Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Tanzimat’tan Sonra Osmanlı Yenileşme TarihiSNF511537.5300
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz, Bahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüSeçmeli @ İlköğretim ABD Sınıf Öğretmenliği Yüksek Lisans Programı
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimSınıf Eğitimi
Dersin KoordinatörüMehmet Faik Yılmaz
Dersi Veren(ler)Mustafa Yeşilyurt
Asistan(lar)ıZeynep Doğan
Dersin AmacıTanzimat Fermanı ile başlatılan sürecin Islahat Fermanı ile nasıl bir hüviyet kazandığının ve bunun Osmanlı üniter yapısına etkisi ile yine bu sürecin doğal sonuçlarının neler olduğunun, yani Osmanlı ıslahat sürecinin devletin son demlerine doğru nasıl bir hüviyet kazandığının öğrenciye kavratılması.
Dersin İçeriğiIslahat Fermanı’nın ilanında etkili olan iç ve dış sebepler üzerinde durulduktan sonra Meşrutiyet sürecine nasıl geçildiği ve bu süreçler esnasında yaşanan gelişmeler ile II. Abdülhamit’in gerçekleştirdiği ıslahat çabalarına değinilecektir. Bundan sonra ise meşrutiyet sürecine bir tepki olarak ortaya çıkan 31 Mart olayına ve İttihat Terakki iktidarının faaliyetlerine değinilecektir.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
 • 1-Niyazi Berkes, Türkiye’de Çağdaşlaşma
 • Bernard Lewis, Modern Türkiye’nin Doğuşu
 • Alan Palmer, Son Üç yüzyıl Osmanlı İmparatorluğu
 • Tanzimat’ın 150.Yıldönümü Uluslararası Sempozyumu
 • 150. Yılında Tanzimat
 • Türkiye Tarihi, Cem Yayınevi
 • Enver Ziya Karal Osmanlı Tarihi V, VI, VII, VIII
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

 1. Öğrenciler, Tanzimat Fermanının Osmanlı için getirdiği miras hakkında bilgi edineceklerdir
 2. Öğrenciler, Osmanlı değişimini analiz edebilme hakkında bilgi edineceklerdir
 3. Öğrenciler, tanzimat sonrasındaki Osmanlı bürokrasisi hakkında bilgi sahibi olacaklardır
 4. Öğrenciler, Osmanlı'da modernleşme tarihi hakkında bilgi sahibi olacaklardır
 5. Öğrenciler, Tanzimat sonrası Osmanlı Tarihini değerlendirmede analitik bir bakış açısına sahip olacaklardır

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Tanzimat Fermanının ilanında etkili olan sebepler ve fermanın ilanıİlgili kaynak
2Tanzimat Fermanının içeriği ve uygulamalarİlgili kaynak
3Islahat Fermanının ilanında etkili olan iç ve dış sebeplerİlgili kaynak
4Islahat Fermanının içeriği ve uygulamalarİlgili kaynak
5Kuleli vakası ve Yeni Osmanlılar hareketinin doğuşuİlgili kaynak
6Yeni Osmanlılar hareketinin niteliği ve Osmanlı?da parlamentarizme yönelik faaliyetlerİlgili kaynak
7Vize Sınavıİlgili kaynak
8Meşrutiyet'in ilanı ve Kanun-i Esasiİlgili kaynak
9İttihat Terakki'nin ortaya çıkışı ve amaçlarıİlgili kaynak
10II. Meşrutiyet'in ilanıİlgili kaynak
1131 Mart vakasıİlgili kaynak
12II. Meşrutiyet dönemi fikir akımları(İslamcılık, Osmanlıcılık)İlgili kaynak
13II. Meşrutiyet dönemi fikir akımları(Türkçülük, Batıcılık)İlgili kaynak
14İttihat Terakki iktidarıİlgili kaynak
15Genel Değerlendirmeİlgili kaynak
16Final Sınavıİlgili kaynak

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği815
Ödev810
Sunum/Jüri1010
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar130
Final135
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati163
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması68
Derse Özgü Staj
Ödev83
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği85
Projeler
Sunum / Seminer103
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)115
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)120
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok