Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Mimarlık Okumaları MIM620737.5300
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiDoktora
Dersin TürüSeçmeli @ Mimarlık ABD Bina Araştırma ve Planlama Doktora Programı
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimMimarlık Bölümü
Dersin KoordinatörüAyşen Ciravoğlu DEMİRDİZEN
Dersi Veren(ler)Çiğdem Polatoğlu
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıBina Araştırma ve Planlama Programında yer alan uzmanlık alanı derslerinin kuramsal arkaplanını geliştirmek için bu dersin açılması önerilmiştir. Ders üniversite bünyesinde yapı/kent araştırmalarına yönelen tüm öğrencilerin katılımına açık olacaktır.
Dersin İçeriğiMimarlık alanında ortaya konan düşünce ürünlerini, mimarlık kültürünün oluşturduğu bağlam içerisinde değerlendirme yetisinin geliştirilmesidir. Güncel tasarım yaklaşımlarını metin/bina/kent okumaları yaparak tartışmak, eleştirmek ve yeniden üretmektir. Ders için seçilen yöntem güncel tasarım yöntemlerini etkileyen kuramsal metinlerin yapılarla karşılaştırmalı analizini yapmaktır. Böylelikle kentsel izler, diyagramlar, program, duyum, gösterge, ekoloji, yer kavramı gibi konularla bina araştırmanın kuramsal altyapısını oluşturmak hedeflenmiştir.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
 • Allen, S., (1999), 'Field Conditions', Points+Lines: Diagrams and Projects for the City, Princeton Architectural Press, NY, pp. 90-103.
 • Auge, M. (1997), Yerlerden Yerolmayanlara, Yer Olmayanlar, Üstmodernliğin Antropolojisine Giriş, Kesit Yayıncılık.
 • Berger, J., (1986), Görme Biçimleri (çev.Y. Salman), Metis yayınları, İstanbul.
 • Benjamin, W., (1975) Tekniğin Olanaklarıyla Yeniden Üretilebildiği Çağda Sanat Yapısı, Pasajlar (çev. A. Cemal), Yapı Kredi Yayınları, 1992, s.45-76, Istanbul.
 • Deleuze, G., (1993), “The Fold – Leibniz and the Baroque, The Pleats of Matter”, AD, 3/4:17-21
 • Derrida, J., (1997), Of Grammatology, John Hopkins Press, Baltimore.
 • Derrida, J., (1990), A Letter to Peter Eisenman, Assemblage, no:11.
 • Eisenman, P., (1995), “Architecture and the "Zeitgeist": The problem of immanence”, AV monographs 53:27-32.
 • Eisenman, P., (1994), “Confronting the double Zeitgeist, Architecture, 10: 51, 53, 55.
 • Eisenman, P., (1992), “Visions' unfolding: architecture in the age of electronic media”, Domus, 734:17-24.
 • Eisenman, P., (1987a), “Architecture and the problem of the rhetorical figure”, A + U: architecture and urbanism, 202:16-22
 • Eisenman, P., (1986), “Moving arrows, Eros and Other Errors”, AA files, 12:76-84
 • Eisenman, P., (1984a), “The futility of objects: decomposition and processes of differentiation”, Lotus international 1984, no.42, p.63-75.
 • Eisenman, P., (1984b), “The end of the classical: the end of the beginning, the end of the end”, Perspecta, 21:154-173
 • Eisenman, P., (1990) Post/El Cards: A Reply to Jack Derrida, Assemblage, no:12.
 • Himmelb(l)au, C., (1996) “Like Suger. White on White”, The Havana Project, ed.Noever, P., Prestel, New York.
 • Foucault, M., (2006), Kelimeler ve Şeyler, İmge Kitabevi Yayınları, İstanbul.
 • Jarzombek, M., (2008), “Tasarım, Para ve Moleküller: Mimarlık Akademyasında Sürdürülebilirliğin Rolü Sorunu”, Mimarlık, s.340, sa. 17-20, Mart, Mimarlar Odası Yayını.
 • Jarzombek, M., (2003), “Sürdürülebilir Mimarlık: Donuk Sistemlerle Habis Sorunlar Arasında”, Arredamento Mimarlık, 100+56:38-39, İstanbul.
 • Keiller, P., (2002), 'Architectural Cinematography', This is Not Architecture: Media Constructions, (ed.) Kester Rattenbury, Routledge, NY, pp. 37-44
 • Koolhas, R., Boeri, S., Kwinter S., ve diğ.,(2000), Mutations, Actar, Barcelona
 • Koolhaas, R., Eisenman, P., (1994), “Eisenman in Conversation with Koolhaas and Scogin”, [Söyleşi], GSD News (Harward University, Graduate School of Design), summer, 22 – 23.
 • Koolhaas, R., (ed.) (2004), Content, Tashen, Köln.
 • Pallasmaa, J. (2005), The Eyes of the Skin. Architecture and the Senses. John Wiley: New York.
 • Pallasmaa, J., (2000), Hapticity and Time: Notes on Fragile Architecture, The Archietctural Review, no.1939, pp.78-84.
 • Pratt, R., Kubo, M., (ed.) (2005), Seattle Public Library, OMA/LMN, Actar Publications, Barcelona.
 • Schulz, C. N. (1980), Genius Loci, Towards a Phenomenology of Architecture Rizzoli, New York.
 • Somol, R., (1993), “Accidents Will Happen”, 73-77, Re: Working Eisenman, A. Betella (Derl.), Academy Group Ltd., Londra.
 • Tschumi, B., (1994), Manhattan Transcripts, Academy Editions, London.
 • Van Berkel, B., Bos, C. (2002), 'Diagrams, Interactive Instruments in Operation', This is Not Architecture: Media Constructions, (ed.) Kester Rattenbury, Routledge, NY, pp. 99-109
 • Volk, C., J., Marcus, A., M., (2009), Haptic Diagrams: From Cinematography to Archietctural Performance, Journal of Architectural Education, ACSA, pp.71-76.
 • Wigley, M., (1997), The Architecture of Deconstruction Derrida’s Haunt, MIT Press, Cambridge
 • Woods, L., (1996), Statements from a Manifesto, The Havana Project, ed. Noever, P., Prestel, New York.
 • Zumthor, P., Thinking Architecture, Birkhauser.
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

 1. Mimarlık alanında ortaya konan düşünce ürünlerini, mimarlık kültürünün oluşturduğu bağlam içerisinde değerlendirme yetisini geliştirmek
 2. Güncel tasarım yaklaşımlarını mimarlık ve kentsel tasarım okumaları yaparak tartışmak, eleştirmek ve yeniden üretmek

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Dersin amacı ve içeriği üzerine bilgi verilmesi. Dersin yürütülme biçiminin öğrencilerle tartışılması.NA
2Foucault, Derrida ve Berger’in metinleri temel alınarak “düşünce-okuma-metin” üzerine tartışma.Kaynak listesinden belirlenen makalelerin okunması
3Dönem boyunca okumalar yaparak üzerinde çalışılacak olan alana teknik gezi.Teknik gezinin gerçekleştirileceği alanla ilgili ön çalışma yapılması.
4Eisenman, Derrida, Benjamin, Himmelb(l)au ve Woods’ın metin ve üretimleri temel alınarak “iz” kavramı üzerine tartışma.Kaynak listesinden belirlenen makalelerin okunması
5Öğrenci sunumları: Dersin bu aşamasına değin tartışılan konuların verilen araştırma alanı bağlamında sorunsallaştırılması ve 10 dakikada 10 görsel eşliğinde sunulmasıSunum için araştırma ve hazırlık
6Van Berkel, Bos, Allen ve Somol’un metinleri temel alınarak “diyagram” kavramı üzerine tartışma.Kaynak listesinden belirlenen makalelerin okunması
7Koolhaas’ın metin ve üretimleri temel alınarak “program” kavramı üzerine tartışma.Kaynak listesinden belirlenen makalelerin okunması
8Öğrenci sunumları: Dersin bu aşamasına değin tartışılan konuların verilen araştırma alanı bağlamında sorunsallaştırılması ve 10 dakikada 10 görsel eşliğinde sunulmasıSunum için araştırma ve hazırlık
9Pallasmaa, Volk, Marcus, Keiller, Tschumi ve Zumthor’un metin ve üretimleri temel alınarak “duyum” kavramı üzerine tartışma.Kaynak listesinden belirlenen makalelerin okunması
10Koolhaas, Eisenman, Schulz ve Auge’nin metin ve üretimleri temel alınarak “yer” kavramı üzerine tartışma.Kaynak listesinden belirlenen makalelerin okunması
11Öğrenci sunumları: Dersin bu aşamasına değin tartışılan konuların verilen araştırma alanı bağlamında sorunsallaştırılması ve 10 dakikada 10 görsel eşliğinde sunulmasıSunum için araştırma ve hazırlık
12Jarzombek’in metinleri temel alınarak “ekoloji” kavramı üzerine tartışma.Sunum için araştırma ve hazırlık
13Öğrenci sunumları: Dersin bu aşamasına değin tartışılan konuların verilen araştırma alanı bağlamında sorunsallaştırılması ve 10 dakikada 10 görsel eşliğinde sunulmasıSunum için araştırma ve hazırlık
14Yarıyıl sonunda teslim edilecek araştırma makalesi üzerine görüşmeYarıyıl sonunda teslim edilecek araştırma makalesi üzerine çalışma
15Yarıyıl sonunda teslim edilecek araştırma makalesi üzerine görüşmeYarıyıl sonunda teslim edilecek araştırma makalesi üzerine çalışma
16Ödev teslimiDersin final makalesinin araştırma, değerlendirme ve yazımı.

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım110
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması00
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum/Jüri450
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati163
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması165
Derse Özgü Staj
Ödev
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer420
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)00
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)117
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok