimlerini Okumaİlgili Kaynak
8Arasınavİlgili Kaynak
9Programa Uygun Resim Grafik Tasarımı, Mimari Tasarım Ve Geleneksel Tasarımlarİlgili Kaynak
10Programa Uygun Resim Grafik Tasarımı, Mimari Tasarım Ve Geleneksel Tasarımlarİlgili Kaynak
11Programa Uygun Resim Grafik Tasarımı, Mimari Tasarım Ve Geleneksel Tasarımlarİlgili Kaynak
12Programa Uygun Resim Grafik Tasarımı, Mimari Tasarım Ve Geleneksel Tasarımlarİlgili Kaynak
13Programa Uygun Resim Grafik Tasarımı, Mimari Tasarım Ve Geleneksel Tasarımlarİlgili Kaynak
14Sanat Alanıyla Öğrenme Ve Fikri gelişmişlik düzeyinin ileriye taşınmasıİlgili Kaynak
15Development of Learning and Creativity in the field of art, learning and creativity in the field of Art Developmentİlgili Kaynak
16Dönem sonu sınavıİlgili Kaynak

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev130
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar130
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati162
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması
Derse Özgü Staj
Ödev130
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)120
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)120
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok