Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Mimari Tasarımda SüreklilikMİM413224200
ÖnkoşullarMimari tasarım 2
YarıyılBahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüSeçmeli @ Mimarlık Lisans Programı
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimMimarlık Bölümü
Dersin KoordinatörüYasemen Say Özer
Dersi Veren(ler)Çiğdem Polatoğlu
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıMimari Tasarım derslerine katkısının olması dersin temel amacını oluşturmaktadır. Tasarım öncesinde çalışılacak yapılı alana nasıl yaklaşılacağı ve alana ait verilerin tasarımda nasıl değerlendireceği konularının düşünülmesi ve tartışılmasıyla birlikte, tasarımın yakın çevreyle ilişkisinin belirli ilkeler doğrultusunda değerlendirilmesi ve yorumlanması da dersin diğer amaçlarıdır.
Dersin İçeriğiMimari tasarım öncesinde çalışılacak alanı/kent dokusunu/kent belleğine ait izleri anlamayı/algılamayı/okumayı öğrenmek. Tasarım öncesinde çalışılacak alandaki yapılı çevreye ait mimari bilgileri değerlendirmek. Tarihsel, kültürel ve sosyal birikimlerin mimariye yansımasını algılamak ve yorumlamak. Tasarımın çevresine kazandırdığı olumlu/olumsuz değerlerin analizi.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Krier, R. (1984) Urban Space, Academy Editions, London.
  • Bacon, E.N. (1976) Design of Cities, Penguin
  • Sitte, C. City Planning According to Artistic Principles, Phaidon, London.
  • Zucker, P. (1959) Town and Square, Columbia Uni. Press, NY
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Mimari tasarımın oluşması öncesinde yapılı çevreye ait gerekli bilgiyi toplayabilme becerisini kazanmak
  2. Mimari tasarımın oluşması öncesinde yapılı çevreye ait topladığı bilgiyi yorumlama ve kullanma becerisi kazanmak
  3. Tasarım çözümlerinin yaratılmasındaki farklı etkenleri ayırt edebilmek
  4. Bilgiyi birleştirme ve uygulayabilme becerisini edinmek

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Dersin amacının ve içeriğinin açıklanmasıNA
2Kent ve kentsel mekanlar NA
3Kent ve kentsel mekanlara ait izlerNA
4Kent ve kentsel mekanlara ait izlerin tasarıma yansımasıNA
5Mimari tasarımın kent ve yakın çevresiyle kurduğu ilişkiNA
6Mimari tasarımda kent ve yakın çevresiyle ilişkisi bağlamında işlevsel farklılıkların yapı ölçeğinde değerlendirilmesiNA
7Mimari tasarımın kent ve yakın çevresiyle ilişkisi bağlamında yapı zemin katlarının değerlendirilmesi (iç ve dış mekanlar arası algı ve iletişim)NA
8Mimari tasarımın kent ve yakın çevresiyle ilişkisi bağlamında yapı zemin katlarının değerlendirilmesi (işlev ve kullanıcı farkılıklarının yansıması)NA
91. Vize sunavıNA
10Mimari tasarımın kent ve yakın çevresiyle ilişkisi bağlamında yapı giriş mekanlarının değerlendirilmesi (yönlenme, ulaşılabilirlik, simgesellik, vb )NA
11Mimari tasarımın kent ve yakın çevresiyle ilişkisi bağlamında yapı giriş mekanlarının değerlendirilmesi (mekanda farklı kullanım seçeneklerinin tartışılması)NA
12Mimari tasarımın kent ve yakın çevresiyle ilişkisi bağlamında yapı giriş mekanlarının değerlendirilmesi (yapının diğer mekanlarıyla-özel ve ortak kullanımlı- kurduğu ilişkinin irdelenmesi)NA
13Ödev sunumuNA
14Ödev sunumuNA
15Dersin öğrencilerle birlikte genel değerlendirilmesiNA
16Final SınavıNA

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım1410
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği210
Ödev115
Sunum/Jüri15
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar120
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati142
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması410
Derse Özgü Staj
Ödev110
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği25
Projeler
Sunum / Seminer12
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)112
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)112
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok