Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Bilimsel Araştırma Yöntem ve TeknikleriEGT630137.5300
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz, Bahar
Dersin Diliİngilizce, Türkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin Türü
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimEğitim Bilimleri Bölümü
Dersin Koordinatörü
Dersi Veren(ler)İbrahim KOCABAŞ
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıBu dersin amacı; karma araştırma yöntemlerinin (nicel ve nitel) öğrencilerce anlaşılmasını sağlamaktır. Bu bağlamda nicel ve nitel paradigmalar için uygun stratejiler ele alınacaktır. Özel konular, sorunlar ve karma yöntemler kullanılarak, karşılaşılan hususlar ayrıntılı olarak ele alınacaktır. Çeşitli karma modellerin eğitim ve insan hizmetleri için geçerli olacak şekilde tasarlanması ile pozitivizm ve yapılandırmacılık arasındaki çatışma incelenecektir.
Dersin İçeriğiBu ders, uygulamalı eğitim alanlarında araştırma çalışmalarının tasarımına bir giriş sağlamaktadır. Araştırma çalışmalarının tasarımı ve uygulanması güncel eğitim sorunları ile bağlamsallaştırılmış ve gerçek dünyanın pratik kısıtlamaları dikkate alınmıştır. İşlenen konular, araştırma soruları/hipotezlerin formülasyonu, araştırma yapılarının operasyonel tanımları, örnekleme yöntemleri, deneysel ve yarı deneysel tasarımlar, iç ve dış geçerliliği olan tehditler, psikometrik ve istatistiksel yöntemler, nicel ve nitel araştırma, veri analizi ve araştırma raporu yazma gibi konuları içermektedir. Her bir ders araştırma tasarımı ve metodolojisinin belli bir yönüne odaklanıp, dergilerdeki ve araştırma raporlarındaki makalelerin metotları ile eğitimdeki önemli sorunları araştırır. Araştırmanın niteliği, tasarımın etkisi ve veri toplama yöntemleri tartışılacaktır. Dönem sonunda öğrenciler 20 sayfalık final ödevini tamamlayacak, öğrencilerin ilgisi dâhilinde bir araştırma taslağı hazırlanacaktır. Öğrenciler son araştırma önerisi üzerinde sunum hazırlayıp, sözlü olarak anlatacaktır.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
 • Any basic guide to the use of SPSS statistical software
 • Clark, V.P. & Creswell, J. W. (2009). Understanding Research: A Consumer’s Guide (10thedition). Upper Saddle River, NJ: Pearson.
 • Creswell, J. W. (2008) Educational research: Planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research (Third Edition) Upper Saddle River, NJ: Pearson/Merrill Prentice Hall.
 • McMillan, J. H. & Schumacher, S. (2006). Research in Education: Evidence-Based Inquiry, 6th Edition. Boston: Pearson Allyn and Bacon.
 • Tashakoori, A. & Tedley, C. (2003). Handbook of Mixed Methods in Social and Behavioral Research. Thousand Oaks, CA: Sage
 • Glesne, C. (2011). Becoming Qualitative Researchers: An Introduction, (4th Edition). Boston, MA: Pearson Press
 • American Psychological Association (APA). (2010). Publication Manual of the American Psychological Association. (6th Ed.). Washington, DC: American Psychological Association.
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

 1. Eğitim araştırmalarındaki sorunları tartışır.
 2. Nicel araştırma ilkelerini bilir.
 3. Nitel araştırma ilkelerini bilir.
 4. Araştırma stratejilerini ve tasarım çeşitlerini bilir.
 5. Nicel ve nitel araştırmada örnekleme stratejilerini bilir.
 6. Araştırmaları analiz eder.
 7. Araştırma yöntemlerini eleştirir.
 8. Nitel ve nicel araştırmada yazım ve gösterim kurallarını uygular.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Sınıf Dağıtımı İçin Oryantasyon / Müfredatın İçeriğini Kolaylaştırmaya Yönelik Müzakereler (Ders ve Alana giriş)
2Araştırma ve Bilimsel İncelemeye Giriş
3Eğitim Araştırması Sorunları ve Soruları
4Nicel Araştırma İlkeleri
5Nitel Araştırma İlkeleri
6 Stratejiler, Tasarım Çeşitleri, Tasarım ve Kararlara Genel Bakış  Ethical Considerations  Etik Hususlar
7Literatür Taraması
8Ara Sınav
9Nitel ve Nicel Araştırmada Muhtemel Veri Toplama Sonuçları ve Örnekleme Stratejileri
10Araştırma Analizi
11Araştırma Yöntemlerini Eleştirme
12Nicel ve Nitel Araştırmada Yazım ve Gösterimler
13Karma Araştırma Yöntemleri, Ara Sınav
14 Araştırma Önerisi Yazma ve Değerlendirme
15Final Araştırma Ödevi ve Sunumu
16Final Sınavı

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum/Jüri110
Projeler120
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar240
Final130
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati163
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması1410
Derse Özgü Staj
Ödev
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler112
Sunum / Seminer19
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)24
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)18
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok