Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Öğretiminde Yeni YaklaşımlarSNF515137.5300
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz, Bahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüSeçmeli @ İlköğretim ABD Sınıf Öğretmenliği Yüksek Lisans Programı
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimSınıf Eğitimi
Dersin KoordinatörüMehmet Faik Yılmaz
Dersi Veren(ler)Mustafa Yeşilyurt
Asistan(lar)ıZeynep Doğan
Dersin AmacıBu dersin amacı, öğrencinin öğretimin düzenlenmesinde yeni yönelimleri belirleyebilmesini, çağdaş öğretim yaklaşımlarının üstünlük ve sınırlılıklarını karşılaştırabilmesini, program tasarısı geliştirmede yeni yönelimleri uygulayabilmesini sağlamaktır.
Dersin İçeriğiBeyin dostu öğretme-öğrenme süreçlerinin düzenlenmesi, üst düzey düşünme becerilerinin öğretimi; karmaşık bilişsel süreçler: kavram öğrenme, yapılandırılmış, yapılandırılmamış ve problem çözme teknikleri; öğrenici özerkliği ve motivasyonunu destekleyen modeller; üretici öğrenmeyi sağlayan öğrenme çevresi ve sınıf yönetimi; etkili öğretme, öğrenme model ve stratejileri. Yetişkin eğitiminde öğretimi düzenleme; ortamında öğrenme (situated learning), bilişsel çıraklık. Beş zihin alanını geliştirmeye yönelik eğitim ortamları.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Y. Özden, Eğitimde Dönüşüm; Eğitimde Yeni Değerler, Pegem A Yayıncılık, Ankara, 2000
  • Cemil Öztürk (Ed.), (Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Öğretimi, Yapılandırmacı Bir Yaklaşım, Pegem A Yayıncılık, 2006, Ankara),
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Öğrenciler, öğretme-öğrenme süreçlerinde eleştirel bakış anlayışı kazanmaları ve düşünme/yorumlama becerileri geliştirmeleri hakkında bilgi edineceklerdir
  2. Öğrenciler, öğrenme stillerine göre verilen eğitimle farklı yorumlama ve analiz etme ile ilgili bilgi edineceklerdir
  3. Öğrenciler, problem çözme becerileri hakkında bilgi edineceklerdir
  4. Öğrenciler, Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Yaklaşımı doğrultusunda öğrencinin gerçek yaşam ile ilişkili bağlantılar kurması hakkında bilgi edineceklerdir
  5. Öğrenciler, Türkiye’de Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Öğretiminde Öğretimde Kullanılan Planlar hakkında bilgi edineceklerdir

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Etkili ve Anlamlı Öğrenme İçin Kuramsal Yaklaşımlar ve Yapılandırmacılıkİlgili kaynak
2Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Öğretiminde Anlamlı Öğrenme İçin Etkili Öğretim Stratejileriİlgili kaynak
3Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Öğretiminde Kavram Geliştirme ve Öğretimiİlgili kaynak
4Düşünme Becerileriİlgili kaynak
5Düşünme Becerileri ve Süreçlerinin Yönetimiİlgili kaynak
6Zaman ve Mekana İlişkin Becerilerin Öğretimiİlgili kaynak
7Vizeİlgili kaynak
8Yapılandırmacı Öğretme, Öğrenme Süreci ve Araç- Gereç Kullanımıİlgili kaynak
9Yapılandırmacılık Çerçevesinde İnternet’in Etkin Kullanımıİlgili kaynak
10Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Öğretiminde Yeni Öğrenme Anlayışının Işığında Eski ve Yeni Ders Kitaplarıİlgili kaynak
11Etkili ve Anlamlı Öğrenme İçin Yol Haritası Oluşturma: Öğretimi Planlamaİlgili kaynak
12Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Öğretiminde Öğretimin Planlanmasında Gereksinim Duyulan Bilgilerİlgili kaynak
13Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Öğretiminde Öğretim Ünitelerinin Planlanmasıİlgili kaynak
14Türkiye’de Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Öğretiminde Öğretimde Kullanılan Planlarİlgili kaynak
15Türkiye’de Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Öğretiminde Öğretimde Kullanılan Planlarİlgili kaynak
16Final Sınavıİlgili kaynak

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması810
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği810
Ödev810
Sunum/Jüri820
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar120
Final130
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati163
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması84
Sınıf Dışı Ders Çalışması84
Derse Özgü Staj
Ödev83
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği83
Projeler
Sunum / Seminer83
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)115
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)120
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok