Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Çevre Mühendisliğinde Optimizasyon UygulamalarıCEV510637.5300
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüSeçmeli @ Çevre Mühendisliği ABD Çevre Mühendisliği Yüksek Lisans Programı
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimÇevre Mühendisliği Bölümü
Dersin KoordinatörüErtan ARSLANKAYA
Dersi Veren(ler)Güleda ENGİN
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıBu dersin amacı, Çevre mühendisliğinde kullanılan optimizasyon teknikleri ve modelleri ile ilgili teorik ve uygulamalı konularını tanıtmaktır. Matematiksel modellemenin planlama konusuna dahil edilen optimizasyon uygulamalarında kullanılan Lineer programlama ve Dinamik programlamanın teorisinde öğrencilere kavratılmasıdır.
Dersin İçeriğiGenel optimizasyon prensipleri, Çevre mühendisliğinde optimizasyon modelleri, Optimizasyon tekniklerinin çevre mühendisliği uygulamaları., Atıksu Tesisleri Konumlandırma Uygulamaları, Su kalite kontrolü yardımıyla optimizasyon modellenmesi, Katı atık tesisleri yer seçimi; toplama, taşıma sistemi optimizasyonu, Özel ve tehlikeli atık tesisleri yer seçimi; toplama, taşıma sistemi optimizasyonu,
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Wisniewski M., Dacre T., Mathematical Programming “Optimization Models For Business and Management Decision Making, Mc Graw Hill, USA.1990
  • Eroğlu V., Arıtma Tesislerinde Optimizasyon Teknikleri. I.T.Ü. Insaat Fakültesi, Yüksek Lisans Ders notları
  • Ertan Arslankaya, “İstanbulda Evlerden Oluşan Zararlı Atıkların Yönetiminin Optimizasyonu, Doktora tezi, YTÜ Fen Bilimleri Enst.,2000
  • Istanbul'da Evsel Zararlı Atıkların Toplanmasında ve Taşınmasında Model Yardımıyla Optimizasyon Uygulaması (Y.T.Ü Araştırma Fonu Proje Raporu), Temmuz-1999
  • E.Arslankaya, M.T.Gönüllü: İstanbul'da Evsel zararlı Atık Yönetim Seçenekleri', Türkiye'de Çevre Kirlenmesinde Öncelikler Sempozyumu III, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Gebze - Kocaeli, 18-19 Kasım 1999
  • Ö.Apaydın, E.Arslankaya, Y.Avşar, M.T.Gönüllü, “GIS Supported Stochastic Optimization of Solid Waste Collection in Trabzon (Turkey)”, 12th Int. Symposium on Environmental Pollution and its Impact on Life in the Mediterranean Region, Oct. 4-8, 2003, Antalya
  • İlgili Araştırma Makaleleri
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Öğrenciler, bu dersi aldıktan sonra, mevcut Çevre Mühendisliği optimizasyon problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder;
  2. Bu amaçla uygun analitik yöntemler ile modelleme tekniklerini seçer
  3. İstenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda en uygun tasarım yöntemlerini uygular

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Matematiksel Modelleme, Planlama Kavramlarıİlgili kaynak
2Genel optimizasyon Kavramı ve prensipleri İlgili kaynak
3Lineer Programlama Teorisiİlgili kaynak
4Lineer Programlama Uygulama, Simplex Yöntemiİlgili kaynak
5Taşıma sistemleri optimizasyonuİlgili kaynak
6Dinamik programlama İlgili kaynak
7Optimizasyon tekniklerinin çevre mühendisliği uygulamalarıİlgili kaynak
8Ara sınavİlgili kaynak
9Bölge optimizasyonu, Deşarj yerlerinin seçiminin optimizasyonuİlgili kaynak
10Arıtma tesislerinde maliyet ile verim ilişkileri Tesis içi optimizasyonİlgili kaynak
11Atıksu Tesisleri Konumlandırma Uygulamaları İlgili kaynak
12Su kalite kontrol yardımıyla su ortamı optimizasyon modellenmesiİlgili kaynak
13Katı atık tesisleri yer seçimi ve uygulamaları İlgili kaynak
14Özel ve tehlikeli atık tesisleri yer seçimi İlgili kaynak
15Toplama ve taşıma sistemi optimizasyonu uygulamalarıİlgili kaynak
16Yılsonu Sınavıİlgili kaynak

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev110
Sunum/Jüri220
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar130
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati143
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması168
Derse Özgü Staj
Ödev120
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer210
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)16
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)16
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok