Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Hacimlerde Anlaşılabilirlik KuramıMIM680837.5300
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz, Bahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiDoktora
Dersin TürüSeçmeli @ Mimarlık ABD Yapı Fiziği Doktora Programı
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimMimarlık Bölümü
Dersin KoordinatörüZerhan Yüksel Can
Dersi Veren(ler)Çiğdem Polatoğlu
Asistan(lar)ıŞensin Yağmur
Dersin AmacıKonuşma amaçlı hacimlerin tasarımı için gerekli ön bilgilerin aktarılması ve buna paralel olarak tasarımla ilişkilerin kurulması
Dersin İçeriğiKonuşma/Konuşmanın anlaşılabilirliğinin belirlenmesine yönelik çalışmalar/Hacimlerde konuşmanın anlaşılabilirliğini etkileyen etkenler/Öznel ve nesnel etkenler/Yansımalara bağlı rahatsızlık/Konuşma amaçlı hacimlerin akustik tasarımında temel prensipler.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
 • Özgün ders notları
 • Yüğrük, N., Kapalı Hacimlerde Konuşmanın Anlaşılabilirliğine Konuşma Hızının Etkisi, YTÜ, 1992.
 • Sirel, Ş., 1980. Yapı Akustiği I, İDMMA Basımevi, İstanbul.
 • Sirel, Ş., 1981. Hacim Akustiğinde Yansışım Süresi, Yapı Fiziği Bilim Dalı Yayınları, İDMMA Basımevi, İstanbul.
 • Templetion, B., Saunders, D., “Acoustic Design”, The Alden Press., UK., 1987.
 • Karabiber, Z., 1991. Mimari Akustikle İlgili Başlıca Tanım, Terim, Formül ve Büyüklükler, Y.Ü.Mimarlık Fakültesi Baskı İşliği, İstanbul.
 • Maekawa, Z., Lord, P., “Environmental and Architectural Acoustics”, E&F Spon., UK., 1994.
 • Irvine, L.K., Richards, R.L,. Acoustics and Noise Control Handbook for Architects and Builders, Krieger Publishing Company, USA, 1998.
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

 1. Hacimlerde anlaşılabilirlik konusunda ileri derecede bilgi edinmek ve aynı zamanda mimari tasarımda başarılı konuşma amaçlı mekanlar tasarlama becerisini elde etmek
 2. Fiziksel çevre ile ilgili bilgileri elde etme, değerlendirme ve kayıt etme becerisini kazanmak
 3. Mimari ve kentsel tasarım projelerinin oluşturulması ve geliştirilmesinde mevcut yerleşim ve yapıları, yapı fiziği açısından değerlendirme ve örneklerden yararlanma becerisini elde etmek

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Müzik, konuşma, gürültü tanımları, yapıları ve ayrımları. Konuya ilişkin grafik, kayıt vb sunumu ve gösterimi. Konuşma amaçlı hacimlere genel bakış ve örneklemeler./Hacimlerde Anlaşılabilirlik Kuramı Ders Notları 1
2Konuşma ve konuşmanın yapısı, konuşma içindeki seslerin-harflerin özellikleri ve oranları, alfabe içindeki ünlü ve ünsüz harflerin konuşma içindeki yerleri ve anlaşılabilirlik üzerindeki etkileriHacimlerde Anlaşılabilirlik Kuramı Ders Notları 2
3Konuşmanın anlaşılabilirliğine yönelik çalışmalar, konuşma tayfında enerji oranları, konuşmanın doğrultululuk özelliği, konuşmanın hızı, konuşmanın ses alanı içindeki yeri. Hacimlerde Anlaşılabilirlik Kuramı Ders Notları 3
4Hacimlerde konuşmanın anlaşılabilirliğini etkileyen öznel ve nesnel etkenlere genel bakış.Hacimlerde Anlaşılabilirlik Kuramı Ders Notları 4
5Konuşmanın anlaşılabilirliğine konuşmacının etkisi, bu konuda yapılan araştırma sonuçlarının değerlendirilmesi ve yorumlanmasıHacimlerde Anlaşılabilirlik Kuramı Ders Notları 1-4
6Konuşmanın anlaşılabilirliğine yönelik dinleyiciye ilişkin ölçütler, yaşın konuşmanın anlaşılabilirliğine etkisi, bu konuda yapılan araştırma sonuçlarının değerlendirilmesi ve yorumlanmasıHacimlerde Anlaşılabilirlik Kuramı Ders Notları 1-4
71. Yarıyıl sınavıHacimlerde Anlaşılabilirlik Kuramı Ders Notları 1-4
8Konuşmanın anlaşılabilirliğini belirlemeye yönelik parametreler-STI (Konuşma İletim Göstergesi), RASTI (Hızlandırılmış Konuşma İletim Göstergesi), PSA (Anlaşılabilirlik Oranı), AI (Söylem Göstergesi)Hacimlerde Anlaşılabilirlik Kuramı Ders Notları 5
9Konuşmanın anlaşılabilirliğine yönelik ölçme çalışması.Hacimlerde Anlaşılabilirlik Kuramı Ders Notları 1-5
10Hacim akustiği ile ilgili parametrelerin konuşmanın anlaşılabilirliğine etkisi, konuşmanın anlaşılabilirliğinde yansımalara bağlı rahatsızlık, yankı, vurgusal yankı, odaklanma, ses tuzağı vb.Hacimlerde Anlaşılabilirlik Kuramı Ders Notları 6
11Varlık kriteri ve konuşmanın anlaşılabilirliği açısından önemi, açık havada ve kapalı mekanda varlık kriterinin sağlanmasıHacimlerde Anlaşılabilirlik Kuramı Ders Notları 7
12Bireysel projeler üzerinde varlık kriteri hesabı çalışması.Hacimlerde Anlaşılabilirlik Kuramı Ders Notları 7
13Konuya ilişkin olarak öğrenciye ödev olarak verilen makale ya da bildiri örneklerinin sunumu ve yorumlanması (Ödev sunumu)Hacimlerde Anlaşılabilirlik Kuramı Ders Notları 1-7
14Konuşma amaçlı hacimlerin akustik tasarımında temel prensiplerHacimlerde Anlaşılabilirlik Kuramı Ders Notları 8
152. Yarıyıl sınavıHacimlerde Anlaşılabilirlik Kuramı Ders Notları 1-8
16FinalHacimlerde Anlaşılabilirlik Kuramı Ders Notları 1-8

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev220
Sunum/Jüri220
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar220
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati133
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması147
Derse Özgü Staj
Ödev220
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer220
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)23
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)13
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok