Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
İktisatta Araştırma YöntemleriIKT333223200
ÖnkoşullarYok
YarıyılBahar
Dersin Diliİngilizce, Türkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu @ İktisat Lisans Programı
Zorunlu @ İktisat Lisans Programı (2. Öğretim)
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik Birimİktisat Bölümü
Dersin KoordinatörüErcan Eren
Dersi Veren(ler)Murat Donduran
Asistan(lar)ıÖzdemir Teke
Dersin Amacıİktisadın metodolojik temelleri ve diğer disiplinlerle ilişkisinin değerlendirilmesi.
Dersin İçeriğiİktisadın Kapsam ve Yöntemi
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • (1)Turan Yay ve Gülsün Yay (2007) İktisat Yazıları, Nobel Yayın Dağıtım / (2) Cemal Yıldırım (2008):Bilim Felsefesi, Remzi Kitapevi / (3)G. Fox (1997): Reason and Reality in the Methodologies of Economics, Edward Elgar/ (4)J.B. Davis, D.W.Hands and U.Maki (1998): The Handbook of Economic Methodology, Edward Elgar./ (5)T. Yay (2004): “Avusturya İktisat Okulu’nun Tarihsel Gelişimi ve Metodolojisi”, Piyasa, 3 (11), Yaz./ (6)T. Yay (2009): "Bilim Felsefesi, Karl Popper, Eleştiri ve İktisat", Ekonomik Yaklaşım Gazi Üniversitesi İktisat Bölümü Dergisi, 20(70), 1-29 / (7)T. Lawson and H. Peseran (2009): Keynes’Economics: Methodological Issues, Crom Helm, London and Sydney
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Bu dersi başarıyla bitiren öğrenci, iktisat metodolojisi ile ilgili temel kavram, yöntem ve yaklaşımlar üzerine tartışabilecektir.
  2. Bilimsel makaleleri tartışıp eleştirebilecektir,
  3. İktisatçıların alet kutusu araçlarını kullanabilecektir,
  4. İktisadın diğer bilim alanlarıyla olan ilişkisi hakkında yorum yapabilecektir.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Giriş: Yöntem, Yöntembilim, Bilgi Kuramı, Bilim Felsefesi ve Pozitivizm - Fizik, Sosyal Bilimler ve İktisat / Yıldırım (2008):Bölüm 1; Ders Notları
2Bazı Temel Kavramlar: Varsayım, Hipotez, Kuram ve Bilimsel Yasa / Kuramın İşlevleri: Açıklama ve Öndeyi Yıldırm (2008): Bölüm 13
3İktisat ve Mantık: Tümevarım, Tümdengelim ve Varsayımsal Tümdengelim Modeli /Steward (1979)
4Matematik ve Ekonometrinin İktisat İçin ÖnemiSteward (1979)
5İktisat, Değer Yargıları ve Ideoloji Yay ve Yay (2007):Bl.6
6Metodolojik Yaklaşımlar I: Mantıksal Pozitivizm ve K. Popper /Yay ve Yay (2007):Bl. 1;Yay (2009)
71. Vize Sınavı
8Metodolojik Yaklaşımlar II: Anti-Pozitivizm (T.Kuhn, I.Lakatos and P. Feyarebend) /Yay ve Yay (2007):Bl.1
9Metodolojik Yaklaşımlar III: Apriorizm (Tümdengelim Yaklaşımı, Metodolojik Çoğulculuk, İktisat Retoriği) / Yay ve Yay (2007):Bl. 1-2
10İktisatta Metodolojik Tartışmalar I: Avusturya Okulu Metodolojisi Yay (2004)
11İktisatta Metodolojik Tartışmalar II: Kamusal Tercihler Okulu Metodolojisi Yay ve Yay (2007):Bl.5/Chp.5
122. Vize Sınavı
13İktisatta Metodolojik Tartışmalar III: M. Friedman’ın Pozitivist ve Enstrümentalist Yaklaşımı /Yay ve Yay (2007):Bl.4
14İktisatta Metodolojik Tartışmalar IV: J. M. Keynes ve Realizm /Lowson and Peseran (2009)
15Genel Değerlendirme
16Final Sınavı

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar260
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati162
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması162
Derse Özgü Staj
Ödev
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)210
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)110
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok