Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Yapım Firmalarında Organizasyonel SorunlarMIM531337.5300
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüSeçmeli @ Mimarlık ABD Konut Üretimi ve Yapım Yönetimi Yüksek Lisans Programı
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimMimarlık Bölümü
Dersin KoordinatörüAlmula Köksal Işıkkaya
Dersi Veren(ler)Çiğdem Polatoğlu
Asistan(lar)ıTuğçe Şimşekalp Ercan
Dersin AmacıBu ders öğrencilerin profesyonel yaşamlarını, parçası oldukları örgütsel yapıları ve gelecekte liderlik edecekleri ortamları farklı bir bakış açısı ile analiz etmelerine yardımcı olacaktır.
Dersin İçeriğiProfesyonel yaşamı yalnızca meslek eğitiminde kazanılan bilgi ve beceriler çerçevesinde değerlendirmek konuyu oldukça yüzeysel bir bakış açısı içinde ele almak olacaktır. Profesyonel yaşamda yalnızca bir parçası olunan örgütün yanı sıra, çeşitli ilişkiler ağı içinde bulunulan yakın çevre (iş çevresi) ve uzak çevre ile de dinamik ilişkiler söz konusudur. Bu dersin kapsamında “yönetim” kavramının faklı bakış açıları altındaki karşılıkları, örgüt kavramı, unsurları konuları dinamik bir yapıda tartışılacaktır.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Gülay Budak ve Gönül Budak (2004) İşletme Yönetimi, Barış Yayınları Fakülteler Kitapevi, İzmir.
  • S.Can Saruhan ve M.Leyla Yıldız (2009) Çağdaş Yönetim Bilimi, Beta, İstanbul.
  • Tamer Koçel (2010) İşletme Yöneticiliği, Beta Yayınları, İstanbul.
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. İnşaat sektörünün farklı alanlarında yer alan yönetici adaylarının içinde bulundukları organizasyonları anlama, analiz edebilme becerisini kazanmak.
  2. Analiz için gerekli araçların neler olduğu bilgisine sahip olmak ve bu araçları güncel koşulları göz önünde bulundurarak kullanabilme becerisine sahip olmak.
  3. Hızlı okuma yapma ve bilgiyi arıtarak çözümleme, belirli bir konu bağlamında akranları ile entelektüel düzeyde tartışma, topluluk içinde konuşma, kuramsal bilgiyi uygulamaya aktarma ve sentezleme becerisi kazanmak.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Tanışma, dersin konusu, işleyişi ve okumalar ile ilgili açıklamalar.NA
2Dersin teması ile ilgili film gösterimi: “The Corporation” Yön:Mark Achbar, Jennifer Abbott (2003). Tematik makale okuma ve rapor hazırlama
3Yönetim Biliminin Tarihsel Gelişimi:Modern (Çağdaş) Yönetim DüşüncesiTematik makale okuma ve rapor hazırlama
4Yönetim Biliminin Tarihsel Gelişimi: Postmodern yönetim düşüncesi ile başlayan örgütsel öğrenme ve öğrenen örgütlerTematik makale okuma ve rapor hazırlama
5Yönetim ile ilgili temel kavramlarTematik makale okuma ve rapor hazırlama
6I.Ara sınav NA
7Yönetimde Planlama ve Örgütleme:Bir Süreç Olarak Yönetim, Karar ve Karar Verme Süreci, Yöneticilik ve Planlama, ÖrgütlemeTematik makale okuma ve rapor hazırlama
8Yönetimde Yürütme /Yöneltme:Yönetimde Otorite, Güç ve Etkileme, Yöneticilik ve LiderlikTematik makale okuma ve rapor hazırlama
9Yönetimde Yürütme /Yöneltme:Organizasyonlarda Gruplar, Yöneticilik ve MotivasyonTematik makale okuma ve rapor hazırlama
10Yönetimde Yürütme /Yöneltme:Organizasyonlarda Çatışma ve Yönetimi, Organizasyonlarda Değişim ve YönetimiTematik makale okuma ve rapor hazırlama
11Yönetimde Koordinasyon ve Denetim: Kontrol, Örgüt Kültürü, Kriz YönetimiTematik makale okuma ve rapor hazırlama
12II.Ara Sınav NA
13Öğrencilerin Tematik Proje Sunumları Tematik makale hazırlama
14Öğrencilerin Tematik Proje Sunumları Tematik makale hazırlama
15Öğrencilerin Tematik Proje Sunumları Tematik makale hazırlama
16Final sınavıNA

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım1510
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev830
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar220
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati133
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması
Derse Özgü Staj
Ödev88
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)216
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)190
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok