Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
İlköğretimde Sosyal Bilgiler ÖğretimiSNF513837.5300
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz, Bahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüSeçmeli @ İlköğretim ABD Sınıf Öğretmenliği Yüksek Lisans Programı
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimSınıf Eğitimi
Dersin KoordinatörüMehmet Faik Yılmaz
Dersi Veren(ler)Mustafa Yeşilyurt
Asistan(lar)ıZeynep Doğan
Dersin AmacıSosyal Bilgiler, bireylerin etkili vatandaşlar olarak yaşama katılmaları için öğrencilere yaşamla ilgili bilgi, beceri, değer, tutum ve davranış kazandırmaya çalışan bir derstir. Sosyal Bilgiler dersinin ilköğretim programlarındaki bu yaşamsal önemi göz önünde bulundurulduğunda dersin öğrenciler için taşıdığı anlamı, öğrencilerin bu dersten beklentilerini ve bu derse ilişkin algılarını bilmek, bu doğrultuda Sosyal Bilgiler programını ve öğretimini geliştirmek amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriğiSosyal bilimler" ve "sosyal bilgiler" kavramları, sosyal bilimlerde bilgi, sosyal bilimlerin temel kavramları, başlıca sosyal bilimler ve birbirleriyle ilişkileri, sosyal bilgiler programlarının geliştirilmesinde sosyal bilimlerin rolü, sosyal bilgiler öğretiminin felsefi, eğitsel ve tarihsel temelleri, sosyal bilgiler gelenekleri.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Erden, M. (Tarihsiz). Sosyal bilgiler öğretimi. Ankara: Alkım Yayıncılık. Kabapınar. Y. (2007). İlköğretimde Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Öğretimi. Ankara: Maya Akademi Yayın Dağıtım. MEB. (2005). İlköğretim Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı ve Kılavuzu (4-5. Sınıflar İçin). Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü Basımevi. Sönmez, V. (1996). Sosyal Bilgiler öğretimi ve öğretmen kılavuzu. 1. Baskı. Ankara: Anı Yayıncılık.
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Öğrenciler, sosyal Bilgiler alanı ve özelliklerini açıklayabileceklerdir
  2. Öğrenciler, sosyal Bilgiler dersi öğretim programını tanıyabileceklerdir
  3. Öğrenciler, sosyal Bilgiler dersinde kullanılacak öğretim yöntem ve tekniklerini açıklayabileceklerdir
  4. Öğrenciler, sosyal Bilgiler dersinde kullanılacak öğretim materyallerini tanıyabileceklerdir
  5. Öğrenciler, sosyal Bilgiler dersinde demokrasi ve insan hakları eğitiminin ilkelerini açıklayabileceklerdir.
  6. Öğrenciler, sosyal Bilgiler dersi etkinliklerini uygulayabileceklerdir

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Programın tanıtımı, kaynak taramaİlgili kaynak
2Sosyal Bilgiler alanı ve özellikleri, Sosyal Bilgiler dersinin tarihsel gelişimiİlgili kaynak
3Sosyal Bilgiler dersi öğretim programının incelenmesiİlgili kaynak
4Sosyal Bilgiler dersinde kullanılacak öğretim yöntem ve teknikleriİlgili kaynak
5Değerlerin ve sosyal becerilerin öğretimiİlgili kaynak
6Değerlerin ve sosyal becerilerin öğretimiİlgili kaynak
7Vize İlgili kaynak
8Düşünme becerilerinin öğretimiİlgili kaynak
9Güncel ve tartışmalı konuların öğretimiİlgili kaynak
10Sosyal Bilgiler dersinde kullanılacak materyallerİlgili kaynak
11Sosyal Bilgilerde bilgi iletişim teknolojilerinin kullanımıİlgili kaynak
12Sosyal Bilgilerde planlamaİlgili kaynak
13Sosyal bilgilerde değerlendirmeİlgili kaynak
14Etkinlik uygulamalarıİlgili kaynak
15Etkinlik uygulamaları ve dersin değerlendirilmesiİlgili kaynak
16Final Sınavıİlgili kaynak

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev215
Sunum/Jüri315
Projeler110
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar120
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati163
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması163
Derse Özgü Staj
Ödev215
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler120
Sunum / Seminer315
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)115
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)120
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok