Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Siyaset Kuramlarında Eğitim EGT6423 37.5300
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz, Bahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin Türü
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimEğitim Bilimleri Bölümü
Dersin KoordinatörüMithat KORUMAZ
Dersi Veren(ler)İbrahim KOCABAŞ
Asistan(lar)ıMithat KORUMAZ
Dersin AmacıTemel amaç eğitim alanında çağdaş tartışmalara damgasını vuran temel siyaset kuramlarını tanır; Siyaset kuramlarının eğitim bağlamında eleştirel değerlendirmesini yapabilme yeterliği kazanır.
Dersin İçeriğiDerste, insanla ve toplumla ilgili olan ve olması gerekene dair bütünsel bir perspektif sunan siyaset kuramlarının eğitime nasıl bir anlam, değer ve işlev yükledikleri, bu kuramlarda nasıl bir eğitim dünyası tahayyül edildiği konu edilmektedir.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Apple, W. M. (2006). Eğitim ve İktidar. (Çev. E. Bulut). İstanbul: Kalkedon Yayınları
  • Apple, W. M. (2004). Neoliberalizm ve Eğitim Politikaları Üzerine Eleştirel Yazılar (Çev. F. Gök ve diğerleri) Anakara: Eğitim-Sen Yayınları
  • Aron, Raymond (1976). Demokrasi ve Totalitarizm. (Çev. V. Hatay). İstanbul: Kültür Bakanlığı Yayınları. (Kitabın “Birinci Kısım”ı), s. 3-57.
  • Barber, Benjamin (1995). Güçlü Demokrasi. Yeni Bir Çağ İçin Katılımcı Siyaset. (Çev. M. Beşikçi), İstanbul: Ayrıntı Yayınları (Kitabın özellikle ikinci bölümü)
  • Bowles, Samuel ve Gintis, Herbert, (1996), Demokrasi ve Kapitalizm, (Çev. O. Akınhay), İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
  • Ercan, Fuat (1998). Eğitim ve Kapitalizm. Neo-liberal Eğitim Ekonomisinin Eleştirisi, İstanbul, Bilim Yayınları.
  • Gutek, Gerarld L. (1997). Eğitime Felsefî ve İdeolojik Yaklaşımlar. (Çev. N. Kale). Ankara: Pegem.
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Bu dersi alan katılımcılar, eğitime ilişkin olarak, gerek gündelik yaşamlarında ve gerek meslekî yaşamlarında karşılaşacakları politik söylem ve eylemlerin kuramsal arka planlarını ayırt edebilme gücü kazanırlar.
  2. Katılımcılar dünyadaki eğitim sistemlerinde siyasi etkileri bilir
  3. Katılımcılar Eğitim - Yönetim ilişkisini bilir

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Politika temel kavramları
2Politik yönelimler
3Düşünce ve siyaset
4Eğitimin siyasal işlevi
5Eğitim politaka ve siyaset ilişkisi
6Dünyadaki eğitim sistemlerinde siyasi etkiler
7Dünyadaki eğitim sistemlerinde siyasi etkiler
8Ara sınav
9Türkiye’de siyasetin eğitime olan etkisi
10Eğitim - Yönetim ilişkisi
11Eğitim - Yönetim ilişkisi
12Eğitim - Yönetim ilişkisi
13Eğitim - Yönetim ilişkisi
14Eğitim - Yönetim ilişkisi
15Eğitim - Yönetim ilişkisi
16Final Sınavı

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum/Jüri
Projeler130
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar130
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati165
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması153
Derse Özgü Staj
Ödev153
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer53
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)120
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)125
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok