Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Ürün Seçim Yöntemleri IMIM570937.5300
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz, Bahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiYüksek Lisans
Dersin TürüSeçmeli @ Mimarlık ABD Yapı Yüksek Lisans Programı
Seçmeli @ Mimarlık ABD Yapı Doktora Programı
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimMimarlık Bölümü
Dersin Koordinatörü
Dersi Veren(ler)Çiğdem Polatoğlu
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıYapı ile ürün ilişkisini değişik boyutlarda kurarak ürün kararlarının önemini vurgulamak. Ürün seçimi için gerekli altyapıyı hazırlamak ve seçimin ilkeleri konusunda öğrenciyi bilgilendirmek.
Dersin İçeriğiYapı eylemi ve tanımı / Yapı – strüktür – ürün, yapı – ekonomi – ürün, yapı – çevre – ürün ilişkileri / Gereç kavramı ve sınırları / Yapı ürünleri (gereç, parça, bileşen, öğe, birim), geleneksel yapı ürünleri / Genelde ve Türkiye’de yapı ürünü endüstrisi / Yapı ürünü enformasyonu / Ürün seçiminde ilkeler / Ürün seçiminde yaklaşım ve yöntemler.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • A. Balanlı, Yapıda Ürün Seçimi, YÜMFED Yayını No.4 İstanbul, 1997
  • A. Balanlı, “Yapı Malzemelerinin Özellikleri” Bölüm 3, Yapı Malzemesi. Yıldız Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Yapı Elemanları ve Malzemeleri Bilim Dalı, İstanbul, 1990.
  • A. Balanlı, “Yapı Gereç İlişkisi”, Yayınlanmamış Ders Notu, 1981.
  • A. Balanlı ve N. Arıoğlu, “Yapı Ürünleri Denetim ve Bilişim Sistemi” Cilt 1, 15. Yıl Sempozyumu ÇÜ, Mühendislik – Mimarlık Fakültesi, Adana, 4 – 7 Nisan 1994, ss. 547 – 551.
  • A. Balanlı ve N. Arıoğlu, “Yapı Ürünlerinin Seçiminde Çevresel Etmenlerin Önemi” Cilt 1, 15. Yıl Sempozyumu ÇÜ, Mühendislik – Mimarlık Fakültesi, Adana, 4 – 7 Nisan 1994. ss. 539 – 545.
  • N. Arıoğlu, “Yapı Ürünlerinin Seçimi için Bir Yöntem, Yayınlanmamış Doktora Tezi, FBE, YTÜ,1993.
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Ürün seçimi ve ilkeleri konusunda bilgilenme ve bilinçlenme
  2. Uluslararası ve ulusal alanlarda kullanılan ürün seçim yöntemleri ve ürün bilgi sistemleri konusunda bilgilenme
  3. Var olan bir seçim yöntemi ve/veya ürün bilgi sistemini analiz etme ve değerlendirme becerisi kazanma

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Dersin amacı, yürütümü, program NA
2Yapı eylemi, yapı – strüktür – ürün ilişkisi NA
3Yapı – ekonomi – ürün ilişkisi NA
4Yapı – çevre – ürün ilişkisi NA
5Sunum konularının tartışılması ve belirlenmesi Ders konuları ile ilgili sunum konusu için araştırma yapılması
6Yapı ürünleri ve sınıflamalar NA
7Geleneksel yapı ürünleri ve özellikleri NA
8Dünyada ve Türkiye’de yapı ürünü endüstrisi ve seçimle ilişkisi NA
9Yapı ürünlerinin enformasyon sistemleri Bilgi, biliş ve bilişim konularının tanımı ve örneklenmesi
10Yapı ürünlerinin enformasyon sistemleri NA
11Yapı ürünlerinin enformasyon sistemleri NA
12Yapı ürünlerinin enformasyon sistemleri NA
13Ara sınav NA
14SunumNA
15SunumNA
16Yarıyıl sonu sınavı NA

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım90
Laboratuar00
Uygulama00
Arazi Çalışması00
Derse Özgü Staj00
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği00
Ödev110
Sunum/Jüri120
Projeler00
Seminer/Workshop00
Ara Sınavlar130
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati143
Laboratuar00
Uygulama00
Arazi Çalışması00
Sınıf Dışı Ders Çalışması144
Derse Özgü Staj00
Ödev1118
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği00
Projeler00
Sunum / Seminer13
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)13
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)13
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok