Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Sınıf Yönetimi ve DisiplinSNF511937.5300
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz, Bahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüSeçmeli @ İlköğretim ABD Sınıf Öğretmenliği Yüksek Lisans Programı (Tezsiz, 2. Öğretim)
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimSınıf Eğitimi
Dersin Koordinatörü
Dersi Veren(ler)Mustafa Yeşilyurt
Asistan(lar)ıZeynep Doğan
Dersin AmacıÖğrenci, sınıf yönetimi ile ilgili temel kavramları, sınıf içi iletişim ve etkileşim ilkelerini, sınıf yönetimine ilişkin planlı çalışmanın önemi ve yararlarını anlayabilmeli ve öğretimi planlayabilmelidir. Ayrıca sınıf ortamını etkileyen sınıf içi ve sınıf dışı etkenleri ve öğretimi düzenlemedeki önemini kavrayabilmelidir.
Dersin İçeriğiSınıf yönetimi ile ilgili temel kavramlar, sınıf içi iletişim ve etkileşim, sınıf yönetiminin tanımı, sınıf yönetimi kavramının sınıf disiplinini sağlama noktasındaki farklı yanları ve özellikleri, sınıf ortamını etkileyen sınıf içi ve sınıf dışı etkenler, sınıf yönetimi modelleri, sınıfta kurallar geliştirme ve uygulama, sınıfı fiziksel olarak düzenleme, sınıfta istenmeyen davranışların yönetimi, sınıfta zamanın yönetimi, sınıf organizasyonu, öğrenmeye uygun olumlu bir sınıf ortamı oluşturma (örnekler ve öneriler).
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Münire Erden, Sınıf Yönetimi (Epsilon Yayıncılık, 2005, İstanbul), Muharrem Yıldız, Öğrenciyi Tanıma Teknikleri ve Sınıfiçi Rehberlik Etkinlikleri (Nobel Yayıncılık, 2006, İstanbul)
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Öğrenciler, sınıf yönetimi konusundaki temel kavramlar, ilkeler, olgular ve kuramlar hakkında bilgi edineceklerdir
  2. Öğrenciler, olguları açıklayabilme ve ilkeleri uygulayabilme hakkında bilgi edineceklerdir
  3. Öğrenciler, sınıfta öğrenme stillerine uygun öğretme stratejilerini değerlendrime konusunda bilgi edineceklerdir
  4. Öğrenciler, etkili sınıf yönetimi geliştirebileceklerdir
  5. Öğrenciler sınıf yönetiminin temel prensiplerini analiz edebileceklerdir

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Sınıf Yönetimi nedir?İlgili kaynak
2Disiplin ve Sınıf Yönetimiİlgili kaynak
3Disiplin ve Sınıf Yönetimiİlgili kaynak
4Öğrenci Davranışlarını Etkileyen Etmenlerİlgili kaynak
5Öğrenci Davranışlarını Etkileyen Etmenler. Toplumsal Çevre, Toplumsal Değişme ve Öğrenci Davranışlarıİlgili kaynak
6Sınıfta Kişilerarası Olumlu İlişkiler Kurmaİlgili kaynak
7Vizeİlgili kaynak
8Sınıf Ortamı ve Grup Etkileşimiİlgili kaynak
9Sınıfta Olumlu Öğretmen Öğrenci İlişkisi Kurma İlgili kaynak
10Olumlu Öğrenme Ortamı Oluşturmaİlgili kaynak
11Sınıf Yönetiminde Öğrencileri Güdülemenin Önemiİlgili kaynak
12Vize 2İlgili kaynak
13Sınıf Kuralları ve İşlemleriİlgili kaynak
14Öğretim Yöntemi Becerileriİlgili kaynak
15Olumsuz Davranışların Durdurulması ve Değiştirilmesiİlgili kaynak
16Final Sınavıİlgili kaynak

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği110
Ödev610
Sunum/Jüri
Projeler210
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar230
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati163
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması
Derse Özgü Staj
Ödev614
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği110
Projeler215
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)215
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)120
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok