Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Ölçme ve DeğerlendirmeEGT201235300
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu @ İlköğretim Matematik Eğitimi Lisans Programı
Zorunlu @ Okulöncesi Eğitimi Lisans Programı
Zorunlu @ İngilizce Öğretmenliği Lisans Programı
Zorunlu @ Sınıf Öğretmenliği Lisans Programı
Zorunlu @ Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Lisans Programı
Zorunlu @ Türkçe Eğitimi Lisans Programı
Zorunlu @ Sosyal Bilgiler Eğitimi Lisans Programı
Zorunlu @ Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans Programı
Zorunlu @ Fen Bilgisi Eğitimi Lisans Programı
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimEğitim Bilimleri Bölümü
Dersin KoordinatörüBanu Yücel Toy
Dersi Veren(ler)İbrahim KOCABAŞ
Asistan(lar)ıDeniz Canca, Büşra Tombak, İpek Som
Dersin AmacıBu dersin sonunda kazandırılması hedeflenen davranışlar: Ölçme ve değerlendirme ile ilgili temel kavramları bilir, temel istatistik tekniklerini kullanabilir, ölçme araçlarının geçerlik ve güvenirliğini belirleyebilir, eğitimde kullanılan ölçme araçlarını bilir, bilişsel, duyuşsal ve psiko-motor davranışlarını ölçme tekniklerini bilir, test geliştirme aşamalarını bilir ve uygulama sonuçları üzerinden madde ve test analizi yapabilir, alternatif değerlendirme tekniklerini bilir.
Dersin İçeriğiÖlçme ile ilgili temel kavramları, temel istatistik teknikleri, ölçümlerin geçerliği ve güvenirliği, hedef analizi ve belirtke tablosu, başarı testi geliştirme, sınav türleri ve soru yazımı, yazılı ve sözlü yoklamalar, kısa cevaplı ve doğru yanlış testleri, çoktan seçmeli ve eşleştirmeli testler, öğrenci başarısının değerlendirilmesi, alternatif değerlendirme
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
 • Tan, Şeref (2013). Öğretimde Ölçme ve Değerlendirme (8.Baskı). Ankara: Pegem A.
 • AERA, APA
 • Bahar, M.; Nartgün,Z.; Durmuş, S. Ve Bıçak, B. (2010). Geleneksel-Tamamlayıcı Ölçme ve Değerlendirme Teknikleri: Öğretmen El Kitabı. Ankara: Pegem A.
 • Hovardaoğlu, S. & Sezgin, N. (1997) (Çev.) Eğitimde ve Psikolojide Ölçme Standartları. Ankara: Türk Psikologlar Derneği Yayınları.
 • Kutlu, Ö., Doğan, D. ve Karakaya, İ. (2010). Öğrenci Başarısının Belirlenmesi: Performansa ve Portfolyoya Dayalı Durum Belirleme. Ankara: Pegem A.
 • Özçelik, D.A. (2013). Okullarda Ölçme ve Değerlendirme: Öğretmen el kitabı. Ankara: Pegem A.
 • Özçelik, D.A. (2010, Çev.).Öğrenme, Öğretim ve Değerlendirme ile ilgili bir Sınıflama: Bloom’un Eğitimin Hedefleri ile İlgili Sınıflamasının Güncelleştirilmiş Biçimi. Ankara: Pegem A.
 • Özçelik, D.A. (2009) Test Hazırlama Kılavuzu (4.Baskı). Ankara: Pegem A.
 • Turgut, M.F. & Baykul, Y. (2011) Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme (3.Baskı). Ankara: Pegem A
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

 1. Ölçme ve değerlendirme ile ilgili temel kavramları bilir.
 2. Temel istatistik tekniklerini kullanabilir.
 3. Ölçme araçlarının geçerlik ve güvenirliğini belirleyebilir.
 4. Bilişsel, duyuşsal ve psiko-motor davranışlarını ölçme tekniklerini bilir.
 5. Test geliştirme aşamalarını bilir.
 6. Uygulama sonuçları üzerinden madde ve test analizi yapabilir.
 7. Alternatif değerlendirme tekniklerini bilir.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Eğitimde Ölçme ve Değerlendirmenin Yeri ve ÖnemiOkuma: Tan (2013, s.1-37)
2Ölçme ve değerlendirmeye ilişkin temel kavramlarOkuma: Tan (2013, s.39-72)
3Ölçümlerin güvenirliği ve geçerliğiOkuma: Tan (2013, s.131-219)
4Ölçme aracı hazırlama süreci, hedef analizi, belirtke tablosu Okuma: Tan (2013, s.269-297); Turgut ve Baykul (2011, s.81-101) Ödev: Alanınızla ilgili seçtiğiniz bir dersin belirtke tablosunu hazırlayınız
5Yazılı ve sözlü yoklamalar, Kısa cevap gerektiren testler, doğru yanlış testleri, eşleştirme sorularıOkuma: Tan (2013, s.300-369)
6Çoktan seçmeli testler (Madde çeşitleri ve maddelerin yazımı)Okuma: Tan (2013, s.348-362), Turgut ve Baykul (2011, s.185-213 ve s.285-316) Ödev: Seçtiğiniz ders ile ilgili farklı madde tiplerine uygun soru hazırlayınız
7Çoktan seçmeli testlerin geliştirilmesi, deneme uygulaması, madde ve test analizi, puanlama Okuma: Tan (2013, s.222-267), Turgut ve Baykul (2011, s.214-248) Ödev: Size verilen bir teste ait sonuçların madde ve test analizlerini yapınız
8Mid-term exam.
9Temel istatistik teknikleriOkuma: Tan (2013, s.73-130)
10Temel istatistik teknikleri ve soru çözümü (devam)Okuma: Tan (2013, s.73-130)
11Performansın ölçülmesi, dereceli puanlama anahtarıReading: Turgut ve Baykul (2011,s.257-269); Bahar ve ark(2010,s.50-56 ve s.93-103).
12Öğrenci ürün dosyası, gözlemOkuma: Turgut ve Baykul (2011,s.271-284); Bahar ark.(2010,s.75-82 ve s.115-121).
13Duyuşsal ve psiko-motor davranışların ölçülmesiOkuma: Turgut ve Baykul (2011, s.318-342)
14Öğrenci başarısını değerlendirme ve not vermeOkuma: Tan (2013, s.371-452)
15Diğer alternatif ölçme ve değerlendirme teknikleriOkuma: Tan (2013, s.371-452)
16Final sınavı.

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım15
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev310
Sunum/Jüri
Projeler115
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar130
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati163
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması152
Derse Özgü Staj
Ödev35
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)115
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)130
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok