Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Kent akustiğiMIM681237.5300
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz, Bahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiDoktora
Dersin TürüSeçmeli @ Mimarlık ABD Yapı Fiziği Doktora Programı
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimMimarlık Bölümü
Dersin KoordinatörüNeşe Yüğrük Akdağ
Dersi Veren(ler)Çiğdem Polatoğlu
Asistan(lar)ıŞensin Yağmur
Dersin AmacıÖğrencilere, kentsel gürültü kaynakları, gürültünün azaltılması, planlama kararları ile yasa ve yönetmeliklerle ilgili bilgi aktarılması ve öğrenciye bu bilgileri uygulamaya dönük kullanabilme becerisi kazandırılması.
Dersin İçeriğiSesin açık havada yayılması, yansıması ve yutulması / Ses azaltımında başlıca etkenler, engeller, bitki örtüsü, topografya etkileri / Kent gürültüsünü oluşturan başlıca kaynaklar / Kentsel planlamada gürültü etkeninin değerlendirilmesi / Kent gürültülerinin azaltılmasında çeşitli yöntemler (teknik yaklaşımlar, yasa-yönetmelikler, yaptırım ilkeleri) / Gürültü haritaları ve eylem planları
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
 • Özgün ders notları
 • B&K 2236 Precision Sound Level Meter
 • B&K 2250 Sound Level Meter
 • 01 dB Symphonie Measurement System
 • SoundPLAN 7.0 noise mapping software
 • Şerefhanoğlu, M., Gürültünün Açık HavadaYayılmasında Dış Etkenler ve Gürültü Denetimi, YTÜ yayınları, 1987.
 • Engineering Noise Control, Theory and Practise, David A. Bies and Colin H.Hansen, Ed. E&FN Spon, 1996.
 • Noise Control Manual for Residential Buildings, D.A. Haris, McGraw-Hill, 1997
 • Karabiber, Z., Yüğrük Akdağ, N., Erdem Aknesil, A., “YALITIM-Isı-Nem-Ses-Su” Makine Mühendisleri Odası Yayınları, İstanbul, 2005.
 • Templeton, D., Acoustics in the Built Environment, Elsevier Inc., 2001. Long, M., Architectural Acoustics, Elsevier Inc, 2006.
 • Akdağ, N.Y., Candemir, N., Kent Bilgi Sistemlerinde Gürültü Haritalarının Yeri: D100 Karayolu (E5) Örneği, DPT projesi, Proje no: 26-DPT-03-01-01, 2009.
 • Şerefhanoğlu Sözen, M., İlgürel, N., “Çevre Gürültülerinin Mimari Tasarıma Etkisi”, Balıkesir Üniversitesi IV. Mühendislik Mimarlık Sempozyumu, 11-13 Eylül 2002.
 • Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği, Resmi Gazete s. 20671, 4 Haziran 2010.
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

 1. Kent planlamada gürültünün tasarım ölçütü olarak değerlendirilmesi için gerekli bilgi ve donanımı elde etmek
 2. Mimari tasarımda yapı fiziği öğelerinin önemi ve etkisi konusunda bilinçlenmek
 3. Yapı içi ve yapı dışı görsel, işitsel ve ısısal konfor koşulları ile ilgili sorunlar ve teknolojiler konusunda temel ilkeler ile ilgili becerileri elde etmek

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Kent gürültüsü oluşturan başlıca kaynaklar (trafik-taşımacılık, sanayi, açık hava etkinlikleri gürültüleri), Kent gürültüsünün kent kullanıcılarını açık havada ve yapı içinde etkileme durumları.Kent Akustiği Ders Notları 1
2Gürültü ile savaşımda kişisel ve toplumsal bilinçlenmenin önemi. Gürültü denetiminde temel ilkeler.Kent Akustiği Ders Notları 2
3Karayolu, havayolu trafik gürültülerinin azaltımında planlama kararları. Değişik kapasiteli yolların gürültülerinin hesap ve ölçme yöntemleri. Kentsel planlamada gürültü etkeninin değerlendirilmesi, ulusal ve uluslararası yaklaşımlar.Kent Akustiği Ders Notları 3
4Yapı dışı gürültülerin denetiminde planlama kararları. Değişik gürültü kaynaklarının (trafik, sanayi vb.) gürültülerinin hesap ve ölçme yöntemleri, ilgili standartlar.Kent Akustiği Ders Notları 4
5Yapı dışı gürültü düzeyi ölçmelerine ilişkin çalışmalar.Kent Akustiği Ders Notları 4
6Sesin açık havada yayılması, yansıması, yutulması, atmosfer koşulları, engeller, bitki örtüsü, topografya etkileriKent Akustiği Ders Notları 5
7Yerleşimlerde yapı konumları (yapı-yapı, yol-yapı, meydan-otopark-garaj ilişkileri) ve yüksekliklerinin gürültü yönünden incelenmesiKent Akustiği Ders Notları 6
81.Yıliçi sınavıKent Akustiği Ders Notları 1-6
9Sesin kırınması, engeller, engellerle gürültü denetiminin değişik yöntemlerle bulunması.Kent Akustiği Ders Notları 7
10Gürültü denetiminde engel etkinliğinin hesaplanmasına ilişkin sunumlarKent Akustiği Ders Notları 7
11Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği’nin (ÇGDYY) irdelenmesi Kent Akustiği Ders Notları 7
12Gürültü haritaları – Eylem planları - Haritaların oluşturulmasında yararlanılan çeşitli bilgisayar programlarının özellikleri ve örnekleme çalışmaları.Kent Akustiği Ders Notları 8, ÇGDY Yönetmeliği
13Gürültü haritalarının hazırlanması ve sonuçların değerlendirilmesine ilişkin çalışmalar.SoundPLAN 7.0
14Gürültü haritalarının hazırlanması ve sonuçların değerlendirilmesine ilişkin sunumlar.Kent Akustiği Ders Notları 1-8, soundPLAN 7.0
15Gürültü denetimi eylem planlarına ilişkin haritaların hazırlanması ve değerlendirilmesine ilişkin çalışmalar.SoundPLAN 7.0
16FinalKent Akustiği Ders Notları 1-8

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum/Jüri230
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar130
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati143
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması158
Derse Özgü Staj
Ödev
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer230
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)13
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)13
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok