Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Gelişme EkonomisiIKT440135300
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz
Dersin Diliİngilizce, Türkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu @ İktisat Lisans Programı
Zorunlu @ İktisat Lisans Programı (2. Öğretim)
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik Birimİktisat Bölümü
Dersin KoordinatörüFeride Gönel
Dersi Veren(ler)Murat Donduran
Asistan(lar)ıSırrı Emrah Üçer, Hikmet Kaya
Dersin AmacıGenel kalkınma modellerinin incelendiği ders çerçevesinde öncelikle dünya üzerindeki ekonomik kalkınma probleminin ne olduğu konusu ele alınacaktır. Daha sonra, söz konusu kalkınma problemlerinin çözüme ulaşması için önerilen yaklaşımlar incelenecek ve tartışılacaktır.
Dersin İçeriğiDünyada ve Türkiye’deki kalkınma problemleri, modelleri ve çözüm önerileri
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • GÖNEL, Feride, KALKINMA EKONOMİSİ, Ankara: Efil Yayınları, 2016
  • CHANG, Ha-Joon, Kalkınma Reçetelerinin Gerçek Yüzü, İstanbul: İletişim Yayınları, 2003
  • CHANG, Ha-Joon ve Irene Grabel, Kalkınma Yeniden Alternatif İktisat Politikaları El Kitabı, İstanbul: İmge Yayınları, 2016
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Bu dersi başarıyla bitiren öğrenci, ekonomik kalkınma, büyüme; yoksulluk; gelir dağılımı gibi temel kavramları kullanabilecektir,
  2. Öğrenciler ülkelerin kalkınma süreçlerini inceleyebilecektir,
  3. Kalkınmanın finansmanı ile ticaret-kalkınma ilişkilerini inceleyebilecektir.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Ekonomik Kalkınma Nedir? Ekonomik Kalkınma ve Ekonomik Büyüme arasında Ne Fark vardır? Dünyadan ülke örnekleriGönel (2016) Kalkınma Ekonomisi, Bölüm 1
2Ekonomik Kalkınmanın Ölçülmesindeki Problemler? Yoksulluk kavramı, Gelir Dağılımı ve Dağılımdaki Eşitsizliğin Nedenleri Gönel (2016) Kalkınma Ekonomisi, Bölüm 2 Buğra-Keyder (2003) Yeni Yoksulluk ve Türkiye’nin Değişen Refah Rejimi Kaygalak (2001) Yeni Kentsel Yoksulluk, Göç ve Yoksulluğun Mekansal Yoğunlaşması
3Ekonomik Kalkınma ile ilgili Başlıca Analizler: Rostow, Gerschenkron, Neoklasik, Endojen Modellerinin Tanıtımı, Bağımlılık Okulu, Marksist yaklaşımGönel (2016) Kalkınma Ekonomisi, Bölüm 3
4Ekonomik Kalkınma ile ilgili Başlıca Analizler: Rostow, Gerschenkron, Neoklasik, Endojen Modellerinin Tanıtımı, Bağımlılık Okulu, Marksist yaklaşımGönel (2016) Kalkınma Ekonomisi, Bölüm 3
5Dualite.. Dualite Nedir? Nurkse Modeli, Lewis’in Sınırsız İşgücü Arzı Modeli, Ranis-Fei ModeliGönel (2016) Kalkınma Ekonomisi, Bölüm 4
6Merkez-Çevre Modelleri çerçevesinde Prebisch Modeli, Seers Modeli. Bölgesel eşitsizlikler ve göç olgusu, Harris-Todaro Göç Modeli, İşsizlik, Kentleşme ve Enformel SektörGönel (2016) Kalkınma Ekonomisi, Bölüm 4 Erman (2013) Mış Gibi Site, İletişim Yay Işık-Pınarcıoğlu (2015) Nöbetleşe Yoksulluk, İletişim Yay.
7İnsan gücü kaynakları, Nüfus ve ilgili teoriler, sağlık ve eğitim Gönel (2016) Kalkınma Ekonomisi, Bölüm 5 TEPAV (2009) Kadın Yoksulluğu
8Kalkınmanın Yurtiçi Finansmanı. Enflasyonist FinansmanGönel (2016) Kalkınma Ekonomisi, Bölüm 6
91. Ara Sınavı
10Kalkınmanın Yurtdışı Finansmanı. Özel Yabancı Yatırımlar, Çokuluslu şirketlerin rolü. Yabancı teknolojinin absorbe edilme kapasitesi. Dış Yardım. Dünya borç krizi. Dünya Bankası ve IMF’in borç krizi ve sonrasındaki rolüGönel (2016) Kalkınma Ekonomisi, Bölüm 7
11Sanayileşme ve tarımın önemi, tarımsal stratejiler ve kamu müdahaleleri, ticaret kısıtlamaları. Tarımda finansal piyasaların gelişimi. Sanayileşme ve sanayileşmede devletin rolü, sanayileşmede planlamanın rolü, kalkınma planlarıGönel (2016) Kalkınma Ekonomisi, Bölüm 8 Rodrik (2010) Yapısal Dönüşüm ve İktisadi Kalkınma, TEPAV ders notu
12Ticaret ve Kalkınma ilişkisi çerçevesinde ticaretten doğan kazançlar. Uluslararası ticarette Az Gelişmiş Ülkelerin PayıGönel (2016) Kalkınma Ekonomisi, Bölüm 9 Chang (2003) Kalkınma Reçetelerinin Gerçek Yüzü
132. Ara Sınavı
14Sürdürülebilir Kalkınma olgusunun tanıtılması.. Gelişme ve Büyüme konuları ile ilgili yapılmış ampirik çalışmaların değerlendirilmesiGönel (2016) Kalkınma Ekonomisi, Bölüm 11 ve Bölüm 12
15Türkiye’nin Kalkınmasına Genel BakışÇeşitli makaleler
16Final Sınavı

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar260
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati133
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması163
Derse Özgü Staj
Ödev00
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer00
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)220
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)120
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok