Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
İlköğretime Hazırlık ve İlköğretim ProgramıOKL401224200
ÖnkoşullarYok
YarıyılBahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu @ Okulöncesi Eğitimi Lisans Programı
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimOkulöncesi Eğitimi Lisans Programı
Dersin KoordinatörüAysun Gürol
Dersi Veren(ler)Ümmühan Yeşil Dağlı
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıBu dersin amacı okul öncesi öğretmen adaylarının okula hazırlığı açıklayabilmelerini ve değerlendirmelerini;, çocukların kendi içlerindeki ve birbirleri iler aralarındaki farklılıkları gözönünde bulundurarak, çocukları ilkokula hazırlayıcı ve okul öncesi programlarından ilkokula geçişlerini kolaylaştırıcı etkinlikler planlamalarını ve uygulamalarını sağlamaktır
Dersin İçeriğiOkula hazır bulunuşluğun tanımı ve hazır bulunuşluğu etkileyen faktörler, ilköğretime hazırlığın boyutları (fiziksel, sosyal, duygusal, bilişsel, dil, öz bakım becerileri) , okula hazır bulunuşluk yeterliliklerinin kazandırılmasına yönelik etkinlikler hazırlama, ilköğretim programlarının özellikleri ve okul öncesi eğitim programı ile karşılaştırılması, okul öncesindeki okuma-yazmaya hazırlık becerileri ile ilgili etkinlikler hazırlama, okul öncesi dönem çocuklarının ilköğretime hazır bulunuşluklarını değerlendirme yöntemleri.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Oktay, A. (2010). İlköğretime Hazırlık ve İlköğretim Programları. Pegem akademi, Ankara.
  • Unutkan,Ö. P. (2006). Okul Öncesinde İlköğretime Hazırlık Morpa Yayınlar,İstanbul.
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Öğrenciler ilkokul ve okul öncesi programlarının benzerliklerini ve farklılıklarını karşılaştırır.
  2. Öğrenciler bireysel farklılıklara göre etkinlikler planlar.
  3. Öğrenciler bir çocukta olabilecek farklı gelişim alanlarındaki farklı sevilerdeki hazırbulunuşluğu açıklar ve buna göre eğitim planları ve etkinlikleri geliştirir.
  4. Öğrenciler ilkokul okuma yazma, matematik, ve hayat bilgisi önbecerilerini açıklar ve bu önbecerileri çocuklara kazandırma etkinlikleri düzenler
  5. Öğrenciler çocukların ilkokul ortamına geçişini kolaylaştırmak için yapılması gerekenleri açıklar ve geçişi kolaylaştırmak için okul-aile-okul öncesi kurumu arasında işbirliği geliştirici etkinlikler düzenler
  6. Öğrenciler çocukların okula hazırbulunuşluğunu değerlendirmek için formal ve informal değerlendirme araçlarını kullanır

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Tanışma ve Ders İçeriğinin gözden geçirilmesi1 ve 2 nolu Kaynaklar
2Okul öncesi programının ilkokul programıyla karşılaştırılması1 ve 2 nolu Kaynaklar
3Okula hazır bulunuşluğun tanımı ve hazır bulunuşluğu etkileyen faktörler1 ve 2 nolu Kaynaklar
4İlköğretime hazırlığın boyutları1 ve 2 nolu Kaynaklar
5Çocukların bedensel ve zihinsel yönden hazırbulunuşlukları1 ve 2 nolu Kaynaklar
6Çocukların sosyal, duygusal ve dil gelişimi yönden hazırbulunuşlukları1 ve 2 nolu Kaynaklar
7Çocukların sosyal, duygusal ve dil gelişimi yönden hazırbulunuşluklar1 ve 2 nolu kaynaklar
8Ara sınav 1Sınav
9Matematik önbecerileri ve etkinlikler planlama1 ve 2 nolu Kaynaklar
10Hayat bilgisi önbecerileri ve etkinlikler planlama1 ve 2 nolu Kaynaklar
11Öğrenciyi ilköğretime hazır hale getirme etkinliklere hazırlama1 ve 2 nolu Kaynaklar
12Öğrenciyi ilköğretime hazır hale getirme etkinliklere hazırlam1 ve 2 nolu Kaynaklar
13Ara sınav 2Sınav
14lkokula geçişi kolaylaştırmak için okul-aile-okul öncesi kurumu arasında işbirliği 1 ve 2 nolu Kaynaklar
15Özel ihtiyaçları olan çocukların ilkokula geçiş süreçleri 1 ve 2 nolu Kaynaklar
16Finalsınav

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev120
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar240
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati162
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması162
Derse Özgü Staj
Ödev120
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)210
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)120
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok