Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Gürültü denetimi 1MIM580537.5300
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz, Bahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüSeçmeli @ Mimarlık ABD Yapı Fiziği Yüksek Lisans Programı
Seçmeli @ Mimarlık ABD Yapı Fiziği Yüksek Lisans Programı (Tezsiz)
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimMimarlık Bölümü
Dersin KoordinatörüNeşe Yüğrük Akdağ
Dersi Veren(ler)Çiğdem Polatoğlu
Asistan(lar)ıŞensin Yağmur
Dersin AmacıGürültünün insan sağlığı üzerindeki etkilerini açıklamak, değişik işlevli yapılara yönelik gürültü denetimi önlemlerini getirebilme becerisini kazandırmak.
Dersin İçeriğiGürültü kaynakları/Gürültünün etkileri/Gürültü denetimi ve denetimde temel ilkeler/Kabul edilebilir gürültü düzeyleri/İlgili standart ve yönetmelikler/ Hava ve katı doğuşlu sesler / Kaynaktan alıcıya ses/Sesin yayılması/ Gürültünün yayılmasında çevresel etkenler / Sesin yansıması ve yutulması/Gürültü denetiminde ses yutucu gereçlerin önemi/Sesin geçmesinde temel olaylar/Kütle yasası/Ses geçiş kaybı hesap ve uygulamaları/ Ses düzeyi ve ses geçiş kaybı ölçmeleri.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
 • Özgün ders notları
 • INSUL yapı akustiği simülasyon programı.
 • Şerefhanoğlu, M., Gürültü Denetiminde Kabul Edilebilecek Ses Düzeylerinin Belirlenmesi, YTÜ yayınları, 1987.
 • Rettinger, M., Handbook of Architectural Acoustics and Noise Control, TAB Books, INC, New York, 1988.
 • Maekawa, Z., Environmental and Architectural Acoustics, E & FN SPON, London, 1994.
 • Cavanaugh, W. J., Wilkes, J. A., Architectural Acoustics, John Wilwy and Sons, INC., Canada, 1999.
 • Templeton, D., Acoustics in the Built Environment, Elsevier Inc., 2001.
 • Karabiber, Z., Yüğrük Akdağ, N., Erdem Aknesil, A., “YALITIM-Isı-Nem-Ses-Su” Makine Mühendisleri Odası Yayınları, İstanbul, 2005.
 • İlgürel, N., Şerefhanoğlu Sözen, M., “Üretim Hacimlerinde Gerekli Toplam Yutuculuk Değerinin Gürültü Kaynaklarının Ses Gücü Düzeylerine Bağlı Bulunmasında Bir Yaklaşım”, 9. Ulusal Akustik Kongresi, ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi, Ankara, 26-27 Mayıs 2011.
 • Long, M., Architectural Acoustics, Elsevier Academic Press, UK, 2006.
 • Everest, F.A., Pohlmann, K.C., Master Handbook of Acoustics, Mc Graw Hill, 2009.
 • Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği, Resmi Gazete s. 20671, 4 Haziran 2010.
 • sonARCHITECT ISO simülasyon programı
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

 1. Gürültü denetimi projesi yapabilme, uygulayabilme ve denetleyebilme becerisi
 2. Mimari tasarımda yapı fiziği öğelerinin önemi ve etkisi konusunda bilinçlenme
 3. Yapı içi ve yapı dışı görsel, işitsel ve ısısal konfor koşulları ile ilgili sorunlar ve teknolojiler konusunda temel ilkeler ile ilgili becerileri elde etme

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Gürültü ve gürültü denetimi konularının mimarideki yeri. Gürültü Denetimi 1 Ders Notları 1
2Ses ve gürültü kavramlarına genel bakış. Gürültünün sağlık üzerindeki etkileri; fizyolojik, psikolojik ve performans etkileri.Gürültü Denetimi 1 Ders Notları 2
3Gürültü kaynakları. Yapı dışı ve yapı içi gürültü kaynaklarının sınıflandırılması; ulaşım gürültüleri, sanayi gürültüleri, inşaat gürültüleri, eğlence ve ticari amaçlı gürültüler, yapı dışı gürültüler, yapı içi gürültüler. Hava ve katıda doğan sesler. Tipik gürültü kaynaklarının ses düzeylerine örnekler.Gürültü Denetimi 1 Ders Notları 3
4Gürültü denetiminde temel ilkeler. Çevresel gürültü denetimine genel bakış; kaynakta, çevrede, alıcıda. Şehir planlama, yerleşim planlama, mimari planlamada gürültü denetiminin önemi. Gürültü denetimine yönelik planlama örnekleri.Gürültü Denetimi 1 Ders Notları 4
5Yapı dışı ve yapı içinde kabul edilebilir gürültü düzeyleri. Gürültü denetimine yönelik ulusal ve uluslararası standart ve yönetmeliklere genel bakış. Kabul edilebilir gürültü düzeylerinin frekansa göre değerlendirildiği ölçütler. NCB, NR, PNC eğrileri ve değerlendirmelerGürültü Denetimi 1 Ders Notları 5
6Sesin yayılması. Açık havada ve kapalı mekanda yayılma arasındaki ayrımlar. Dolaysız ve yansışmış sesler.Gürültü Denetimi 1 Ders Notları 6
7Ses kaynağı tipleri. Kaynaktan uzaklıkla ses düzeyi azalmaları. Nokta, çizgi ve düzlem kaynak özellikleri ve örnekleri. Ses azalmasında atmosferik etkenler. Gürültü düzeyi azalmalarına yönelik ses düzeyi ölçmeleri. Gürültü Denetimi 1 Ders Notları 7
81.Yıliçi SınavıGürültü Denetimi 1 Ders Notları 1-7
9Sesin yutulması. Ses yutma çarpanı, gereç özellikleri, ses yutucu gereçler ve uygulamaları. Sesin yansıması. Yansıma ve gürültü denetimi ilişkisi.Gürültü Denetimi 1 Ders Notları 8
10Gürültü denetiminde yutucu gereçlerin etkinliğinin hesaplanmasına ilişkin hesaplarGürültü Denetimi 1 Ders Notları 8
11Ses yutucu gereçlerin araştırılmasına ilişkin ödev sunumu.Gürültü Denetimi 1 Ders Notları 8
12Ses geçişi ve gürültü denetimi. Hava ve katıda doğan sesler açısından sesin geçişi. Tek ve çift duvarlardan sesin geçişinde kütle yasası. Hesap yöntemleri. Kapı ve pencerelerde gürültü denetimi. Aralık ve açıklıkların gürültü denetimi açısından önemi. Gürültü Denetimi 1 Ders Notları 9
13Hacimlerde gürültü açısından akustik konforun sağlanmasına ilişkin çalışmalarGürültü Denetimi 1 Ders Notları 1-9
14Mevcut yapıların gürültü açısından değerlendirilmesine ilişkin ödev sunumu. Gürültü Denetimi 1 Ders Notları 1-9
15Yapı akustiğinde kullanılan bilgisayar programları ve örnek uygulamalar.SonARCHITECT ISO, INSUL simülasyon programları
16Final sınavıGürültü Denetimi 1 Ders Notları 1-9

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev210
Sunum/Jüri220
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar130
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati143
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması148
Derse Özgü Staj
Ödev220
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer210
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)13
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)13
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok