Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Analitik KartografyaHRT520237.5300
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüSeçmeli @ Harita Mühendisliği ABD Uzaktan Algılama ve CBS Yüksek Lisans Programı
Seçmeli @ Harita Mühendisliği ABD Uzaktan Algılama ve CBS Doktora Programı
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimHarita Mühendisliği Bölümü
Dersin KoordinatörüTÜRKAY GÖKGÖZ
Dersi Veren(ler)FATMAGÜL KILIÇ GÜL
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıBu dersin amacı; CBS’de kullanılan bazı algoritmaları tanıtmak ve öğrencilere algoritmaları anlama ve geliştirme becerisi kazandırmaktır.
Dersin İçeriğiVoronoi algoritmaları, Üçgenleme algoritmaları, Yükseklik eğrisi geçirme algoritmaları, Karakteristik çizgi türetme algoritmaları, Yükseklik eğrisi genelleştirme algoritmaları
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
 • Aumann, G., Ebner, H. and Tang, L. (1991) Automatic Derivation of Skeleton Lines from Digitized Contours, ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing, 46: 259-268.
 • Bjørke, J.T. and Midtbø, T. (1993) Generalization of Digital Surface Models, Proceedings of the 16th International Cartographic Conference, Cologne, International Cartographic Association, 363–371.
 • Chen, Z.-T. (1987) Contour Generalization by a 3-Dimensional Spatial Low-Pass Filtering, Proceedings of GIS’87, Second International Conference on Geographic Information Systems, San Francisco, vol. 1. Berkeley, CA: American Congress on Surveying and Mapping, 375–386.
 • Chen, Z.-T. (1989) A Spatial Low-Pass Filter Working on Triangular Irregular Network (TIN) and Restricted by Break Lines, Proceedings of Auto-Carto 9, Baltimore, MD. Falls Church, VA: American Society for Photogrammetry and Remote Sensing / American Congress on Surveying and Mapping, 138–145.
 • Cromley, R.G., 1992, Digital Cartography, Prentice-Hall.
 • Gökgöz, T. (2010) Obtaining High Fidelity Triangular Regular Network from Only DEM Points, The Cartographic Journal, 47(2), 150-156.
 • Gökgöz, T., Uluğtekin, N., Başaraner, M., Gülgen, F., Doğru, A.O., Bilgi, S., Yücel, M.A, Çetinkaya, S., Selçuk, M. and Uçar, D. (2006) Watershed Delineation from Grid DEMs in GIS: Effects of Drainage Lines and Resolution, Proceedings of 10th International Specialised Conference on Diffuse Pollution and Sustainable Basin Management, September 18-22, Istanbul, Turkey.
 • Gökgöz, T. (2005) Generalization of Contours Using Deviation Angles and Error Bands, The Cartographic Journal, 42(2), 145-156.
 • Gökgöz, T. and Selçuk, M. (2004) A New Approach for the Simplification of Contours, Cartographica, 39(4), 37-44.
 • Gökgöz, T. and Gülgen, F. (2004) Comparision of Two Methods for Deriving Skeleton Lines of Terrain, Proceedings of XXth ISPRS Congress, July 12-23, Istanbul, Turkey, Commission 3, 618-622.
 • Gökgöz, T. (2000) Zorlanmış Delaunay Üçgenlemesi, YTÜD Yıldız Teknik Üniversitesi Dergisi, 1999-4: 136-145.
 • Gökgöz, T. and Selçuk, M. (1999) An Approach for Determination of Characteristic Points of Contours, Proceedings of Third Turkish-German Joint Geodetic Days, June 1-4, Istanbul, Turkey, 1: 41-48.
 • Gökgöz, T. (1997) Derivation of Characteristic Lines from a Specific Digital Terrain Model, Proceedings of International Symposium on GIS/GPS, September 15-18, Istanbul, Turkey, 67-75.
 • Gökgöz, T. (1995) Sayısal Ortamda Kartografik Genelleştirme, Bildiri, 5. Harita Kurultayı, 31 Ocak-3 Şubat, Ankara, 86-101.
 • Gökgöz, T. (1999) Yükseklik Eğrilerinin Basitleştirilmesinde Yeni Bir Yaklaşım, Doktora Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Gökgöz, T. (1994) Sayısal Ortamda Kartografik Genelleştirme, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Gülgen, F. and Gökgöz, T. (2010) A New Algorithm for Extraction of Continuous Channel Networks without Problematic Parallels from Hydrologically Corrected DEMs, Boletim de Ciencias Geodesicas, 16(1), 20-38.
 • Gülgen, F. and Gökgöz, T. (2007) Comparison of Drainage Networks Extracted from DEMs Automatically Using Accumulation Values and PPA, Posters of 23rd International Cartographic Conference, August 4 - 10, Moscow, Russia.
 • Gülgen, F. and Gökgöz, T. (2004) Automatic Extraction of Terrain Skeleton Lines from Digital Elevation Models, Proceedings of XXth ISPRS Congress, July 12-23, Istanbul, Turkey, Commission 3, 372-377.
 • Güzel, G. ve Gökgöz, T. (1995) Sayısal Kartografyanın Cografi Bilgi Sistemlerindeki Yeri ve Önemi, Mülkiyet, 17, 22-23.
 • Heckbert, P.S. and Garland, M. (1997) Survey of Polygonal Surface Simplification Algorithms, Technical Report No. CMUCS-95-194, Carnegie Mellon University. Available at http:// graphics.cs.uiuc.edu/~garland/CMU/Papers/simp.pdf.
 • Jones, C., 1997, Geographical Information Systems and Computer Cartography, Longman.
 • Krevelg, M., Nievergelt, J., Roos, T. and Widmayer, P. (Eds.), 2000, Algorithmic Foundations of Geographic Information Systems, Springer.
 • Leberl, F.W. (1986) ASTRA: A System for Automated Scale Transition, Photogrammetric Engineering and Remote Sensing, 52: 251–258.
 • Monmonier, M.S., 1982, Computer-Assisted Cartography: Principles and Prospects, Prentice-Hall.
 • Weibel, R. (1992) Models and Experiments for Adaptive Computer-Assisted Terrain Generalization, Cartography and Geographic Information Systems, 19: 133–153.
 • Worboys, M.F. (1997) GIS: A Computing Perspective, Taylor&Francis.
 • Yoeli, P. (1984) Error-Bands of Topographical Contours with Computer and Plotter (Program Koppe), Geo-Processing, 2: 287–297.
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

 1. Öğrenci CBS uygulamalarına ilişkin bazı temel algoritmaları anlar.
 2. Öğrenci kartografya uygulamarına yönelik bazı temel algoritmaları anlar.
 3. Öğrenci CBS ve kartografya uygulamalarına yönelik algoritma geliştirir.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Voronoi algoritmaları NA
2Üçgenleme algoritmaları: Poligon üçgenleme algoritmaları, Delaunay üçgenleme algoritmaları NA
3Üçgenleme algoritmaları: SYM üçgenleme algoritmaları: Düzensiz üçgen ağı yöntemleri: Douglas-Peucker yöntemi, İskelet yöntemi NA
4Üçgenleme algoritmaları: SYM üçgenleme algoritmaları: Düzensiz üçgen ağı yöntemleri: Filtre yöntemi, Hiyerarşi yöntemi, “Drop heuristic” yöntemi NA
5Üçgenleme algoritmaları: SYM üçgenleme algoritmaları: Düzenli üçgen ağı yöntemleri: Klasik yöntem, Yüksek doğruluklu düzenli üçgen ağı (HiFiTRN) yöntemi (Gökgöz, T., 2010)NA
6Yükseklik eğrisi geçirme algoritmaları NA
7Karakteristik çizgi türetme algoritmaları: Yükseklik eğrilerinden karakteristik çizgi türetme yöntemleri: Orta eksen dönüşümü yöntemi, Maksimum mesafe yöntemi, Maksimum eğrilik yöntemi, En büyük eğim çizgileri yöntemi NA
8Ara sınavNA
9Karakteristik çizgi türetme algoritmaları: Yükseklik eğrilerinden karakteristik çizgi türetme yöntemleri: Aumann yöntemi, SAM yöntemiNA
10Yükseklik eğrisi genelleştirme algoritmaları: Doğrudan genelleştirme algoritmaları: Genel algoritmalar, Özel algoritmalar: Li-Openshaw algoritması, Gökgöz algoritmaları (Gökgöz, T., 2004 ve 2005)NA
11Yükseklik eğrisi genelleştirme algoritmaları: Dolaylı genelleştirme algoritmaları: Arazi ve sayısal yüzey modeli genelleştirme algoritmaları NA
12Öğrenci proje sunumları ve tartışmalar NA
13Öğrenci proje sunumları ve tartışmalar NA
14Öğrenci proje sunumları ve tartışmalar NA
15Öğrenci proje sunumları ve tartışmalar NA
16Genel Sınav NA

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum/Jüri15
Projeler125
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar130
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati143
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması1410
Derse Özgü Staj
Ödev
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler120
Sunum / Seminer110
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)13
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)13
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok