Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Konut ve Kültürel SüreklilikMİM416124200
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz, Bahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüSeçmeli @ Mimarlık Lisans Programı
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimMimarlık Bölümü
Dersin KoordinatörüFerah Akıncı
Dersi Veren(ler)Çiğdem Polatoğlu
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıAna amaçlar; Kültürün önemi, Kültürel süreklilik, konutların sürdürebilirliği, Değişen değerleri belirleyip mekansal ölçekte çözebilmek’ tir. Ders, konut ölçeğinde, iç mekan organizasyonunun oluşumundaki etkenleri süreklilik bağlamında irdeleyeceği gibi, kültürün mimari mekanlardaki biçimlenişi ve bu yapılanmanın konut ölçeğinde incelenmesini sağlayarak, toplumsal değerlerimizi “kültürel süreklilik” bağlamında geleceğe çağdaş perspektif yaklaşımıyla taşımaya katkı sağlayacaktır.
Dersin İçeriğiKültür nedir? Kültür kavramlarının açıklanması. Toplumsal Yapı içinde kültürün yeri. *Kültürel üst yapı nedir? Din, dil, ahlak, tarih, aile, eğitim, hukuk, sanat, örf, adet, alt başlıklarının açıklanması; * Kültürel alt yapı nedir? Üretim kaynakları, üretim araçları, teknoloji, ihtiyaç giderme yolları altında ele alınan alt başlıkların açıklanması *Konut ve kültür kavramlarının açıklanarak etkileşimlerinin belirlenmesi, Kültür alt başlıklarının konut – konut tipleri bağlamında irdelenmesi, *Konutta sosyal belirleyiciler; aile biçim ve yaşam tarzının mekana etkisi, aile ekonomik yapısının mekana etkisi. Konut kullanıcı profilinin belirlenerek mekana etkilerinin irdelenmesi. *Sosyal değişimin konutta irdelenmesi ve bu anlamda tekniklerin belirlenmesi *Sosyal değişimin izlenebildiği konut bölgelerinde tespite yönelik alan çalışmaları *Fiziksel değişimin konutta irdelenmesi ve bu anlamda tekniklerin belirlenmesi *Fiziksel değişimin izlenebildiği konut bölgelerinde tespite yönelik alan çalışmaları *Fonksiyonel değişimin konutta irdelenmesi ve bu anlamda tekniklerin belirlenmesi *Fonksiyonel değişimin izlenebildiği konut bölgelerinde tespite yönelik alan çalışmaları *Ekonomik eskimenin konutta irdelenmesi ve bu anlamda tekniklerin belirlenmesi *Ekonomik eskimenin izlenebildiği konut bölgelerinde tespite yönelik alan çalışmaları *Alan çalışmaları sonucu ulaşılan verilerin çözümlenmesi ve bunların rapor olarak sunumu.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Şengül Öymen Gür;Doğu Karadeniz Örneğinde KONUT KÜLTÜRÜ,YEM yayını,Nisan 2000.
  • Bozkurt Güvenç,İnsan ve Kültür,Remzi Kitabevi 6. Basım Ekim 1994, İstanbul.
  • Ferah Akıncı,Geleneksel Sivil Mimarinin Sosyo-Kültürel ve İşlevsellik Bağlamında Tarihsel Sürekliliği İçin Planlama/Finans Modeli,YTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü,Mimari Tasarım Programı,Doktora Tezi,İstanbul,2000
  • Holger Reiners,Dieter Hoor,Alte Bauten,Neues Wohnen,Beispiele und İdeen für die Umnutzung,Callwey,1990
  • Amos Rapoport,The meaning of the Built Enviroment;A Cross-Cultural Perspective ,Sage Publications,1982.
  • Amos Rapoport,House Form and Culture, Englewood Clifts,N.J.,prentice Hall, 1969.
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Kültürün önemi, Kültürel süreklilik, konutların sürdürebilirliği konularında bilgi sahibi olmak
  2. Değişen değerleri belirleyip mekansal ölçekte çözebilmek
  3. Toplumsal değerlerimizi “kültürel süreklilik” bağlamında geleceğe çağdaş perspektif yaklaşımıyla taşıma becerisi kazanmak

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Kültür nedir? Kültür kavramlarının açıklanması. Toplumsal Yapı içinde kültürün yeri.NA
2*Kültürel üst yapı nedir? Din, dil, ahlak, tarih, aile, eğitim, hukuk, sanat, örf, adet, alt başlıklarının açıklanması; * Kültürel alt yapı nedir? Üretim kaynakları, üretim araçları, teknoloji, ihtiyaç giderme yolları altında ele alınan alt başlıkların açıklanması NA
3Konut ve kültür kavramlarının açıklanarak etkileşimlerinin belirlenmesi, Kültür alt başlıklarının konut – konut tipleri bağlamında irdelenmesiNA
4Konutta sosyal belirleyiciler; aile biçim ve yaşam tarzının mekana etkisi, aile ekonomik yapısının mekana etkisi. Konut kullanıcı profilinin belirlenerek mekana etkilerinin irdelenmesi.NA
51. Ara sınavNA
6Sosyal değişimin konutta irdelenmesi ve bu anlamda tekniklerin belirlenmesiNA
7Sosyal değişimin izlenebildiği konut bölgelerinde tespite yönelik alan çalışmaları NA
8Fiziksel değişimin konutta irdelenmesi ve bu anlamda tekniklerin belirlenmesiNA
9Fiziksel değişimin izlenebildiği konut bölgelerinde tespite yönelik alan çalışmalarıNA
10Fonksiyonel değişimin konutta irdelenmesi ve bu anlamda tekniklerin belirlenmesi NA
11Fonksiyonel değişimin izlenebildiği konut bölgelerinde tespite yönelik alan çalışmaları NA
12Ekonomik eskimenin konutta irdelenmesi ve bu anlamda tekniklerin belirlenmesiNA
13Ekonomik eskimenin izlenebildiği konut bölgelerinde tespite yönelik alan çalışmalarıNA
142. Ara sınavNA
15Alan çalışmaları sonucu ulaşılan verilerin çözümlenmesi ve bunların rapor olarak sunumu.NA
16Final SınavıNA

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım14
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev130
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar230
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati162
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması144
Derse Özgü Staj
Ödev120
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)22
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)12
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok