Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Isısal konforMIM580837.5300
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz, Bahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüSeçmeli @ Mimarlık ABD Yapı Fiziği Yüksek Lisans Programı
Seçmeli @ Mimarlık ABD Yapı Fiziği Yüksek Lisans Programı (Tezsiz)
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimMimarlık Bölümü
Dersin KoordinatörüGülay Zorer Gedik
Dersi Veren(ler)Çiğdem Polatoğlu
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıYapıları ısısal konfor açısından değerlendirme ve yapı kabuğu kesit seçeneklerini belirleyebilme
Dersin İçeriğiIsı ve sıcaklık kavramları / Ölçme aletleri / Isının yayılma yolları / İnsan - ısı alışverişi / Isısal konfor etkenleri / Hava devinimleri / Bağıl – mutlak nem / Psikometrik grafik ve ölçmeler / Ortamla ışınımsal sıcaklık / İç hava – yüzey sıcaklıkları arasındaki ilişki / Mimari gereçlerin ısısal özellikleri / İç yüzey sıcaklıklarının hesap ve grafik yöntemle belirlenmesi / Yoğuşma / Buhar geçişi / Yapı kabuğu kesitlerinin toplam buhar direnci, kesit içinde yoğuşma olasılığı / İç yüzeylerde yoğuşma ve önlemler
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Özgün ders notları
  • Fanger, P.O, Thermal Comfort, 1972.
  • M.Evans “Housing, Climate and Confort” The Architectural Press Ltd., London, 1980
  • Zorer, G., Yapılarda Isısal Tasarım İlkeleri, YTÜ, 1992
  • Şerefhanoğlu, M., Yapılarda Isısal Konfor ve Cam Yüzeyler, YÜ İst.1981
  • Şerefhanoğlu, M., Soğuk Hava Koşullarında Yapıların Dış Duvarlarının İç Yüzey Sıcaklıklarının Belirlenmesi ve Isısal Konfor Yönünden Değerlendirilmesi, YÜ İst.1983.
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. iklim bölgelerine göre uygun yapı kabuğu belirleme ve ısısal konfor ile ilgili ölçme aletlerini kullanma ve sonuçları değerlendirme becerisi kazanmak.
  2. mimari tasarımda yapı fiziği öğelerinin önemi ve etkisi konusunda bilinçlenmek
  3. yapı içi ve yapı dışı görsel, işitsel ve ısısal konfor koşulları ile ilgili sorunlar ve teknolojiler konusunda temel ilkeleri edinmek

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Isı, sıcaklık kavramları, birimler, ısının yayılma yolları. Isısal Konfor Ders Notları
2İnsan-ısı alışverişi, sıcaklık dengesi – ısısal konfor. Isısal konfor etkenleri Isısal Konfor Ders Notları
3Havanın sıcaklığı ve etkinlik düzeyi, giyisilerin yalıtım değeri, hava devinimleri etkenleri Isısal Konfor Ders Notları
4Nemlilik, bağıl-mutlak nem, psikometrik grafik ve ölçmeler.Isısal Konfor Ders Notları
5Ortalama ışınımsal sıcaklık; iç hava-yüzey sıcaklıkları arasında konfor, hesap yöntemleri.Isısal Konfor Ders Notları
6Isısal Konfor Ölçmeleri, ısısal konfor değerlendirmesi ödeviNA
71.yıl içi sınavNA
8Yapı kabuğundan ısı geçişi, sabit ve periyodik rejimIsısal Konfor Ders Notları
9Yapı kabuğunun iç yüzey sıcaklıklarının hesap ve grafik yöntemle belirlenmesi.Isısal Konfor Ders Notları
10Yapı kabuğundan nem geçişi. Yoğuşma; gizli ve görünür yoğuşma, önlemler Isısal Konfor Ders Notları
11Yapı kabuğu kesitlerinin toplam buhar direncinin belirlenmesi, kesitin yoğuma denetiminin yapılmasıIsısal Konfor Ders Notları
12Değişik yapı kabuğu kesitlerinin iç yüzey sıcaklığı ve yoğuşma denetiminin yapılmasıNA
13Yapı kabuğu-saydam alanlarIsısal Konfor Ders Notları
14Isı Yalıtım Yönetmeliğinin ve Programın tanıtımı ve uygulaması, Proje çözümü ödeviIsısal Konfor Ders Notları
152 .yıl içi sınavNA
16FinalNA

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev320
Sunum/Jüri
Projeler110
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar230
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati133
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması146
Derse Özgü Staj
Ödev320
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler130
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)23
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)13
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok