Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
İleri Akustik KuramıMIM681037.5300
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz, Bahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiDoktora
Dersin TürüSeçmeli @ Mimarlık ABD Yapı Fiziği Doktora Programı
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimMimarlık Bölümü
Dersin KoordinatörüZerhan Yüksel Can
Dersi Veren(ler)Çiğdem Polatoğlu
Asistan(lar)ıM. Nuri İlgürel
Dersin AmacıMimari akustik alanında uzmanlaşmak isteyen öğrencilerin müzik ve akustik arasındaki ilişkileri anlamasını, müzikal terim ve kavramları öğrenmesini ve bunların akustik terminolojisi ile ilişkisini kurabilmesini sağlamak. Konser salonu, opera salonu gibi müzik amaçlı salonların tasarımında müzikal ses kaynaklarının tasarım üzerindeki etkilerini öğretmek. Doğal ve yapma kaynak tiplerine göre sahne ve salon tasarımındaki değişimleri irdelemek.
Dersin İçeriğiHacim akustiği tasarımı-müzik ilişkisi/Ses biçimleri / Temel müzik bilgileri / Koma, tam ses, yarım ses ve aralıklar / Porte ve anahtarlar/ Ölçüler, ritim, tempo / Müzikal sesler ve müziğin algılanması/Vurmalı, yaylı, nefesli çalgıların ve insan sesinin akustik özellikleri / Enstrümantal ve vokal müzik türleri ile müzik biçimleri ve orkestral renklerin hacim akustiği ile ilişkisi.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
 • Özgün ders notları
 • Beranek, L.L., Music, Acoustics and Architecture, John Wiley and Sons, New York, 1962.
 • Benade, A. H., Fundemantels of Musical Acoustics, Oxford University Pres, Oxford, 1976.
 • Karabiber, Z., Mimari Akustikle İlgili Başlıca Tanım, Terim, Formül ve Büyüklükler, Y.Ü.Mimarlık Fakültesi Baskı İşliği, İstanbul, 1991
 • Maekawa, Z., Lord, P., “Environmental and Architectural Acoustics”, E&F Spon., UK., 1994.
 • Zeren, A., Müzik Fiziği,Pan Yayıncılık , İstanbul, 1997
 • Cavanaugh, W. J., Wilkes, J. A., Architectural Acoustics, John Wilwy and Sons, INC., Canada, 1999.
 • Templeton, D., Acoustics in the Built Environment, Elsevier Inc., 2001. Brooks, C.N., Architectural Acoustics, McFarland Compant Inc., USA, 2003.
 • Long, M., Architectural Acoustics, Elsevier Academic Press, UK, 2006.
 • Everest, F.A., Pohlmann, K.C., Master Handbook of Acoustics, Mc Graw Hill, 2009.
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

 1. Müzikal akustik konusunda ayrıntılı bilgi edinmek ve müzik amaçlı salonlar için akustik projesi hazırlayabilme becerisini kazanmak
 2. Fiziksel çevre ile ilgili bilgileri elde etme, değerlendirme ve kayıt etme becerisini edinmek
 3. Mimari ve kentsel tasarım projelerinin oluşturulması ve geliştirilmesinde mevcut yerleşim ve yapıları, yapı fiziği açısından değerlendirme ve örneklerden yararlanma becerisini edinmek

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Hacim akustiği tasarımı- müzik ilişkisi. Müziğin doğru algılanmasında öznel ve nesnel parametreler..İleri Akustik Kuramı Ders Notları 1
2Temel müzik bilgileri; nota, porte, anahtarlar, nota ve seslerin değerleri, tam ses, yarım ses ve aralıklarİleri Akustik Kuramı Ders Notları 2
3Notaların frekanslarla ilişkisi, frekansların algılanması ve frekans boyutunda ayırt etme eşiği, temel müzik terimlerinin akustik karşılıkları. Temel ses ve uyumlular, birleşim sesleri, müzikal sesler, teller, hava sütunları ve zarların titreşimleri İleri Akustik Kuramı Ders Notları 3
4Temel müzik bilgisine ilişkin işitsel ve sayısal uygulamalar. Müzikal seslerin grafik gösterimleri ve analitik değerlendirmelerİleri Akustik Kuramı Ders Notları 4
5Müzikal seslerin algılanması, müziğin algılanması. Karmaşık sesler ve ilgili kuramlarİleri Akustik Kuramı Ders Notları 5
6Aralık birimleri ve bunlarla ilgili çalışmalar. Genel ve özel müzik dizilerinin oluşumuİleri Akustik Kuramı Ders Notları 6
7Müzikal sesler ve müziğin algılanmasında hacim etkilerine ilişkin öğrenci sunumlarıİleri Akustik Kuramı Ders Notları 1-6
81.Yıliçi sınavı İleri Akustik Kuramı Ders Notları
9Müzikal ses kaynakları, insan sesleri ve çalgı grupları, telli, üflemeli, vurmalı çalgılar. Telli çalgılar hakkında genel bilgi, kemanın akustik özellikleri, viyola, viyolonsel, kontrbas hakkında genel bilgi.İleri Akustik Kuramı Ders Notları 7
10Üflemeli çalgılar hakkında genel bilgi, ağaç üflemeli çalgılar, flüt, klarnet, obua, trompet, trombon, Fransız kornosu, tuba. İnsan sesinin oluşumu, insan sesi sınıfları, soprano, mezzosoprano, kontralto, tenor, bariton bas.İleri Akustik Kuramı Ders Notları 8
11Müzik, müziğin temel yapısı ve müzikal akustik ölçütler. Müzik amaçlı hacimlerin mimari özellikleri, biçim, büyüklük ve boyut oranları, müzik ile ilgili hacim akustiği ölçütleriİleri Akustik Kuramı Ders Notları 9
12Müzik amaçlı hacimlerde akustik ölçütlerin değerlendirilmesine ilişkin sunumlarİleri Akustik Kuramı Ders Notları 1-9
13Değişik büyüklükteki orkestralar ve yerleşimleri Hacimlerin fiziksel özelliklerinin orkestra yerleşimleri üzerindeki etkileriİleri Akustik Kuramı Ders Notları 10
14Mevcut müzik amaçlı salonlardaki akustik koşulların değerlendirilmesine yönelik sunumlarİleri Akustik Kuramı Ders Notları 1-10
152.Yıliçi sınavıİleri Akustik Kuramı Ders Notları 1-10
16Final sınavıİleri Akustik Kuramı Ders Notları 1-10

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum/Jüri
Projeler220
Seminer/Workshop220
Ara Sınavlar120
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati133
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması157
Derse Özgü Staj
Ödev
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler220
Sunum / Seminer220
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)13
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)13
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok