Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Hacim akustiği kuramıMIM580737.5300
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz, Bahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüSeçmeli @ Mimarlık ABD Yapı Fiziği Yüksek Lisans Programı
Seçmeli @ Mimarlık ABD Yapı Fiziği Yüksek Lisans Programı (Tezsiz)
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimMimarlık Bölümü
Dersin KoordinatörüZerhan Yüksel Can
Dersi Veren(ler)Çiğdem Polatoğlu
Asistan(lar)ıŞensin Yağmur
Dersin AmacıMüzik ve konuşmanın akustik özellikleri, hacimlerin akustik değerlendirilmesinde kullanılan parametreler, müzik ve konuşma amaçlı hacimlerde akustik tasarım ilkeleri konularında bilgi aktarılması ve müzik ya da konuşma amaçlı bir hacimde hacim akustiği projesi çalışmasının yaptırılması
Dersin İçeriğiKapalı mekanda ses düzeyi / Dolaysız ve yansışmış ses düzeyleri / İlk yansımalar ve etkileri / Varlık ölçütü ve uygulaması / Yanıt eğrisi kavramı/Akustik kusurlar ve önlemleri/Seslendirmenin tanımı ve genel bilgi / Hacim akustiği parametreleri ölçmeleri/Hacim akustiği modellemeleri
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
 • Özgün ders notları/
 • ODEON Programı
 • Sirel, Ş., 1980. Yapı Akustiği I, İDMMA Basımevi, İstanbul.
 • Sirel, Ş., 1981. Hacim Akustiğinde Yansışım Süresi, Yapı Fiziği Bilim Dalı Yayınları, İDMMA Basımevi, İstanbul.
 • Templetion, B., Saunders, D., “Acoustic Design”, The Alden Press., UK., 1987.
 • Karabiber, Z., 1991. Mimari Akustikle İlgili Başlıca Tanım, Terim, Formül ve Büyüklükler, Y.Ü.Mimarlık Fakültesi Baskı İşliği, İstanbul.
 • Karabiber, Z., “Konuşmanın Anlaşılabilirliğinin Hesap ve Ölçme Yolu İle Belirlenmesi”, YÜ. Mim. Fak. Yayın No: MF-MİM 90.028., 1990, 87 sayfa.
 • Maekawa, Z., Lord, P., “Environmental and Architectural Acoustics”, E&F Spon., UK., 1994.
 • Z. MAEKAWA, P. LORD: Environmental and Architectural Acoustics, E & FN SPON, London, 1994.
 • L.K. IRVINE, R.L. RICHARDS: Acoustics and Noise Control Handbook for Architects and Builders, Krieger Publishing Company, USA, 1998.
 • Heinrich Kutruff, Room Acoustics, Taylor & Francis, London, Newyork,1999
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

 1. Hacim akustiği ve ilgili parametreler hakkında bilgilenme
 2. Hacim akustiği açısından önemli salonların akustik değerlendirmesini yapabilme becerisi kazanma
 3. Müzik ve konuşmanın önemli olduğu salonların akustik tasarımı konusunda deneyim kazanma

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Hacimlerin akustik tasarımında önemli ses tipleri müzik ve konuşmanın fiziksel özellikleri, Öznel ve nesnel hacim akustiği parametreleri. T, EDT, SPL, G, TS, LEF, D50 Hacim Akustiği Kuramı ders notları 1
2Öznel ve nesnel hacim akustiği parametreleri ile ilgili çalışmalarHacim Akustiği Kuramı ders notları 1
3Konuşmanın anlaşılabilirliği ve müziğin doğru algılanmasıHacim Akustiği Kuramı ders notları 2
4Varlık ölçütü. Kaynak yerinin işitsel algılama yolu ile belirlenmesi ile ilgili önlemler. Örnek hacimde varlık ölçütü uygulaması. Yanıt eğrisi. Hacimlerin öz frekansları, eksensel, teğetsel, eğik dalgalar. Bolt ölçütü. Hacimlerde yanıt eğrisine yönelik önlemler.Hacim Akustiği Kuramı ders notları 3
5Örnek projelerde varlık ölçütü çalışmasıHacim Akustiği Kuramı ders notları 3
6Örnek projelerde yanıt eğrisi çalışmasıHacim Akustiği Kuramı ders notları 3
7Müzik ve konuşma amaçlı hacimlerde akustik tasarım ilkeleri I; hacmin fiziksel sınırlarının belirlenmesiHacim Akustiği Kuramı ders notları 4
8Müzik ve konuşma amaçlı hacimlerde akustik tasarım ilkeleri II; iç planlaması Müzik ve konuşma amaçlı hacimlerde akustik tasarım ilkeleri III; hacmin tefrişi, iç yüzey gereçlerinin seçimiHacim Akustiği Kuramı ders notları 5
9Konuşma amaçlı bir hacimde hacim akustiği projesi çalışmalarıHacim Akustiği Kuramı ders notları 1-5
10Müzik amaçlı bir hacimde hacim akustiği projesi çalışmalarıHacim Akustiği Kuramı ders notları 1-5
11Bileşik hacimlerde akustik tasarım ilkeleri, seslendirmeli hacimlerde akustik tasarımHacim Akustiği Kuramı ders notları 6
12Bileşik bir hacimde hacim akustiği projesi çalışmalarıHacim Akustiği Kuramı ders notları 6
13SınavÖğrencilere verilen güncel akademik makaleler
14Hacim akustiği ile ilgili seçiliş makale ya da bildiler ile ilgili öğrenci sunumları Hacim Akustiği Kuramı ders notları 1-6
15Öğrencilerin hazırladıkları hacim akustiği projeleri ile ilgili sunumlarHacim Akustiği Kuramı ders notları 1-6
16FinalHacim Akustiği Kuramı ders notları 1-6

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev110
Sunum/Jüri110
Projeler130
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar110
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati143
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması158
Derse Özgü Staj
Ödev120
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler130
Sunum / Seminer110
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)13
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)13
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok