Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Anadolu'da Selçuklu ve Beylikler Dönemi MimarlığıMIM650137.5300
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz, Bahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüSeçmeli @ Mimarlık ABD Mimarlık Tarihi ve Kuramı Doktora Programı
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimMimarlık Bölümü
Dersin KoordinatörüBerrin Alper
Dersi Veren(ler)Çiğdem Polatoğlu
Asistan(lar)ı
Dersin Amacı11.-15.yüzyılda Türklerin Anadolu'da kurdukları devletlerin kent ve mimarlık ortamını incelemek.
Dersin İçeriğiAnadolu'da ilk Türkmen Devletleri mimarlığı: Artuklular, Saltuklular, Danişmendliler, Mengücükler; Anadolu Selçuklu mimarlığı; Selçuklu döneminde Anadolu kentlerinin fiziksel yapısı; 14. yüzyıl Beylikler Dönemi Mimarlığı; Beylikler döneminde Anadolu kentlerinin fiziksel yapısı.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Aslanapa, Oktay, Türk Sanatı,
  • Hillenbrand, Robert., Islamic Architecture, Form, Function and Meaning
  • İnalcık, Halil., Osmanlı İmparatorluğu Klasik Çağ (1300-1600), Çev: R. Sezer
  • Kuban, Doğan, Selçuklu Çağında Anadolu Sanatı
  • Kuban, Doğan, Batıya Göçün Sanatsal Evreleri
  • Michell, George (Editör), Architecture of the Islamic World. Its History and Social Meaning
  • Selçuklular, Cogito, Sayı 29, Güz 2001, YKY
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. 11.-15.yüzyılda Anadolu kentlerindeki mimarlık ortamı, kentlerin fiziksel yapısının değişim ve gelişimi ile ilgili bilinç oluşturmak.
  2. Mimarlık üretimi ile siyasi, sosyal ve ekonomik ortam arasındaki ilişkiyi irdeleme becerisi kazanmak
  3. Anadolu'da ilk Türkmen Devletleri mimarlığı: Artuklular, Saltuklular, Danişmendliler, Mengücükler; Anadolu Selçuklu mimarlığı; Selçuklu döneminde Anadolu kentlerinin fiziksel yapısı; 14. yüzyıl Beylikler Dönemi Mimarlığı; Beylikler döneminde Anadolu kentlerinin fiziksel yapısı hakkında bilgi edinmek

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Giriş. 1071 öncesi ve sonrası Anadolu. Siyasi, sosyal ve ekonomik ortam.NA
2Anadolu İslam mimarlığının kaynakları: Cami mimarisinin gelişimi, Erken İslam ve Büyük Selçuklu camileri.NA
3İlk Türmen Devletleri ve Yapıları: Artuklular, SaltuklularNA
4İlk Türmen Devletleri ve Yapıları:Danişmentliler, MengücüklerNA
5Anadolu Selçuklu Dönemi Yapıları ve kaynakları: CamilerNA
6Anadolu Selçuklu Dönemi Yapıları ve kaynakları: MedreselerNA
7Anadolu Selçuklu Dönemi Yapıları ve kaynakları: saraylar, kaleler, surlar, köprülerNA
8Selçuklu Dönemi'nde Anadolu kentleri: fiziksel yapı özellikleri NA
9Anadolu Selçuklu yapılarında bezeme ve ikonografiNA
10Anadolu'da Beylikler Dönemi: Siyasi, sosyal ve ekonomik ortamNA
11Beylikler Dönemi yapılarıNA
12Beylikler Dönemi yapılarıNA
13Beylikler Dönemi'nde Anadolu kentleri: fiziksel yapı özellikleri NA
14Öğrenci SunumlarıNA
15Öğrenci SunumlarıNA,
16Final sınavıNA

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev130
Sunum/Jüri130
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati163
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması169
Derse Özgü Staj
Ödev115
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer115
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok