Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Eğitim Bilimine GirişEGT101134300
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu @ İlköğretim Matematik Eğitimi Lisans Programı
Zorunlu @ Sınıf Öğretmenliği Lisans Programı
Zorunlu @ İngilizce Öğretmenliği Lisans Programı
Zorunlu @ Sosyal Bilgiler Eğitimi Lisans Programı
Zorunlu @ Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Lisans Programı
Zorunlu @ Türkçe Eğitimi Lisans Programı
Zorunlu @ Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans Programı
Zorunlu @ Fen Bilgisi Eğitimi Lisans Programı
Zorunlu @ Okulöncesi Eğitimi Lisans Programı
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimEğitim Bilimleri Bölümü
Dersin Koordinatörü
Dersi Veren(ler)İbrahim KOCABAŞ
Asistan(lar)ı
Dersin Amacı1. Sınıf içerisinde aktif öğrenme için etkili pedagojik stratejileri belirleme 2. Öğretmeyi belirli konularda en iyi destekleyen teknoloji seviyesini belirlemek 3. Yasal ve etik meseleleri belirlemek 4. Yerel ve ülke genelindeki eğitim reformları üzerine fikir belirtmek. 5. Geleneksele karşı alternatif lisans standartları hakkında araştırma yapmak tartışmak. 6. Bir öğretmenin sınıf iöerisindeki ve toplum içerisindeki rolünü göz önünde bulundurarak, davranışlarını, kıyafetini, değerlerini ve tutumunu tartışmak 7. Öğrenci popülasyonundaki çeşitlilik ve sosyal değerler üzerine ve bunların sınıf içerisindeki uygulamaları ve öğretmeye etkileri üzerine araştırmak 8. Türk eğitim tarihini ve tarihin günümüze okullara taşınmış etkileribi araştırmak.
Dersin İçeriği1. Temel kavramları, araştırma tekniklerini, öğretilen disiplinlerin yapılarını anlar, tüm bunları öğrenciler için anlamlı hale getirmek için öğrenme deneyimleri oluşturur. 2. Çocuğun nasıl öğrenip geliştiğini anlar ve onların gelişmelerini destekleyecek öğrenme imkanları sağlar. 3. Öğrencilerin öğrenmeye olan yaklaşımlarına göre nasıl değişiklik gösterdiklerini anlar, çeşitlilik gösteren öğrenenlere uyarlanmış öğretim imkanları oluştrur. 4. Farklı öğretim stratejilerini anlar ve kullanır. 5. Öğrenmeye aktif katılıma, bireysel motivasyona ve pozitif sayısal etkileşime teşvik eden öğrenme atmosferini oluşturur. 6. Aktif sorgulamayı, işbirlikçi çalışmayı ve destekçi etkileşimi teşvik etmek için iletişim teknikleri bilgisini kullanır. 7. Öğretimi konu alanı bilgisine, öğrenciye, topluma ve eğitim programı hedeflerine dayanarak planlar.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
 • Taşpınar, M. (2012). Eğitim Bilimine Giriş. Ankara: Elhan Yayıncılık.
 • Dewey, John. 1997 [1938]. Experience and Education. New York: Touchstone Press.
 • Balcı, A. (2011). Karşılaştırmalı Eğitim Sistemleri. Ankara: Pegem Yayınları
 • Ryan, K. & Cooper, M., J. (2008). Those Who Can, Teach. Boston, MA: WADSWORTH CENGAGE Learning.
 • Taşpınar, M. (2004). Öğretmenlik Mesleği (3rd eds). Ankara, Nobel Yayınları.
 • American Psychological Association (APA). (2010). Publication Manual of the American Psychological Association. (6th Ed.). Washington, DC: American Psychological Association.
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

 1. Tarihsel olayları, kişileri ve onların eğitim uygulamaları üzerindeki etkilerini belirleyecek.
 2. Dört temel eğitim felsefesini ve onların eğitim uygulamaları üzerindeki etkilerini tanımlayabilecek.
 3. Öğrenci çeşitliliğinin kaynaklarını ve öğretmenler için uygulamalarını tanımlayabilecek.
 4. Günümüzde öğrencilerin karşılaştığı sosyal problemleri listeleyebilecek ve uygun öğretmen davranışlarını belirleyebilecek.
 5. Etkili öğretmenin özelliklerini sayabilecek ve açıklayabilecek.
 6. Milli eğitimde devletin görevini tanımlayabilecek.
 7. Öğretmenin mesleki ve etik sorumluluklarını açıklayabilecek.
 8. Öğrenciler birçok çeşitli metot aracılığıyla aktif ve çevre ile etkileşimli bir öğrenme ortamına dahil olacaklar.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Giriş. Ders İçeriği
2Eğitimle İlgili Temel Kavramlar Bölüm 1; Töremen (2010) Bölüm 10- Balcı (2011) South Africa-
3Eğitim ve BilimBölüm 2; Töremen (2010) Bölüm 2 – Balcı (2011); USA-
4John Dewey Book Review-Experience and EducationBölüm 1,2,3,4,5,6,7,8
5Bir Meslek Olarak Öğretmenlik Bölüm 3; Töremen (2010) Bölüm 3, 13; Balcı (2011) Germany & İndia
6Öğretmenlik Mesleği ve Etkili Öğretmen Özellikleri Bölüm 4; Töremen (2010) Chapter 20; Balcı (2011), Canada
7Eğitimin Tarihi Temelleri Bölüm 5; Töremen (2010) Chapter 6,9; Balcı (2011)
8Ara sınav-1.
9Eğitimin Toplumsal Temelleri Bölüm 6; Töremen (2010) Bölüm 17,27- Balcı (2011) Italy & Russia
10Eğitimin Felsefi Temelleri Bölüm 7; Töremen (2010) Bölüm 4; Balcı (2011) Austria
11Eğitimin Psikolojik Temelleri Bölüm 8; Töremen (2010) Bölüm 15; Balcı (2011)- Spain
12Eğitimin Ekonomik Temelleri Bölüm 9; Töremen (2010) Bölüm 9,16; Balcı (2011) Switzerland & France
13Eğitimin Politik Temelleri Bölüm 10; Töremen (2010) Bölüm 5 ; Balcı (2011)- Belgium
14Öğretmenlik Mesleği Bölüm 11; Töremen (2010) Bölüm 29; Balcı (2011) Syria
15Türk Eğitim Sisteminde Örgüt ve Yönetim YapısıBölüm 12; Töremen (2010)
16Final sınavı.

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev110
Sunum/Jüri110
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar130
Final150
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati163
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması142
Derse Özgü Staj
Ödev120
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer110
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)18
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)110
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok