Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Mimarlıkta Risk MİM428224200
ÖnkoşullarYok
YarıyılBahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüSeçmeli @ Mimarlık Lisans Programı
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimMimarlık Bölümü
Dersin KoordinatörüNeşe Yüğrük Akdağ
Dersi Veren(ler)Çiğdem Polatoğlu
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıRisk ve risk süreçleri ve mimarlıkta oluşacak riskler hakkında bilgilendirme, sağlıklı yapma çevreler tasarlamak ve sağlıklı ortamda çalışabilmek için oluşacak riskleri bilmek, ve bu risklerin değerlendirmesi, yönetimi ve risk iletişimini içeren konulara mimarların hakim olması gerektiği konusunda bilgilendirmek, araştırma, analiz ve değerlendirme yapabilme yetisinin kazandırma
Dersin İçeriğiRisk tanımı, süreçler, mimarlıkta riskler, mimarlıkta risk değerlendirmesi, risk yönetimi ve risk ilteşimi
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
 • Vural, S.M., Yapı İçi Hava Niteliği Risk Süreci Modeli Belirlenmesi, Yayınlanmamış Doktora Tezi, YTÜ, FBE, İstanbul, 2004.
 • Thompson, K. M., Risk in Perspective, AORM, Newton Centre, 2004.
 • Andrews, J. D. Ve Moss, T. R., Reliability and Risk Assessment, Professional Engineering Publishing, London, 2002.
 • Borge, D., The Book of Risk, John Wiley & Sons, Canada, 2001.
 • Kamen, D. M. Ve Hassenzahl, D. M., Should We Risk It, Exploring Environmental, Health, and Technological Problem Solving, Princeton University Pres, Oxford, 2001
 • Williams, P. R. D. The Risk Analysis Framework: Risk Assessment, Risk Management, and Risk Communication, 70.3-70.38, Indoor Air Quality Handbook, J. D. Spengler,, J. M. Samet ve J. F. McCarthy, (Derl.), McGraw-Hill, New York, 2000.
 • Anderson, E. L. Ve Albert, R. E., Risk Assesment and Indoor Air Quality, Lewis Publishers, New York, 1999.
 • Talınlı, İ., Sunar, T. Ve Pilatin, K. M., Tehlikeli Maddelerin Çevresel Risk Değerlendirmesi DPT Projesi Model Sonuç Raporu, İTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü, İstanbul, 1999.
 • Haimes, Y. Y., Risk Modeling, Assessment, and Management, Wiley-Interscience Publication, New York, 1998.
 • Kolluru, R. V., vd., Risk Assessment: A Unified Approach, Risk Assessment and Management Handbook, McGraw-Hill, New York, 1996.
 • Asante-Duah, D. K., Hazardous Waste Risk Assessment, Lewis Publishers, Florida, 1993.
 • Crouch, E. A.C. ve Wilson, R., Risk/Benefit Analysis, Cambridge, MA: Ballinger, 1982.
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

 1. Sağlıklı yapma çevreler tasarlamak ve sağlıklı ortamda çalışabilmek için oluşacak riskleri bilmek
 2. Risklerin değerlendirmesi, yönetimi ve risk iletişimini içeren konulara hakim olmak
 3. Mimarlıkta risk konusunda araştırma, analiz ve değerlendirme yapabilme yetisini kazanmak

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Dersin amacı, yürütümü, program NA
2Risk ve Risk Süreçleri NA
3Risk Değerlendirmesi– Çevre ve risk analizleri, riskin tanımı NA
4Risk Yönetimi– kabul edelibilir riskler, kalan risklerin yönetimi (güvenlik yönetimi, denetim, acil durum planı, bakım), risk azaltımı (tasarım, koruma sistemi, tekrarlama) NA
5Risk İletişimi– toplum ile paylaşım, risk değerlendirmesi ve risk yönetimi adımları arası bilgilendirme NA
6Mimarlıkta Riskler– tasarım, uygulama, kullanım ve geri dönüşüm süreçlerinde oluşabilecek riskler NA
7Ara Sınav NA
8Mimarlıkta Risk Değerlendirmesi NA
9Mimarlıkta Risk Yönetimi, Risk İletişimi NA
10Yapı İçi Hava Nitelğinde Risk Süreçleri – Ön araştırma (olasılık araştırması, kullanıcılarla görüşme, yapının tanımı, karar) NA
11Yapı İçi Hava Nitelğinde Risk Süreçleri – Değerlendirme (kirletici tanımı, etkilenme değerlendirmesi, doz-tepki, risk nitelendirmesi), Yönetim (kabul edilebilir riskler, olası riskler, kabul edilemez riskler, karar uygulaması), iletişim NA
12Öğrenci sunumları Sunum hazırlama
13Öğrenci sunumları Sunum hazırlama
14Öğrenci sunumları Sunum hazırlama
15Öğrenci sunumları Sunum hazırlama
16FinalNA

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım120
Laboratuar00
Uygulama00
Arazi Çalışması00
Derse Özgü Staj00
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği00
Ödev120
Sunum/Jüri120
Projeler00
Seminer/Workshop00
Ara Sınavlar120
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati142
Laboratuar00
Uygulama00
Arazi Çalışması00
Sınıf Dışı Ders Çalışması144
Derse Özgü Staj00
Ödev19
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği00
Projeler00
Sunum / Seminer19
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)12
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)12
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok