Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Gürültü denetimi2MIM580637.5300
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz, Bahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüSeçmeli @ Mimarlık ABD Yapı Fiziği Yüksek Lisans Programı
Seçmeli @ Mimarlık ABD Yapı Fiziği Yüksek Lisans Programı (Tezsiz)
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimMimarlık Bölümü
Dersin KoordinatörüNeşe Yüğrük Akdağ
Dersi Veren(ler)Çiğdem Polatoğlu
Asistan(lar)ıŞensin Yağmur
Dersin AmacıÖğrencilerin gürültü denetimi konularına ilişkin ayrıntılı bilgi edinmelerini sağlamak. Edinilen bilgilerin mimari tasarıma yansımasına ilişkin gerekli donanımı oluşturmak.
Dersin İçeriğiHavada doğan sesler için gürültü denetimi/Tek, çift ve çok katmanlı kesitlerde ses geçiş kaybı, hesapları ve uygulamaları/Havada ve katıda doğan sesler için döşemelerde gürültü denetimi/Sesin açık havada yayılmasında önem taşıyan etkenler/Gürültü engelleri ve hesap yöntemleri/Kent ve yapı akustiğinde bilgisayar modellemeleri ve uygulamaları/Yapılarda titreşim kaynakları ile ilgili temel bilgiler ve önlemler/
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
 • Özgün ders notları
 • SONarchitectISO yapı akustiği simülasyon programı.
 • soundPLAN 7.0 gürültü haritalama simülasyon programı.
 • Doelle, L., Environmental Acoustics, McGraw Hill, New York, 1972.
 • Şerefhanoğlu, M., Gürültü Denetiminde Kabul Edilebilecek Ses Düzeylerinin Belirlenmesi, YTÜ yayınları, 1987.
 • Rettinger, M., Handbook of Architectural Acoustics and Noise Control, TAB Books, INC, New York, 1988.
 • Şerefhanoğlu, M., Gürültünün Açık Havada Yayılmasında Dış Etkenler ve Gürültü Denetimi, Yapı Fiziği Bilim Dalı Yayınları, YÜ Basımevi, 1988.
 • Karabiber, Z., Yapıların Gürültüye Karşı En Zayıf Elemanları, Kapı ve Pencereler, İnşaat Malzemeleri ve Uygulamaları, Sayı 34, s. 66-72, Eylül 1990.
 • Maekawa, Z., Environmental and Architectural Acoustics, E
 • Cavanaugh, W. J., Wilkes, J. A., Architectural Acoustics, John Wilwy and Sons, INC., Canada, 1999.
 • Akdağ, N. Y., Kent Akustiğinde Gürültünün Denetlenmesinde Engel Kullanımı, Mimar ve Mühendis, Sayı: 30, 80-82, Mayıs 2001.
 • Templeton, D., Acoustics in the Built Environment, Elsevier Inc., 2001.
 • Brooks, C.N., Architectural Acoustics, McFarland Compant Inc., USA, 2003.
 • Karabiber, Z., Yüğrük Akdağ, N., Erdem Aknesil, A., “YALITIM-Isı-Nem-Ses-Su” Makine Mühendisleri Odası Yayınları, İstanbul, 2005.
 • İlgürel, N., Şerefhanoğlu Sözen, M., “Yarı Yansışımsız Hacimde Düz ve L Biçimli Engellerin Etkinliklerinin Ölçme Yoluyla Karşılaştırılması”, Yapı Fiziği ve Sürdürülebilir Tasarım Kongresi, İstanbul, 4-5 Mart 2010.
 • Long, M., Architectural Acoustics, Elsevier Academic Press, UK, 2006.
 • Everest, F.A., Pohlmann, K.C., Master Handbook of Acoustics, Mc Graw Hill, 2009.
 • Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği, Resmi Gazete, s. 20671, 4 Haziran 2010.
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

 1. Yapılarda gürültü denetimine ilişkin, yapı dışı, yapı kabuğu ve yapı içinde alınabilecek optimum önlemleri saptayabilme, uygulayabilme ve denetleyebilme becerisi
 2. Mimari tasarımda yapı fiziği öğelerinin önemi ve etkisi konusunda bilinçlenme becerisi
 3. Yapı içi ve yapı dışı görsel, işitsel ve ısısal konfor koşulları ile ilgili sorunlar ve teknolojiler konusunda temel ilkeler ile ilgili becerileri elde etme

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Ses geçişi ve gürültü denetimi. Hava ve katıda doğan sesler açısından sesin geçişi.Gürültü Denetimi 2 Ders Notları 1
2Tek ve çift duvarlardan sesin geçişinde kütle yasası. Hesap yöntemleri. Ses geçiş kaybı (TL), Ses geçiş katsayısı (τ), Ağırlıklı ses azaltım indeksi (Rw), Ses geçiş sınıfı (STC), Darbe azaltım sınıflandırması(IIC). Rezonans ve frekans rastlaşması etkisi. Ses geçişinde frekansın önemi. Gürültü Denetimi 2 Ders Notları 2
3Döşemelerde gürültü denetimi. Hava doğuşlu ve katıda doğan seslere ilişkin önlemler. Gürültü Denetimi 2 Ders Notları 3
4Sesin dolaylı geçme yolları. Dolaylı geçmenin önlenmesine yönelik denetim önlemleri.Gürültü Denetimi 2 Ders Notları 4
5Sesin açık havada yayılması. Sesin yayılmasında atmosferik etkenler, topografya, zemin örtüsü ve yapıların yerleşimi.Gürültü Denetimi 2 Ders Notları 5
6Gürültü denetiminde engeller. Engel özellikleri. Doğal ve yapay engeller. Ağaç ve orman alanlarının engel etkisi. Engellerin akustik açıdan tasarımı. Hesap yöntemleri. Engel gereçlerinin seçimi Gürültü Denetimi 2 Ders Notları 6
7Gürültü engellerinin etkinliğinin belirlenmesine yönelik çalışmalarGürültü Denetimi 2 Ders Notları 5-6
81.Yıliçi SınavıGürültü Denetimi 2 Ders Notları 1-6
9Trafik gürültüsünden etkilenen bir mekanda engel uygulaması ve yapı kabuğunda gürültü denetimine ilişkin önlemlerle ilgili ödev sunumu Gürültü Denetimi 2 Ders Notları 1-6
10Kent ve yapı akustiğinde gürültünün modellenmesine kullanılan bilgisayar programların tanıtımıSoundPLAN 7.0 simülasyon programı
11Mevcut bir konut bölgesi için gürültü haritalarının hazırlanması ve değerlendirilmesine ilişkin çalışmalarSoundPLAN 7.0 simülasyon programı
12Mevcut bir konut bölgesi için gürültü haritalarının hazırlanması ve değerlendirilmesine ilişkin alıştırmalarSoundPLAN 7.0 simülasyon programı
13Yapılarda gürültü denetimi açısından alınması gereken önlemlerin bilgisayar programı yardımıyla saptanması.SONarchitectISO, INSUL simülasyon programları
14Yapı kabuğu ve iç bölme elemanlarında gürültü denetimine yönelik önlemlerin bilgisayar simülasyonu ile belirlenmesine yönelik ödev sunumugürültü Denetimi 2 Ders Notları 1-6, SONarchitectISO, INDUL simülasyon programları
15Titreşim ile ilgili temel bilgiler. Titreşimin insanlar ve yapılar üzerindeki etkileri. Yapılarda titreşim kaynakları, özellikleri ve denetimde temel ilkeler.Gürültü Denetimi 2 Ders Notları 7
16FinalGürültü Denetimi 2 Ders Notları 1-7

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum/Jüri240
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar120
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati143
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması156
Derse Özgü Staj
Ödev
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer240
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)13
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)13
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok