Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Uygarlık ve Sanat Tarihi 2SYP161223200
ÖnkoşullarYok
YarıyılBahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu @ Duysal (Ses) Sanatları Tasarımı Lisans Programı
Zorunlu @ Müzik Toplulukları Lisans Programı
Zorunlu @ İletişim Tasarımı Lisans Programı
Zorunlu @ Dans Lisans Programı
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimSanat Bölümü
Dersin KoordinatörüEmine ÖNEL KURT
Dersi Veren(ler)İlhan ÖZKEÇECİ
Asistan(lar)ıBurak Boyraz
Dersin AmacıUygarlıklar boyunca insan topluluklarının yaşama ve düşünce biçimlerindeki değişimleri, ortaya çıkan dönüşümler ışığında ele almak, uygarlık tarihine ve sanatın gelişimine genel bir bakış sunmaktır.
Dersin İçeriğiHıristiyanlığın ortaya çıkışından günümüze, meydana gelen toplumsal olaylar ve bunların sanata yansımaları ve sanat alanında ortaya çıkan dönüşümler, mimari, resim ve heykel örnekleri üzerinden irdelenecektir.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
 • CÖMERT, Bedrettin., Mitoloji ve İkonografi, Hacettepe Yayınları, Ankara, 1980
 • HUBERMAN, Leo., Feodal Toplumdan Yirminci Yüzyıla, (Çev: Murat Belge), İletişim Yay, 1991
 • PANOFSKY, Erwin vd., Rönesans’ın Serüveni, YKY, İstanbul, 2005.
 • ROTH, Leland M., Mimarlığın Öyküsü: Öğeleri, Tarihi ve Anlamı, Kabalcı Yayınevi, İstanbul 2002.
 • SHINER, Larry, Sanatın İcadı: Bir Kültür Tarihi, (Çev. İsmail Türkmen), Ayrıntı Yay., İstanbul, 2004.
 • ŞENEL, Aleaddin., Siyasal Düşünceler Tarihi, V Yayınları, Ankara, 1991
 • AKYÜREK, Engin., Ortaçağ’dan Yeniçağ’a Felsefe ve Sanat, Kabalcı Yayınevi, İstanbul, 1994.
 • AKYÜREK, Engin., Bizans'ta Sanat ve Ritüel, Kabalcı Yayınevi, İstanbul, 1996.
 • ECO, Umberto, Ortaçağ Estetiğinde Sanat ve Güzellik, (Çev. Kemal Atakay), Can Yay., İstanbul, 1996.
 • BURKE, Peter, Avrupa’da Rönesans: Merkez ve Çeperler, Literatür Yay., İstanbul, 2003.
 • ROBINSON, Francis., İslam Dünyası, (Çev: Mete Tunçay), İletişim Yayınları, İstanbul, 1986.
 • GERMANER, Semra., 18. Yüzyıl Avrupa Resmi, Kabalcı Yayınevi, İstanbul, 1996.
 • İNANKUR, Zeynep., 19. Yüzyıl Avrupasında Heykel ve Resim Sanatı, Kabalcı Yayınevi, İstanbul, 1997.
 • ANTMEN, Ahu, 20. Yüzyıl Batı Sanatında Akımlar, Sel Yayıncılık, İstanbul, 2008
 • HOBSBAWM, Eric J., Kısa 20. Yüzyıl 1914-1991, Aşırılıklar Çağı, Everest Yayınları, İstanbul, 2006.
 • FRANCK, Dan, Bohemler,Sel Yayıncılık, İstanbul, 2009
 • LYNTON, Norbert., Modern Sanatın Öyküsü, (Çev: Cevat Çapan-Sadi Öziş), Remzi Kitabevi, İstanbul, 1982.
 • MURRAY, Chris , Yirminci Yüzyılda Sanatı Okuyanlar, Sel Yayıncılık, İstanbul, 2009
 • O'DOHERTY, Brian, Beyaz Küpün İçinde, Sel Yayıncılık, İstanbul, 2010
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

 1. Öğrenciler, uygarlık ve sanat tarihini siyasi olaylar ve toplumsal dönüşümler bağlamında değerlendirebilecekler.
 2. Örnekler aracılığıyla modern öncesi ve sonrasını bir bütün olarak kavrayabilecekler.
 3. Modernleşme sürecini çok boyutlu olarak algılayabilecekler.
 4. Sanat kavram ve akımlarını karşılaştırabilecekler.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Erken Hıristiyanlık / Hıristiyan İkonografisiNA
2Bizans Sanatıİlgili makalelerin okunması
3Romanesk / Gotik İlgili makalelerin okunması
4Rönesans İlgili makalelerin okunması
5İslam Düşüncesi / Osmanlı Sanatı ve Mimarlığı İlgili makalelerin okunması
6Barok / Rokoko ve Neo Klasisizm İlgili makalelerin okunması
719. Yüzyıl ve Sonrası: Romantizm / Realizm / Empresyonizm / Sembolizm / Art & Crafts İlgili makalelerin okunması
8Ekspresyonizm (Fauves, Die Brücke, Der Blaue Reiter) İlgili makalelerin okunması
9Art Nouveau, Jugenstil / Art Deco İlgili makalelerin okunması
1020.Yüzyıl: Modern Dönem/Sanat Akımlarıİlgili makalelerin okunması
11Kübizm / Fütürizm İlgili makalelerin okunması
12Soyut Sanat / Süprematizm / De Stijl / Konstrüktivizm / Bauhaus İlgili makalelerin okunması
13Dadaizm / Gerçeküstücülük İlgili makalelerin okunması
14Soyut Dışavurumculuk /Hiper Gerçekçilik / Pop Artİlgili makalelerin okunması
15Minimalizm / Kavramsal Sanat / Fluxus / Yeni Gerçekçilik İlgili makalelerin okunması
16Video Sanatı / Performans Sanatı / Feminist Sanat / Yeni Tip Kamusal Sanatİlgili makalelerin okunması

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar260
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati162
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması164
Derse Özgü Staj
Ödev
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)21
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)12
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok