Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Mimarlık ve Kıyı MekanıMİM416224200
ÖnkoşullarYok
YarıyılBahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüSeçmeli @ Mimarlık Lisans Programı
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimMimarlık Bölümü
Dersin KoordinatörüFunda Kerestecioğlu Öztürk
Dersi Veren(ler)Çiğdem Polatoğlu
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıDersin amacı; kıyı ve deniz kaynaklarını öğretmek / göstermek ve bu kaynaklara zarar vermeden kıyı alanlarında tasarım konusunda mimarlık öğrencilerini bilgilendirmektir.
Dersin İçeriğiDersin içeriği: Nüfusun ¾ ünün yaşadığı kıyı alanlarında yapılaşmadan ve kullanımdan doğan önemli sorunlar vardır. Bu sorunlar kıyıya uygun olmayan yanlış kullanımların hızla artması, yetersiz koruma (planlama –tasarım) ve bilgisiz müdehale sonucunda olmuştur. Bu hızlı gelişme kıyı kaynakları üzerinde olumsuz etkiler oluşturmuştur. Kıyı alanlarında oluşan sorunları çözmek üzere bir çok disiplin “Bütünleşik Kıyı alanları Yönetimi” disiplini altında bir araya gelmişlerdir. Mimarlarda bu disiplinlerarası çalışmanın parçasıdır ve aşağıdaki konular hakkında bilgi sahibi olmalıdırlar: Kıyı sisteminin fiziksel ve ekolojik tanımı / kıyı ve deniz kaynakları kullanımı ve kıyı alanlarında planlama ve tasarım / kıyı mühendisliği bilgilerinin kıyı ve deniz yapılarının tasarımında kullanılması – marina, liman, yüzer yapı.../ bütünleşik kıyı alanları yönetiminin teorik çerçevesi ve sürdürülebilir gelişme-tasarım / tarihi kıyı yerleşmeleri – binaları – tasarım ve planlama ilkeleri / kumsallarda ve özel çevre koruma alanlarında tasarım
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • 1.Özhan,E.(ed.),2001, Türkiye’nin Kıyı ve Deniz Alanları III. Ulusal Konferansı Bildiriler Kitabı, ODTÜ Basım: Kıyı Alanları Yönetimi Türkiye Milli Komitesi,Orta Doğu Teknik Üniversitesi:Ankara, s.815. 2.Pauptit,D. Ve diğ. (ed),1992, Kıyılar; Avrupanın Çağrısı EUCC (European Union for coastal Conservation), Leiden:Hollanda,s.15. 3.Casals,L.,1990, Mediterranean Houses Balearic ıslands, Gustava Gili Press: Barcelona. 4.Lopez Ornat,A. Ve diğ.,1996, Belek Kıyı Yönetim Planı, Doğal hayatı Koruma Derneği Dünya Doğayı Koruma vakfı(WWF) yayını: türkçe baskı:99,s.90 5.Yüksel,Y.,1998, Kıyı ve Liman Mühendisliği, İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi Yayını: Alaz Ofset, Ankara,s.398 6.Williams,A.T. ve diğ.,2000, Journal of Coastal Conservation,Environmantal Risk Assessment; a case study of thr Colhuw Beach revertment on the Glamorgan Heritage Coast, Wales, Vol.6:2, December 2000,Published by Opulus Press.pp.125-134.
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. "Bütünleşik kıyı alanları" disiplini konusunda bilgi sahibi olmak
  2. Sürdürülebilir gelişme ve bütünleşik kıyı yönetiminin teorik çerçevesini öğrenmek
  3. Kıyının bir kaynak olduğunu kabul edip kıyıdaki tasarımları gerçekleştirirken kaynak verilerini tanıma ve dikkate alarak tasarım yapabilme düşüncesini –becerisini - kazanmak.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Kıyı alanları nedir? Kıyı mekanı nedir? Kıyı Yerleşmesi nedir? Kıyı sisteminin fiziksel ve ekolojik tanımı.Ev ödevi: Öğrenciye okunacak metinler ders yürütücüsü tarafından verilecektir. Her öğrenci okuduğu metnin anafikrini 4. hafta A4 bir panoda sunacaktır.NA
2Kıyı ve deniz kaynakları / kullanımı / kıyıdaki gelişme aktiviteleri (ulaşım, besin ve mineral kaynakları, tarım ve endüstriel gelişme, konut yerleşmeleri ve recreasyonel yerleşimler-turizm.) Kıyının dinamik doğal sistemi ile insan eylemlerinin çatışmasıNA
3Sürdürülebilir gelişme ve bütünleşik kıyı yönetiminin teorik çerçevesi / Kıyı mekanına disiplinlerarası yaklaşım/ Bütünleşik kıyı alanları yönetimi ve mimarlık. Belek Kıyı alanları Yönetim Planı (DHKD-WWF-Dünya Bankası) (ekipte mimar yok) Seminer: Filiz Demirayak (DHKDYönetim Kurulu Üyesi ve Belek Kıyı Alanları Yönetim Planını Üretti. “Belek Kıyı alanı Yönetim PlanıNA
4Tartışma : Kıyı nedir? Türkiye de kıyı varmıdır? Biz kıyılarımızı nasıl kullanıyoruz? 1.Ara Sınav:1.hafta verilen ödevlerin 50/70 panolarda sunumu.NA
5Marina tasarımı ve yönetimi Seminer: Doğuş Holding marina tasarımı ve uygulaması bölüm yöneticisiNA
6İnceleme Gezisi Karaburun Kumsalı ve Mendireği Terkoz Gölü ve özel Çevre Ataköy MarinaNA
72.Ara sınavNA
8Kıyı (deniz,göl,nehir)yerleşmelerii ve binaları (marina, limani mendirek, balıkçı barınağı, yüzer konstrüksiyonlar) / Kıyı Mühendisliği / Su kalitesiNA
9Kumsalların kullanımı / Kumul (Dune) ekolojilerinin korunması / Özel Koruma Alanları / Kumsal Erozyonları ve mimarlık Belek kumsalı, Çırali kumsalı, Karaburun kumsalıNA
10Şehirlerde eski liman yeni rekreasyon merkezleri Kentin kıyısı ve kıyıdaki mekanlar – Baltimore örneğiNA
11Tarihi kıyı yerleşmeleri ve binalarının tasarım ve planlama ilkeleri Tarihi Yarımada – Cankurtaran Semti, Boğaz Köyleri, Yalı, Antalya kaleiçi yerleşmesiNA
12İnceleme Gezisi Cankurtaran yerleşmesi ve Arnavutköy-Boğaz KöyüNA
133.Ara Sınav Ev ödevi sunuşu: İstanbul’da yeni yapılan sahil yollarından sonra insanın deniz ile ilişkisinde neler değişti? Resimler ile 50/70 panolarda sunumNA
143.Ara Sınav Ev ödevi sunuşu: İstanbul’da yeni yapılan sahil yollarından sonra insanın deniz ile ilişkisinde neler değişti? Resimler ile 50/70 panolarda sunumNA
15Dersin değerlendirilmesi ve yeni önerilerin kayıtedilmesi. Tartışma: Alanya kentinin ve kumsalının görsel malzeme ile yürütücü tarfından sunulması Soru: Alanya kıyı mekannın akılcı kullanmışmıdır? Kıyı kullanımında problemler varmıdır?NA
16Final SınavıNA

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım1620
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması210
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev210
Sunum/Jüri210
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar330
Final120
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati162
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması25
Sınıf Dışı Ders Çalışması72
Derse Özgü Staj
Ödev24
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer24
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)310
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)110
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok