Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Eğitim İstatistiği ve UygulamalarıEGT630937.5300
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz, Bahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin Türü
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimEğitim Bilimleri Bölümü
Dersin KoordinatörüBanu Yücel Toy
Dersi Veren(ler)İbrahim KOCABAŞ
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıEğitim bilimlerinde ileri istatistik teknikleri ile analiz yapmak, yorumlamak ve anlamak.
Dersin İçeriğiÖlçek türleri ve değişkenler tanımlama, SPSS programı tanıtımı, değişken tanımlama ve veri girişi, betimsel istatistik analizi, normallik incelemesi, küçük örneklem t testleri (tek örneklem, bağımsız örneklem ve bağımlı örneklem t testi), varyans analizi, iki yönlü varyans analizi, karışık varyans analizi ve Manova, korelasyon ve regresyon analizi, çoklu regresyon analizi, parametrik olmayan testler, geçerlilik ve güvenirlik, faktör analizi
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Büyüköztürk, Ş., Bökeoğlu, Ö.Ç., Köklü, N., (2011). Sosyal Bilimler İçin İstatistik. Ankara: Pegem.
  • Büyüköztürk, Ş. (2007). Deneysel Desenler. Ankara: Pegem.
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Eğitim istatistiği ile ilgili temel kavram ve ilkeleri kavrama.
  2. İstatistikte kullanılan betimsel istatistikleri bilme.
  3. Betimsel analizleri uygun veride kullanma ve yorumlama.
  4. İstatistikte kullanılan ilişkisel istatistikleri bilme.
  5. İlişkisel analizleri uygun veride kullanma ve yorumlama.
  6. İstatistikte kullanılan karşılaştırmalı istatistikleri bilme.
  7. Ölçme araçlarının geliştirilmesinde, kullanılacak güvenirlilik ve geçerlilik tekniklerini kavrama.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1İstatistik ve temel kavramlar, ölçek türleri, hipotez, araştırma soruları
2Betimsel istatistik
3Normal dağılım ve standart puanlar
4Çıkarımsal istatistik ve hipotez testi
5Tek örneklem t-testi
6Bağımsız örneklem t testi
7Bağımlı örneklem t testi
8Ara sınav.
9ANOVA
10İki yönlü ANOVA
11Korelasyon
12Basit doğrusal regresyon
13Çoklu regresyon
14Ki-kare testi
15Mann-Whitney U test, Kruskal Wallis test
16Final sınavı.

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım15
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev415
Sunum/Jüri
Projeler120
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar120
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati163
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması145
Derse Özgü Staj
Ödev415
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler120
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)110
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)115
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok