Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Mimarlıkta OranMİM335224200
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz, Bahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüSeçmeli @ Mimarlık Lisans Programı
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimMimarlık Bölümü
Dersin KoordinatörüNuket Tuncer
Dersi Veren(ler)Çiğdem Polatoğlu
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıMimarlık estetiğinde sıkça kullanılan oran, simetri, vb. gibi kavramların, özellikle Rönesans dönemi sanatçıları (Alberti, Palladio, vb.) tarafından tanımlandığını, Le Corbusier’in de ortaya koyduğu modulor ile modern çağa taşındığını görüyoruz. Lisans öğrencilerinin, geçmişteki mimarlık ürünlerini daha iyi değerlendirebilmeleri için söz konusu kavramlar konusunda bilgilendirilmeleri amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriğiAntikçağ’dan başlayarak doğada, sanatta, felsefede ve mimarlıkta oran kavramının irdelenmesi / mimarlıkta kullanılan oransal düzenler ile oranların sayısal ve geometrik tanımları / İlkçağ’dan Modern döneme (Le Corbusier) kadar geçen süreçte, orantı sistemleri gözetilerek planlanmış olan yapıların irdelenmesi.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Wittkower, Architectural Principles in the Age of Humanism, 5. baskı, Academy Editions, London, 1988.
  • Palladio, The Four Books of Architecture, Dover Publication, New York, 1965.
  • Padovan, Proportion, E
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Tarihsel süreç içinde planlama ilkelerini etkileyen orantı sistemlerinin kavranması
  2. Daha dengeli ve nispetli tasarım yapabilme becerisi
  3. Mimarlık tarihi bağlamında oran konusunun kavranması

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Antik Çağ felsefesinde, doğada, sanatta ve mimarlıkta oran kavramının irdelenmesi.NA
2Mimarlıkta kullanılan oransal düzenler ve orantı sistemlerinin sayısal ve geometrik tanımları.NA
3Mimarlıkta kullanılan oransal düzenler ve orantı sistemlerinin sayısal ve geometrik tanımları.NA
4İlk Çağ mimarlıklarında oran kavramı: Mısır.NA
5Yunan mimarlığında orantı sistemleri.NA
6Etrüsk ve Roma mimarlıklarında orantı sistemleri.NA
7Arasınav.NA
8Ortaçağ mimarlıklarında oran kavramı: İlk Hıristiyan ve Bizans.NA
9Roman ve Gotik mimarlıklarında orantı sistemleri.NA
10Anadolu Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde oran.NA
11Rönesans dönemi orantı sistemleri.NA
12Rönesans dönemi orantı sistemleri.NA
13Klasik Osmanlı dönemi yapılarının plan, kesit, görünüş krokileri üzerinde orantı sistemlerinin irdelenmesi.NA
14Le corbusier-modulor.NA
15Öğrenci sunuşları.NA
16FinalNA

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği410
Ödev120
Sunum/Jüri110
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar120
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati162
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması163
Derse Özgü Staj
Ödev112
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği42
Projeler
Sunum / Seminer12
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)12
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)12
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok