Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Oditoryum akustiğiMIM581237.5300
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz, Bahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüSeçmeli @ Mimarlık ABD Yapı Fiziği Yüksek Lisans Programı
Seçmeli @ Mimarlık ABD Yapı Fiziği Yüksek Lisans Programı (Tezsiz)
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimMimarlık Bölümü
Dersin KoordinatörüZerhan Yüksel Can
Dersi Veren(ler)Çiğdem Polatoğlu
Asistan(lar)ıŞensin Yağmur
Dersin AmacıKonuşma amaçlı hacimlerin akustik tasarımına yönelik ayrıntılı bilgi vermek
Dersin İçeriğiTemel hacim akustiği bilgileri, açık ve kapalı mekanlarda hacim akustiği ayrımlarının yapılması, projeler üzerinde ışın diyagramları etüdü yapılması
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
 • Özgün ders notları
 • ODEON Programı
 • Sirel, Ş., 1980. Yapı Akustiği I, İDMMA Basımevi, İstanbul.
 • Sirel, Ş., 1981. Hacim Akustiğinde Yansışım Süresi, Yapı Fiziği Bilim Dalı Yayınları, İDMMA Basımevi, İstanbul.
 • Templetion, B., Saunders, D., “Acoustic Design”, The Alden Press., UK., 1987.
 • Karabiber, Z., 1991. Mimari Akustikle İlgili Başlıca Tanım, Terim, Formül ve Büyüklükler, Y.Ü.Mimarlık Fakültesi Baskı İşliği, İstanbul.
 • Karabiber, Z., “Konuşmanın Anlaşılabilirliğinin Hesap ve Ölçme Yolu İle Belirlenmesi”, YÜ. Mim. Fak. Yayın No: MF-MİM 90.028., 1990, 87 sayfa.
 • Maekawa, Z., Lord, P., “Environmental and Architectural Acoustics”, E&F Spon., UK., 1994.
 • Z. MAEKAWA, P. LORD: Environmental and Architectural Acoustics, E & FN SPON, London, 1994.
 • L.K. IRVINE, R.L. RICHARDS: Acoustics and Noise Control Handbook for Architects and Builders, Krieger Publishing Company, USA, 1998.
 • Heinrich Kutruff, Room Acoustics, Taylor & Francis, London, Newyork,1999
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

 1. temel hacim akustiği konularında bilgilenme, açık ve kapalı hacimlerin akustik ayrımları, sesin yansıması, yutulma ve dağılması konularını öğrenme
 2. Yansışım süresi hesabı yapabilme yetisini kazanma, projeler üzerinde ışın diyagramları etüdü yapabilme becerisini kazanma
 3. Konuşma amaçlı hacimlerin mimari akustik tasarımını yapabilme becerisini elde etme

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Hacim akustiğine yönelik başlıca tanım ve terimler. Konser salonu, opera salonu, konferans salonu, çok amaçlı salonlar, sınıflar gibi akustik önemi olan salonlar konusunda genel bilgiOditoryum akustiği Ders Notları 1
2Sesin yansıması, yansıtıcı yüzeyler ve malzemeler, sesin yutulması, yutucu yüzeyler ve malzemeler, sesin dağılması, dağıtıcı yüzeyler ve malzemeler.Oditoryum akustiği Ders Notları 1
3Hacimlerde sesin davranışı. Ses alanlarının özellikleri; açık hava-kapalı mekan. Dolaysız ses alanı. Yayınık ses alanı. Kapalı hacimde sesin ortalama düşme hızı. Sesin gelişmesi ve sönmesi. Yansışım süresi ve hesapları. Sabine, Eyring ve Millington formülleri.Oditoryum akustiği Ders Notları 1
4Ses alanında yansıtıcı yüzeylerin etkisi. Optimum yansışım süresi. Maskeleme etkisi, ses basınç düzeyi. Distorsiyon ve önlemleri. Bölgesel yansışım süresi. Yansışım süresi hesaplamada kullanılan bilgisayar programlarıOditoryum akustiği Ders Notları 1
5Yansışım süresi hesap örneğiOditoryum akustiği Ders Notları 1-4
61. Seminer: Konu 1: Ses yutucu gereçler, örnekleri, özellikleri, uygulama yerleri, detayları ve maliyetleri. Konu 2: Ses dağıtıcı gereçler, örnekleri, özellikleri, uygulama yerleri, detayları ve maliyetleriOditoryum akustiği Ders Notları 1-4
71.Yıliçi sınavıOditoryum akustiği Ders Notları 1-4
8Bireysel projeler üzerinde yansışım süresi hesabı ve tatonmanlarOditoryum akustiği Ders Notları 1-4
9Ses basınç düzeyi, dolaysız ve yansışmış ses düzeyi, kaynak tipleri, ses basınç düzeyi hesaplama, ses basınç düzeyini hesaplayan bilgisayar programlarıOditoryum akustiği Ders Notları 5
10Bireysel projeler üzerinde ses düzeyi hesapları çalışmasıOditoryum akustiği Ders Notları 5
11Erken ve geç yansımalar (ilk yansımalar), erken yansımalar ve algılamadaki etkisi, müzikal amaçlı hacimlerde erken yansımaların önemi, Haas kriteri, Yankı, örnek bir hacim üzerinde ışın diyagramı çalışmasıOditoryum akustiği Ders Notları 1-5
12Bireysel projeler üzerinde ışın diyagramı çalışmasıOditoryum akustiği Ders Notları 1-5
132.Seminer: Değişik açılardan gruplandırılan (bulunduğu ülkeye, büyüklüğüne, biçimine, mimarına vb.) konferans, konser salonu, çok amaçlı salon ve opera salonlarının öğrenciler tarafından akustik açıdan incelenmesi, değerlendirilmesi ve seminer olarak verilmesiOditoryum akustiği Ders Notları 1-5
142. Seminar: Making a research on the halls such as concerts, conference halls, theatres, multipurpose, opera halls etc and classifying them according to the parameters (country, size, shape and architect), evaluating the halls from acoustic point of view and presenting the study as a seminar. Oditoryum akustiği Ders Notları 1-5
152.Mid-term examOditoryum akustiği Ders Notları 1-5
16Final ExaminationOditoryum akustiği Ders Notları 1-5

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum/Jüri510
Projeler
Seminer/Workshop330
Ara Sınavlar220
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati133
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması157
Derse Özgü Staj
Ödev
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer515
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)23
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)13
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok